Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Ακτινοβολία δυναμικού μαγνητικού διπόλου

Καταγραφή-37

Μελέτη ΗΜ ακτινοβολίας μαγνητικού διπόλου.

(Visited 34 times, 9 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Κύματα και ενέργεια


Μελετάω την ενέργεια διαμήκων και εγκαρσίων κυμάτων σε χορδή.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 177 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (ΙΙ)


Σ΄ αυτή τη συνέχεια του δυναμικού μαγνητικού διπόλου προσδιορίζω το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο και συμπεραίνω ότι έχουν κοντινές και μακρινές συνιστώσες.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Το δυναμικό μαγνητικό δίπολο (Ι)Όταν η ένταση του ρεύματος στο μαγνητικό δίπολο είναι χρονοεξαρτώμενη, το δίπολο είναι δυναμικό και παράγει ΗΜ ακτινοβολία.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Ο νόμος του Bernoulli.

Στο άρθρο αυτό αποδεικνύουμε το νόμο του Bernoulli με διανυσματικό λογισμό.
Ο νόμος του Bernoulli,

(Visited 508 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Η στοιχειώδης μαγνητική ροπή


Στο ίδιο πνεύμα που κάναμε τη μελέτη της στοιχειώδους ηλεκτρικής ροπής, μελατάω εδώ τη στοιχειώδη μαγνητική ροπή και καταλήγω στον προσδιορισμό του ανυσματικού δυναμικού.
Η πλήρης μελέτη εδώ.

(Visited 74 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
ΗΜ ακτινοβολία στοιχειώδους ηλεκτρικού διπόλου.


Γίνεται η μελέτη της ΗΜ ακτινοβολίας του ηλεκτρικού διπόλου.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 93 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο δυναμικού ηλεκτρικού διπόλου.


Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς μελετάω το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που παράγονται από ένα ηλεκτρικό δίπολο που κάνει ταλαντώσεις ή μεταβάλλει εν γένει την ηλεκτρική διπολική ροπή του.
Η ανάλυση εδώ.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Ταλαντούμενη ηλεκτρική διπολική ροπή.


Δεύτερο στη σειρά των άρθρων για το πεδίο ηλεκτρικού διπόλου είναι το παρόν άρθρο στο οποίο μελετάω το βαθμωτό και το διανυσματικό πεδίο του ταλαντούμενου ηλεκτρικού διπόλου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τον υπολογισμό της ΗΜ ακτινοβολίας του ταλαντούμενου ηλεκτρικού διπόλου.
Περισσοτερα εδώ.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
ΗΜ ροπές στατικές και μη. Μέρος α’


Ας ασχοληθούμε λίγο με τις ηλεκτρικές και μαγνητικές διπολικές ροπές. Και ας ξεκινήσουμε με την ηλεκτροστατική διπολική ροπή.
Το θέμα αναπτύσσεται εδώ.

(Visited 87 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Πυκνωτές 3-D


Στο άρθρο αυτό αναλύω έναν καθαρόαιμο υπερβολοειδή πυκνωτή. Αλλά αποδυκνύω και ένα ενδιαφέρον μαθηματικό θεώρημα (σχολικού επιπέδου δηλαδή).
Περισσότερα εδώ.

(Visited 73 times, 1 visits today)
Page 1 of 4
1 2 3 4