Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Το δυναμικό τετράπολο (IV)


Στην τέταρτη συνέχεια για το στοιχειώδες δυναμικό τετράπολο κάνω τον προσδιορισμό της μαγνητικής επαγωγής του μακρινού μαγνητικού πεδίου.
Μαγνητικό πεδίο τετραπόλου.

(Visited 70 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Τα ενεργειακά των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.


Ο σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη διαφόρων ποσοτήτων που υπεισέρχονται στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και κυρίως των ενεργειακών.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 198 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Τα παράδοξο του Maxwell


Σήμερα ανεβάζω ένα γρίφο (για γερούς λύτες).
Το περίφημο παράδοξο του Maxwell με την εντροπία.
Αναμένω τις απόψεις σας για τη λύση του παραδόξου.
Το παράδοξο.

(Visited 963 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Το δυναμικό τετράπολο (ΙΙΙ)


Στην 3η συνέχεια του στοιχειώδους δυναμικού τετραπόλου δείχνω πως υπολογίζεται το μακρινό ηλεκτρικο πεδίο.
Το ηλεκτρικό πεδίο.

(Visited 39 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Η ράβδος ολισθαίνει με ορμή και στροφορμή.


Σαν συνέχεια του προηγούμενου άρθρου, μελετάω την ορμή και τη στροφορμή της ράβδου που ολισθαίνει μεταξύ τοίχου και πατώματος.
Η μελέτη εδώ.

(Visited 132 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Ροή ενέργειας και πυκνότητα ενέργειας στο εγκάρσιο κύμα.


Στο επίκεντρο αυτού του άρθρου είναι η συσχέτηση μεταξύ της πυκνότητας κινητικής και πυκνότητας δυναμικής ενέργειας σε ένα σημείο της εγκάρσια δονούμενης χορδής κάποια χρονικη στιγμή.
Η ανάλυση εδώ.

(Visited 148 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Το Δυναμικό τετράπολο (ΙΙ)


Στο προηγούμενο άρθρο προσδιορίσαμε το βαθμωτό δυναμικό ενός στοιχειώδους δυναμικού τετραπόλου. Στο παρόν θα προσδιορίσουμε το διανυσματικό του δυναμικό.
Η ανάλυση εδώ.

(Visited 61 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Το Δυναμικό τετράπολο (Ι)


Σ΄ αυτό το δεύτερο άρθρο για τα ηλεκτρικά τετράπολα προσδιορίζω το βαθμωτό δυναμικό ενός δυναμικού τετραπόλου, δηλ. ενός τετραπόλου που η τετραπολική ροπή του είναι συνάρτηση του χρόνου.
Το δυναμικό τετράπολο.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Εγκάρσιες μετατοπίσεις σε δονούμενη χορδή.


Προσδιορίζεται η εξίσωση των εγκάρσιων μετατοπίσεων των σημείων της χορδής σε εγκάρσια δόνηση και δείχνεται ότι έχουν και x συνιστώσα εκτός από την y.
Η ανάλυση εδώ.

(Visited 289 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Κατανομή δυναμικής ενέργειας σε δονούμενη χορδή


Με την ανάλυση αυτή προσπαθώ να ρίξω λίγο ακόμα φως στο τούνελ.
Η ανάλυση εδώ.

ή και από εδώ

(Visited 574 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Τι ισχύει τελικά για την πυκνότητα δυναμικής ενέργειας;

Ποιά σχέση ισχύει τελικά για την πυκνότητα δυναμικής ενέργειας ενός εγκάρσιου κύματος; Επανέρχομαι στο θέμα με νέες ιδέες (αναθεωρώντας ουσιαστικά τις παλιές).
Η νέα ανάλυση εδώ.

(Visited 142 times, 1 visits today)