Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (2) – Ερ. 101-200.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (101 – 200)

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

101 Στο αίμα, όταν αυξάνει η ταχύτητα ροής του, αυξάνονται και οι εσωτερικές τριβές. Σ Λ
102 H Γη έχει σπιν εξαιτίας της περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο. Σ Λ
103 Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων, καθώς και τα μεγέθη που ορίζονται με βάση αυτά, όπως η κινητική ενέργεια και η ορμή, ανήκουν στην κατηγορία των μεγεθών που δεν έχουν μια μόνο τιμή. Σ Λ
104 Η οριζόντια απόσταση δύο διαδοχικών σημείων ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα και τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση φάσης είναι ίση με λ, όπου λ το μήκος κύματος του κύματος. Σ Λ

Οι ερωτήσεις ΕΔΩ και οι απαντήσεις ΕΔΩ

Επανάληψη στη θεωρία Φυσ. Γ΄ Λυκείου (1) – Ερ. 1-100.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.355 times, 418 visits today)

Επανάληψη θεωρίας Φυσ. Γ΄ Λυκείου (1) – Ερ. 1-100.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1 – 100)

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.705 times, 71 visits today)

Άλλη μια μετακίνηση κιβωτίου με ξύλα!

Ένα κιβώτιο με ξύλα συνολικής μάζας m = 20 kg ηρεμεί σε οριζόντ ιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1. Κάποια χρονική στιγμή (t0 = 0), ένα παιδί Α αρχίζει να μετακινεί το κιβώτιο, ασκώντας του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F. Διαπιστώνεται ότι τη χρονική στιγμή t1 = 2 s το κιβώτιο έχει αποκτήσει ταχύτητα 2 m/s. Την στιγμή αυτή ένας γερανός ή τοποθετεί ακαριαία στο κιβώτιο ένα ξύλο μάζας m1 ή αφαιρεί ακαριαία από το κιβώτιο ένα ξύλο μάζας m1, ενώ το παιδί Α συνεχίζει να σπρώχνει με την ίδια Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 264 times, 4 visits today)

Προσοχή στις αλγεβρικές τιμές!

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 με ταχύτητα μέτρου υο =10 m/s από σημείο Α οριζοντίου δαπέδου. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη ίδιας διεύθυνσης με την ταχύτητα του σώματος. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με τη δύναμη F που του ασκείται. Θεωρήστε θετική φορά τη φορά της ταχύτητας υο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 356 times, 1 visits today)

Και όμως… δεν είναι ανάλογα!

Σώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 με ταχύτητα μέτρου υο από σημείο Α οριζοντίου δαπέδου. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με την κίνηση του σώματος. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα του μέτρου της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το μέτρο της δύναμης F που του ασκείται.

α. Είναι το οριζόντιο δάπεδο λείο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 408 times, 1 visits today)

«Συμβολική» … συμβολή!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d = 1,6 m. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Σε σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού, που απέχει αποστάσεις r1 και r2 (r1 > r2) από τις δύο πηγές, τοποθετείται ένας φελλός. Το κύμα από την πηγή Π1 χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο για να φτάσει στον φελλό σε σύγκριση με το χρόνο που χρειάζεται το κύμα για να φτάσει στον φελλό από την πηγή Π2. Η χρονική Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 554 times, 2 visits today)

Μελέτη αρμονικού κύματος… χωρίς τύπο!

Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που εκτείνεται στον άξονα xΌx διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημείο που βρίσκεται στη θέση x = 0 (σημείο Ο) αρχίζει να κινείται από τη θέση ισορροπίας του προς τη θέση της μέγιστης θετικής Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.052 times, 1 visits today)

Εσείς πόσα μόρια θα δίνατε;;;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται προς τα θετικά χωρίς απώλειες ενέργειας αρμονικό κύμα που περιγράφεται από την εξίσωση y = 0,2ημ2π(t – x) (S.I.).

Δύο σημεία Γ και Δ του μέσου βρίσκονται στις θέσεις xΓ = +0,5 m και xΔ = +1 m. Κάποια χρονική στιγμή, που και τα δύο σημεία έχουν ξεκινήσει να ταλαντώνονται, η απομάκρυνση του σημείου Γ είναι yΓ = -0,2 m. Ποια είναι η απομάκρυνση του σημείου Δ; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.732 times, 1 visits today)

Πρώτα μέγιστη απόσταση …και μετά σύγκρουση!

Το σημειακό σώμα Σ1 του σχήματος ξεκινάει τη χρονική στιγμή t = 0 να κινείται προς τα δεξιά από το σημείο Α με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1 = 1 m/s2. Την ίδια χρονική στιγμή από το σημείο Β διέρχεται σημειακό σώμα Σ2 με αρχική ταχύτητα υο = 12 m/s κινούμενο και αυτό προς τα δεξιά. Η ταχύτητα του σώματος Σ2 αρχίζει να μειώνεται με σταθερό ρυθμό 2 m/s κάθε δευτερόλεπτο. Αρχικά τα δύο σώματα απέχουν απόσταση d = 14 m.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 650 times, 1 visits today)

«Φαινομενική αντιστροφή» του βάρους!

Σώμα μάζας m = 1 kg ισορροπεί δεμένο στο έλευθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 100 Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο δάπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F = 20 Ν προς τα πάνω και η οποία δεν καταργείται.

α. Να δείξετε ότι το σώμα με την επίδραση της δύναμης F εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και να υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 683 times, 1 visits today)

Γυρνώντας από διακοπές… την ξεχάσαμε!

Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο στο άκρο (Α) της λείας ταράτσας μήκους d = 5 m ενός ψηλού κτιρίου ύψους h. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F = 10 N με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται. Φτάνοντας στο άλλο άκρο της ταράτσας το σώμα την εγκαταλείπει, ενώ η δύναμη F εξακολουθεί να ασκείται έχοντας συνεχώς οριζόντια κατεύθυνση και το ίδιο μέτρο. Διαπιστώνεται ότι το σώμα χτυπάει στο σημείο (Κ) του εδάφους. Αν στο σώμα, τη στιγμή που εγκατέλειπε την ταράτσα, σταματούσε να ασκούνταν η δύναμη F, θα χτυπούσε σε σημείο (Λ) του εδάφους. Αν ΚΛ = 45 m, να βρείτε:

Η επιστροφή από τις διακοπές ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 795 times, 1 visits today)

Κατακόρυφο τελείωμα… οριζόντιας εκτόξευσης!

Σώμα μάζας m = 0,3 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από το άκρο (Α) ενός ψηλού κτιρίου ύψους h = 45 m ταχύτητα υo = 10 m/s. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται σταθερού μέτρου οριζόντια δύναμη F, που έχει αντίθετη κατεύθυνση της ταχύτητας εκτόξευσης. Φτάνοντας το σώμα στο έδαφος η κινητική του ενέργεια έχει εννιαπλασιαστεί.

α. Να δείξετε ότι τη στιγμή της επαφής του σώματος με το έδαφος η ταχύτητά του έχει διεύθυνση κατακόρυφη.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 971 times, 1 visits today)
Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7