Στο τέλος η απόσταση μένει σταθερή!

physicstherinaΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε το σώμα Σ1 προς το σώμα Σ2 με ταχύτητα μέτρου υ1, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 294 times, 54 visits today)

Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

ΚαταγραφήΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 = 0,7 kg αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 8 m και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε τα δύο σώματα το ένα προς το άλλο με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.088 times, 11 visits today)

Ίδιο βεληνεκές … αλλά από άλλες πλευρές!

gia-anevasma-1Ανοικτή δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο ακμής α, αρχίζει να γεμίζει τη χρονική στιγμή t = 0 με τη βοήθεια της βρύσης Β1 του σχήματος σταθερής παροχής Π1 = 2 10-4 m3/s. Σε ύψος h1 = 0,45 m (σημείο Α1) και h2 = 0,2 m (σημείο Α2) υπάρχουν δύο πολύ μικρές οπές, οι οποίες είναι κλεισμένες από τάπες εμβαδού Α1 = 1 cm2 και Α2 = 2 cm2 αντίστοιχα. Μετά από χρόνο Δt η δεξαμενή έχει γεμίσει μέχρι ύψος Η, οπότε κλείνουμε ακαριαία τη βρύση B1. Όταν το νερό στη δεξαμενή ισορροπήσει, ανοίγουμε ταυτόχρονα τις δύο τάπες εμβαδού Α1 και Α2 και τη βρύση Β2 σταθερής παροχής, οπότε αρχίζει να εκρέει νερό με μόνιμη και στρωτή ροή ενώ το ύψος του νερού μέσα στη δεξαμενή μένει ίδιο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 846 times, 1 visits today)

… και άλλο δεσμευμένο!

α5Δύο ομογενείς ράβδοι P1, P2 με ίδιο μήκος L η καθεμία και μάζες Μ1 > Μ2 αντίστοιχα είναι κολλημένες και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο σχηματίζοντας ένα ενιαίο στερεό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στην περίπτωση Ι ο άξονας περιστροφής (που είναι κάθετος στο επίπεδο των ράβδων) διέρχεται από το άκρο Α του ενιαίου Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 642 times, 1 visits today)

Άλλο ελεύθερο στερεό ….

α4Δύο ομογενείς ράβδοι P1, P2 με ίδιο μήκος L η καθεμία και μάζες Μ1 > Μ2 είναι κολλημένες έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα ενιαίο στερεό σώμα το οποίο βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στην περίπτωση Ι ασκείται τη χρονική στιγμή t = 0 στο άκρο Β Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 951 times, 1 visits today)

Ανακύκλωση; … Μπα με καμία «οριζόντια» δύναμη!

Η ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει μάζα m, μήκος L και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο Α της. Αρχικά η ράβδος ισορροπεί βρισκόμενη στην κατακόρυφη θέση. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκούμε στο άκρο Γ της ράβδου σταθερού μέτρου δύναμη F = 10 Ν η οποία μένει συνεχώς οριζόντια, με αποτέλεσμα η ράβδος να ξεκινάει να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι όταν η ράβδος γίνει οριζόντια σταματάει στιγμιαία να περιστρέφεται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 796 times, 1 visits today)

Κάθοδος και άνοδος στον ίδιο χρόνο!

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου μήκους L = 2 m και αγνώστου γωνίας κλίσεως εκτοξεύεται προς τα κάτω σώμα βάρους 50 Ν με αρχική ταχύτητα υο = 2 m/s. Διαπιστώνεται ότι μετά από μισό δευτερόλεπτο το σώμα βρίσκεται στο μέσο του κεκλιμένου επιπέδου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 411 times, 1 visits today)

Αναζητώντας τα χαμένα σημεία!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Στα σημεία Ν και Μ το φαινόμενο της συμβολής ξεκινάει όταν κάθε σημείο από αυτά έχει εκτελέσει τον ίδιο ακέραιο αριθμό ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 710 times, 1 visits today)

Τελικό διαγώνισμα προσομοίωσης Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2017-2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 12.305 times, 1 visits today)

Κύλιση ή ολίσθηση; … Λείο ή τραχύ;

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας m = 1 kg και ακτίνας R = 0,5 m, αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 να κινηθεί στη θέση Α του κεκλιμένου επιπέδου του σχήματος γωνίας κλίσης φ = 30ο και τη χρονική στιγμή t1 φτάνει στη θέση Β έχοντας κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης ίση με 6 J. Η κατακόρυφη απόσταση h1 μεταξύ των δύο θέσεων Α και Β είναι ίση με h1 = 0,6 m. Από τη θέση Β και μετά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.336 times, 1 visits today)

Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (6) – Ερ. 501-600.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (501 – 600)

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 6.640 times, 2 visits today)

Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (5) – Ερ. 401-500.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (401 – 500)

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 7.831 times, 2 visits today)
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8