Υλικό Φυσικής – Χημείας

Επειδή το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
226. Πιθανότητα και α.α.ταλάντωση

Υλικό σημείο πραγματοποιεί α.α.τ μεταξύ των θέσεων -Α έως και Α. Τότε:
α) Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να παρατηρήσουμε το σώμα κοντά στη Θ.Ι.Τ ή κοντά σε κάποια από τις ακραίες θέσεις (Α.Θ);

β) Πόση είναι η πιθανότητα να το παρατηρήσουμε από 0-Α/2 και πόση από Α/2 έως Α;

  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 289 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
223. Θέση, μετατόπιση και διάστημα στην Α.Α.Τ

Υλικό σημείο πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας περιγράφεται από τη χρονική εξίσωση:x=Aημ(ωt+π/3) (S.I).

A) Να υπολογίσετε:

α) τη θέση x του υλικού σημείου τη χρονική στιγμή t1=5Τ/2s,

β) τη μετατόπιση Δx και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.520 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
221. ΘΕΜΑ Β Στερεό

Β1.   Το σχήμα  δείχνει ένα δακτύλιο που έχει ακτίνα R=0,5m και μάζα m. Στο εσωτερικό του δακτυλίου είναι κολλημένη μια σημειακή μάζα m.  Τη στιγμή μηδέν, που τα δύο σώματα είναι ακίνητα όπως φαίνεται στο σχήμα, δίνεται στο δακτύλιο μια αρχική ταχύτητα υ0 και αυτός κυλίεται χωρίς να παρατηρείται κάποια ολίσθηση. Η ελάχιστη αρχική οριζόντια ταχύτητα υ0 για την οποία ο δακτύλιος θα κάνει πλήρη περιστροφή είναι:
α) υ0=m/s     β) υ0=2m/s   γ) υ0=1m/s           Ισχύει Ιδαχτυλίου=Ι=mR2
i. Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση
ii. Να τη δικαιολογήσετε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.176 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
220. Προς τα που θα σπάσει ο άξονας περιστροφής;

Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=1m μπορεί να περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από το άκρο της Α. Στο άκρο της Β έχουμε κολλήσει μια σημειακή μάζα m=1Kg. Η ράβδος αρχικά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 541 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
Μονόδρομη μηδενικής τάξης ή αμφίδρομη;

Έστω η μονόδρομη αντίδραση CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)

τότε για την ταχύτητα της αντίδρασης ισχύει υ=k· [CaCO3] 0 =k=σταθερή δηλαδή η υ δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του CaCO3. Όταν στα αντιδρώντα έχουµε µόνο στερεό τότε η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σταθερή .

Η συνέχεια…

(Visited 432 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
219. Προς τα που θα ολισθήσει;

Η ράβδος ΑΒ του σχήματος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται στο οριζόντιο επίπεδο γύρω από άξονα που περνάει από το άκρο της Α. Πάνω στη ράβδο και σε απόσταση (ΑΓ)= r από τον άξονα περιστροφής της υπάρχει σημειακή μάζα m. Στο ελεύθερο άκρο Β της ράβδου ασκείται σταθερή Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 519 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
218. Το καρούλι

Το καρούλι του σχήματος μάζας m και ακτίνας R βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε απόσταση r<R από το κέντρο του και πάνω σε αυτό βρίσκεται τυλιγμένο κατάλληλα ένα αβαρές νήμα που μπορεί να ξετυλίγεται ή να τυλίγεται χωρίς να γλιστρά. Στο ελεύθερο άκρο αυτού του σχοινιού ασκείται σταθερή δύναμη F.
Τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.132 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
217. Μετάγγιση

Στο σχήμα παριστάνεται ένας ελαστικός σωλήνας (σιφόνι), τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη μετάγγιση νερού από το δοχείο Δ1 στο δοχείο Δ2. Τα σημεία 2,3,5,6 βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (επίπεδο αναφοράς). Κάποια χρονική στιγμή το ύψος του νερού στα δυο δοχεία είναι h1 και  h2 ενώ το ανώτερο σημείο 4 του σωλήνα μετάγγισης βρίσκεται σε ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς. Τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 325 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
More than Bernoulli’s Principle

Bernoulli’s law often produces useless results. In the following example from a well-known textbook, Bernoulli’s law provides an error of factor three.

In the video the German spoken commentary is explained with English subtitles. Please help improve the quality of the explanation with your comments.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 23 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο είναι x=Αημ(ωt+θ). Η προηγούμενη εξίσωση θεωρούμε ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων x1=Α1ημ(ωt) και x2=Α2ημ(ωt+φ) που αντιστοιχούν στις εξισώσεις των απομακρύνσεων δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, ίδιας διεύθυνσης και ίδιας θέσης ισορροπίας με 0≤θ<φ<2π. Αν Ε, Ε1 και Ε2 είναι οι ενέργειες των ταλαντώσεων, x, x1 και x2 αντίστοιχα, Κ, Κ1 και Κ2 είναι οι αντίστοιχες κινητικές ενέργειες των ταλαντώσεων και U, U1 και U2 είναι οι αντίστοιχες δυναμικές τους ενέργειες την ίδια χρονική στιγμή t, τότε να δείξετε πως ισχύει: Ε=Ε1+Ε2+2[(K1+K2)^0,5+(U1+U2)^0,5]=Ε1+Ε2+2(E1E2)^0,5 συνφ

Συνοπτική λύση:

(Visited 53 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
208. Μέση ταχύτητα στην α.α.τ

Σώμα πραγματοποιεί την α.α.τ   x=Aημωt. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα του σώματος σε χρόνο:

α) t=T/4

β) t= T

γ) t=kT+T/4  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
209. Στάσιμο κύμα. x=0 κοιλία ή δεσμός;

Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται κατά τη διεύθυνση x΄x, δημιουργείται στάσιμο κύμα. Oι εξισώσεις των δυο τρεχόντων κυμάτων  που με τη συμβολή τους δημιούργησαν το στάσιμο κύμα είναι,

y1=A ημ2π(t/T-x/λ+φ0/2π)   και y2= A ημ2π(t/T+x/λ). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 36 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων