Η μέλισσα!

melissaΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 5 Μάρτιος 2016 και ώρα 11:44

Ο δίσκος του διπλανού σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του είναι σταθερή και ίση με υcm. Μία μέλισσα πετάει (χωρίς να είναι σε επαφή με το δίσκο) ακολουθώντας ευθύγραμμη τροχιά πάνω από αυτόν. Αν γνωρίζετε ότι η μέλισσα βρίσκεται συνεχώς πάνω από το ανώτερο σημείο Α του δίσκου, η ταχύτητα με την οποία κινείται έχει μέτρο ίσο με:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 42 times, 1 visits today)

Όλα αρχίζουν και τελειώνουν… στο μηδέν!

Σώμα μάζας m = 1 kg είναι ακίνητο σε σημείο A (x = 0) οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ. Κάποια χρονική στιγμή (t = 0) στο σώμα αρχίζει να ασκείται οριζόντια δύναμη , το μέτρο της οποίας δίνεται από τη σχέση F = 10 – x (F σε N και x σε m) με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να κινείται. Το σώμα σταματάει σε σημείο Γ του επιπέδου. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησης η δύναμη δεν αλλάζει κατεύθυνση και το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα είναι ίσο με 4 m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 31 times, 1 visits today)

Κίνηση σώματος σε … κλειστή διαδρομή!

kinisi-somatos-seΣώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F με αποτέλεσμα το σώμα να αρχίσει να ανεβαίνει. Κάποια χρονική στιγμή t1 η δύναμη F καταργείται με αποτέλεσμα το σώμα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα να επιστρέψει ξανά στο σημείο Α έχοντας τότε ταχύτητα μέτρου m/s. Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του σώματος το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητάς του έχει την ίδια τιμή. Αν g = 10 m/s2, να βρείτε:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 52 times, 1 visits today)

Κύριε, μήπως είναι λάθος το θέμα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 28 Μάρτιος 2016 και ώρα 23:30

 

kirie-miposΤο σώμα του διπλανού σχήματος κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση της σταθερής δύναμης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 53 times, 1 visits today)

«Παράπλευρη» μελέτη οριζοντίου επιπέδου!

tetartokiklioΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 13 Απρίλιος 2016 και ώρα 19:45

Σώμα μάζας m = 1 kg αφήνεται ελεύθερο από το ανώτερο σημείο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Φτάνοντας στη βάση του (σημείο Κ) συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο ΚΛ, προτού εισέλθει σε λείο  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 89 times, 1 visits today)

Σώμα που δεν ξεκινάει αμέσως… να κινείται!

Σώμα μάζας m = 1 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α οριζοντίου δαπέδου. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 32 times, 1 visits today)

Μεταβολή ορμής σώματος vs μεταβολή ορμής συστήματος!

plastikiΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 23 Απρίλιος 2016 και ώρα 19:14

Σώμα Σ1 μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σώμα Σ2 ίδιας μάζας m κινείται κατακόρυφα. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά. Τα μέτρα των ορμών των δύο σωμάτων ελάχιστα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 58 times, 1 visits today)

Ίδιο ύψος … διαφορετικός χρόνος βολής … ίδιο βεληνεκές!

%cf%83%cf%87%ce%b9%ce%bc%ce%b1-voliΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 26 Απρίλιος 2016 και ώρα 21:04

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg κινείται με ταχύτητα υ1 = 10 m/s πάνω σε λεία πλατφόρμα ΚΛ μήκους L = 6 m, που απέχει Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 111 times, 1 visits today)

Όριο θραύσης και … κατακόρυφη κίνηση!

1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 3 Μάιος 2016 και ώρα 0:00

Σώμα μάζας m = 2 kg βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α λείου οριζοντίου δαπέδου. Στο σώμα είναι δεμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 στο τεντωμένο νήμα αρχίζει να ασκείται κατακόρυφα προς τα πάνω δύναμη F το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση F = 30 + 0,48y (S.I.), όπου y η κατακόρυφη μετατόπιση του σώματος από το έδαφος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 87 times, 1 visits today)

Σχέση υπολογισμού της κινητικής ενέργειας και … ελεύθερη πτώση!

eleytheriΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 0:04

Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο από ύψος h τη χρονική στιγμή t = 0. Η κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με την απόσταση y από το έδαφος δίνεται από τη σχέση Κ = 200 – 20y (S.I.).

α. Πόσο είναι το ύψος h;

β. Πόση είναι η μάζα m του σώματος;

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Δεν είναι πάντα ελεύθερη πτώση!

eleytheri-ptosi1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 18:30

Σώμα μάζας m = 5 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος h = 20 m τη χρονική στιγμή t = 0 και αφού κινηθεί κατακόρυφα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t1 = 2,5 s.

α. Είναι η κίνηση του σώματος ελεύθερη πτώση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 26 times, 1 visits today)

Μελετώντας μια χρονική εξίσωση βαρυτικής δυναμικής ενέργειας!

ptosiΔημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 14 Μάιος 2016 και ώρα 19:25

Σώμα μάζας m = 2 kg αφήνεται ελεύθερο από ύψος h τη χρονική στιγμή t = 0. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται από τη σχέση U = 1.600 – 100t2 (S.I.).

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 36 times, 2 visits today)