Η χορδή σε εξαναγκασμένη εγκάρσια ταλάντωση.


Σαν συνέχεια του θέματος του εγκάρσιου κύματος σε χορδή, κάνω μια ανάλυση του διεγειρόμενου ή εξαναγκασμένου κύματος από εξωτερική δύναμη που ασκείται σε μια από τις μάζες. Βρίσκω ότι το σύστημα εμφανίζει πολλές συχνότητες συντονισμού.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 12 times, 12 visits today)

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).


Εδώ γίνεται το μεγάλο βήμα. Έστω κι αν το πρόβλημα της εξέλιξης ενός κύματος σε μια χορδή που έχει χάντρες σε κανονικές αποστάσεις φαίνεται περίπλοκο, το ανάγουμε σε απλές εξισώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 117 times, 2 visits today)

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).


Φθάνοντας αισίως στο 6ο επεισόδιο, δείχνουμε ποια είναι η σχέση διασποράς σε μια ασυνεχή χορδή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 98 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στη σημερινή 5η συνέχεια της σειράς, δείχνουμε πως προκύπτει ο πίνακας που διαγωνιοποιεί τον Β. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 98 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στην 4η συνέχεια υπολογίζουμε αναλυτικά τις συχνότητες των τρόπων ταλάντωσης με διανυσματικά τεχνάσματα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 106 times, 1 visits today)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Στην τρίτη συνέχεια της μελέτης του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή προσδιορίζω του κανονικούς τρόπους ταλάντωσης.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής προσδιορίζω τις συχνότητες των normal modes και δείχνω ότι είναι διπλά εκφυλισμένες.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

(Visited 115 times, 1 visits today)

Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένας τρόπος μελέτης ενός εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή είναι να χωρίσουμε τη χορδή σε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών τμημάτων και να θεωρήσουμε αυτά τα τμήματα σαν ταλαντωτές σε σύζευξη. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 269 times, 1 visits today)

Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Μέσα στα πλαίσια της μελέτης των στροφών ενός αντικειμένου, δείξαμε ποιός είναι ο τελεστής μιας απειροστής στρέψης στο Μέρος Ι (https://www.dropbox.com/s/b6clvb8yk0bh79u/3D%20rotations%20I.pdf?dl=0). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 166 times, 1 visits today)

Οι στροφές σε 3-Δ.

 

Οι στροφές μπορούν να μελετηθούν μαθηματικά. Στο Μέρος Ι παρουσιάζω μια μελέτη της απειροστής στροφής διανύσματος γύρω από άξονα ε. Στο Μέρος ΙΙ, σύντομα, θα μελετηθούν οι πεπερασμένες στροφές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 154 times, 1 visits today)

Περί στροφών το πρόβλημα.

Θέτω το εξής πρόβλημα προς συζήτηση (ή ανάλυση):
Περιστρέφω ένα ακανόνιστο σώμα πρώτα κατά γωνία χ περί τον x-άξονα, μετά κατά γωνία ψ περί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 380 times, 1 visits today)

Βρες την επιτάχυνση στιγμιαία

Στον τίτλο δεν μπερδεύτηκαν οι δύο τελευταίες λέξεις όπως ίσως νομίσατε. Γιατί θα παρακολουθήσετε ένα πείραμα στο οποίο προσδιορίζουμε την επιτάχυνση κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 160 times, 1 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10