Μια διπλή τροχαλία… «χωμένη» στο έδαφος που στο τέλος ολισθαίνει.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 16 Απρίλιος 2015 και ώρα 0:30

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R = 0,5 m και έχει συνολική μάζα M = 1 kg. Στο αυλάκι του μεγάλου δίσκου της διπλής τροχαλίας είναι δεμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σώμα μάζας m = 2 kg. Το νήμα είναι αρχικά τεντωμένο και το σώμα μάζας m είναι

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 95 times, 1 visits today)

Άγνωστες οι αποστάσεις και το μήκος κύματος … γνωστό το είδος της συμβολής!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού απέχει αποστάσεις r1 και r2 (r1 > r2) από τις δύο πηγές. Το διάγραμμα της φάσης της απομάκρυνσης του σημείου Δ σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 80 times, 1 visits today)

Θετική φάση κύματος … ε και;;;;

Το άκρο Ο μιας ομογενούς και ελαστικής χορδής, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του αρνητικού ημιάξονα Οx΄, εκτελεί ταλάντωση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων κατά τη διεύθυνση του άξονα y΄y και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των ταλαντώσεων στο S.Ι. είναι:

y1 = 0,4ημ2πt και y2 = 0,8ημ(2πt + π) Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 70 times, 1 visits today)

Τελικό διαγώνισμα προσομοίωσης Φυσικής 2015-2016

%ce%b5%ce%ba%cf%86%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b9Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 25 Μάρτιος 2016 και ώρα 3:00

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 616 times, 1 visits today)

Αναζητώντας την χαμένη πηγή!

%ce%b5%ce%ba%cf%86%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b9Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 19 Νοέμβριος 2016 και ώρα 11:38

Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο Q. Τα τέσσερα σημεία αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 20 times, 1 visits today)

Άλλος ισορροπεί … άλλος κινείται … και άλλος ακούει!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 3 Μάρτιος 2016 και ώρα 0:30

%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%83Ο ομογενής δίσκος του σχήματος μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας R2 = 0,4 m έχει ένα αυλάκι ακτίνας R1 = 0,2 m. Στο κέντρο του δίσκου υπάρχει πηγή αμελητέας μάζας που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs = 1.014 Ηz ενώ γύρω από το αυλάκι είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Αρχικά ο δίσκος ισορροπεί βρισκόμενος πάνω σε ομογενή ράβδο ΟΓ μήκους L= 0,96 m και μάζας m = 3 kg στη θέση Α που φαίνεται στο σχήμα. Στο άκρο της ράβδου (σημείο Ο) υπάρχει ακλόνητη άρθρωση γύρω από την οποία η ράβδος μπορεί Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 50 times, 1 visits today)

Η μέλισσα!

melissaΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 5 Μάρτιος 2016 και ώρα 11:44

Ο δίσκος του διπλανού σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του είναι σταθερή και ίση με υcm. Μία μέλισσα πετάει (χωρίς να είναι σε επαφή με το δίσκο) ακολουθώντας ευθύγραμμη τροχιά πάνω από αυτόν. Αν γνωρίζετε ότι η μέλισσα βρίσκεται συνεχώς πάνω από το ανώτερο σημείο Α του δίσκου, η ταχύτητα με την οποία κινείται έχει μέτρο ίσο με:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 18 times, 1 visits today)

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν… στο μηδέν!

Σώμα μάζας m = 1 kg είναι ακίνητο σε σημείο A (x = 0) οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Κάποια χρονική στιγμή (t = 0) στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη , το μέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση F = 10 – x (F σε N και x σε m) με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται. Το σώμα σταματάει σε σημείο Γ του επιπέδου. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης η δύναμη δεν αλλάζει κατεύθυνση και το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα είναι ίσο με 4 m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 22 times, 1 visits today)

Κίνηση σώματος σε … κλειστή διαδρομή!

kinisi-somatos-seΣώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να ανεβαίνει. Κάποια χρονική στιγμή t1 η δύναμη F καταργείται με αποτέλεσμα το σώμα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να επιστρέψει ξανά στο σημείο Α έχοντας τότε ταχύτητα μέτρου m/s. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του σώματος το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητάς του έχει την ίδια τιμή. Αν g = 10 m/s2, να βρείτε:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Κύριε, μήπως είναι λάθος το θέμα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 28 Μάρτιος 2016 και ώρα 23:30

 

kirie-miposΤο σώμα του διπλανού σχήματος κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση της σταθερής δύναμης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 39 times, 1 visits today)

«Παράπλευρη» μελέτη οριζοντίου επιπέδου!

tetartokiklioΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Απρίλιος 2016 και ώρα 19:45

Σώμα μάζας m = 1 kg αφήνεται ελεύθερο από το ανώτερο σημείο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Φτάνοντας στη βάση του (σημείο Κ) συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο ΚΛ, προτού εισέλθει σε λείο  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 49 times, 1 visits today)

Σώμα που δεν ξεκινάει αμέσως… να κινείται!

Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)