Ίδιο ύψος … διαφορετικός χρόνος βολής … ίδιο βεληνεκές!

%cf%83%cf%87%ce%b9%ce%bc%ce%b1-voliΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 26 Απρίλιος 2016 και ώρα 21:04

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg κινείται με ταχύτητα υ1 = 10 m/s πάνω σε λεία πλατφόρμα ΚΛ μήκους L = 6 m, που απέχει Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 80 times, 1 visits today)

Όριο θραύσης και … κατακόρυφη κίνηση!

1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 3 Μάιος 2016 και ώρα 0:00

Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Στο σώμα είναι δεμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο τεντωμένο νήμα αρχίζει να ασκείται κατακόρυφα προς τα πάνω δύναμη F το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση F = 30 + 0,48y (S.I.), όπου y η κατακόρυφη μετατόπιση του σώματος από το έδαφος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 67 times, 1 visits today)

Σχέση υπολογισμού της κινητικής ενέργειας και … ελεύθερη πτώση!

eleytheriΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 0:04

Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο από ύψος h τη χρονική στιγμή t = 0. Η κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με την απόσταση y από το έδαφος δίνεται από τη σχέση Κ = 200 – 20y (S.I.).

α. Πόσο είναι το ύψος h;

β. Πόση είναι η μάζα m του σώματος;

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 24 times, 1 visits today)

Δεν είναι πάντα ελεύθερη πτώση!

eleytheri-ptosi1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 18:30

Σώμα μάζας m = 5 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος h = 20 m τη χρονική στιγμή t = 0 και αφού κινηθεί κατακόρυφα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1 = 2,5 s.

α. Είναι η κίνηση του σώματος ελεύθερη πτώση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 20 times, 1 visits today)

Μελετώντας μια χρονική εξίσωση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!

ptosiΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 19:25

Σώμα μάζας m = 2 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος h τη χρονική στιγμή t = 0. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται από τη σχέση U = 1.600 – 100t2 (S.I.).

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 28 times, 1 visits today)

Η ισότητα κινητικής και βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 21:54

anodiki-kinisiΣώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα αρχίζει να ασκείται κατακόρυφα προς τα πάνω σταθερή δύναμη F. Διαπιστώνεται ότι καθώς το σώμα ανεβαίνει κάθε χρονική στιγμή η κινητική του ενέργεια είναι ίση με τη βαρυτική δυναμική του ενέργεια, θεωρώντας ως επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το έδαφος. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s2, να βρείτε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 9 times, 1 visits today)

Όταν το έργο της δύναμης F δεν είναι η ενέργεια ταλάντωσης!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 9 Σεπτέμβριος 2016 και ώρα 1:00

talantoseis_2016_2017Σώμα μάζας m ισορροπεί δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου μήκους Lo = 35 cm σταθεράς k = 100 Ν/m το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο και μήκους S = 1 m, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Φέρνουμε το σώμα στη θέση όπου το ελατήριο δεν έχει δυναμική ενέργεια και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί, οπότε εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 57 times, 1 visits today)

Χωρίς τριβή… αλλάζει λίγο η βολή!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 18 Σεπτέμβριος 2016 και ώρα 21:19

xoris-triviΣώμα μάζας m = 1 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α ταράτσας με την οποία εμφανίζει συντελεστή τριβή ολίσθησης ίσο με μ = 0,045 με ταχύτητα υΑ = 5 m/s. Φτάνοντας στο άκρο της ταράτσας το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου ίσο με το 80% της ταχύτητας που είχε στο σημείο Α και εκτελεί οριζόντια βολή. Το ύψος του κτιρίου είναι διπλάσιο από το μήκος της ταράτσας.

α. Ποιο είναι το μήκος της ταράτσας;

β. Πόσο χρόνο διαρκεί η συνολική κίνηση του σώματος από το σημείο (Α) μέχρι να φτάσει στο έδαφος;

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

Μία γραμμή … δύο κινήσεις!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 16 Μάιος 2016 στις 21:53

a-tΣώμα μάζας m εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο = +6 m/s. Ταυτόχρονα τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα αρχίζει να ασκείται μόνο μία οριζόντια σταθερή δύναμη F1, αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα του σώματος. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος για τα πρώτα 10 s της κίνησής του. Τη χρονική στιγμή t1 = 10 s η κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με K1 = 196 J.

α. Στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 μειώνεται συνεχώς η ταχύτητα του σώματος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 15 times, 1 visits today)

O δίσκος που τη γλιτώνει παρά τρίχα … δυο φορές.

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%87%ce%b1-1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 1 Ιούνιος 2015 και ώρα 0:05

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 100 g εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υο = 15 m/s από την ταράτσα ενός κτιρίου ύψους h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Την ίδια χρονική στιγμή αρχίζει να περιστρέφεται με τη βοήθεια κατάλληλου μηχανισμού και με σταθερή γωνιακή ταχύτητα κατακόρυφος δίσκος ακτίνας R = 3,6 m (τη χρονική στιγμή t = 0 ο δίσκος βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στο σχήμα).  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 44 times, 1 visits today)

Μια περίεργη ισότητα σε κατακόρυφη ταλάντωση!

sxima-ekfonisiΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 30 Σεπτέμβριος 2016 και ώρα 21:42

Σώμα μάζας m = 1 kg ισορροπεί δεμένο στο έλευθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 100 Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο δάπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F προς τα πάνω και η οποία δεν καταργείται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 40 times, 1 visits today)

Καθυστερώ, καθυστερώ αλλά τελικά θα σε περάσω!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 23 Οκτώβριος 2016 και ώρα 12:30

tha-se-peraso2Δύο σώματα Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση σε κυκλική τροχιά ίδιας ακτίνας κινούμενα κατά την ίδια φορά. Το σώμα Α διέρχεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο O και το σώμα Β διέρχεται τη χρονική στιγμή t1 από το ίδιο σημείο. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα του μήκους τόξου που διαγράφει κάθε σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο από τη χρονική στιγμή διέλευσής κάθε σώματος από το σημείο Ο και μετά.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)