Δύο κρούσεις … και ένας αποχωρισμός!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 27 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 21:30

Η ομογενής ράβδος του διπλανού σχήματος έχει μάζα Μ = 12 kg και μήκος L = 5 m. Στο άκρο της Γ είναι ακλόνητα στερεωμένη σημειακή μάζα m = 4 kg. Το σύστημα ράβδος – σημειακή μάζα m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο και είναι κάθετος σε αυτήν (ΟΓ = L/4). Αρχικά η ράβδος ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια νήματος που είναι δεμένη στο κέντρο της Κ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α. Να υπολογίσετε την τάση του νήματος και το μέτρο της δύναμης της άρθρωσης.

Κάποια χρονική στιγμή κόβεται το νήμα οπότε το σύστημα ράβδος-σημειακή μάζα αρχίζει να περιστρέφεται. Όταν έρθει στην κατακόρυφη θέση συγκρούεται με ακίνητο σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg. Αμέσως μετά την κρούση το σύστημα ράβδος-σημειακή μάζα m κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με γωνιακή ταχύτητα ω΄ = 0,5 rad/s.

β. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος Σ1 αμέσως μετά την κρούση;

Η συνέχεια ΕΔΩ και η λύση ΕΔΩ

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 91 times, 1 visits today)

3ωρο Διαγώνισμα στο στερεό σώμα μέχρι και την ισορροπία

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 15 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 0:31

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΣΤΕΡΕΟ ΩΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Ένας δίσκος εκτελεί ομαλά επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση (μέχρι που σταματά να κινείται) γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Τότε:

    Η συνέχεια ΕΔΩ και οι λύσεις ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 60 times, 1 visits today)

3ωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στα ρευστά

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 10 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 0:00

3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΡΕΥΣΤΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων Δ1 και Δ2 του διπλανού σχήματος, που έχουν ίδιο εμβαδόν βάσης, επικρατεί η ίδια υδροστατική πίεση. Τι από τα παρακάτω ισχύει;

Η συνέχεια ΕΔΩ και η λύση ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 361 times, 1 visits today)

Συνάντηση ρευστών… και όχι μόνο!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 10 Ιανουάριος 2016 και ώρα 15:00

Οι δύο πανομοιότυπες βρύσες Β1 και Β2 του σχήματος (ίδια σταθερή παροχή όταν τις ανοίξουμε τελείως) έχουν κυλινδρική διατομή ακτίνας rΑ. H βρύση Β1 βρίσκεται πάνω από μεγάλη ανοικτή δεξαμενή κυλινδρικού σχήματος ακτίνας η οποία είναι αρχικά άδεια. Η δεξαμενή είναι ακλόνητα στερεωμένη σε ύψος h1 = 0,45 m από το έδαφος. Σε απόσταση x από τη βάση της δεξαμενής (σημείο Γ) βρίσκεται μια πολύ μικρή οπή που κλείνεται με μια τάπα εμβαδού Α1 = 0,1 cm2. Στον πυθμένα της δεξαμενής βρίσκεται ένα μανόμετρο, το οποίο μπορεί να μετρά την ολική πίεση που οφείλεται σε όλους τους παράγοντες.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 54 times, 1 visits today)

Άλλο το διάγραμμα Κ-x … και άλλο το διάγραμμα F-x!

Σώμα μάζας m είναι ακίνητο σε σημείο οριζοντίου επιπέδου με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,25. Κάποια χρονική στιγμή t = 0 το σώμα αρχίζει να κινείται. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζεται η κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με τη θέση του. Στα πρώτα 10 m ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια δύναμη  F1, στα επόμενα 10 m ασκείται ακόμη μία σταθερή οριζόντια δύναμη F2 και στα τελευταία 10 m οι δυνάμεις F1 και F2 καταργούνται.

α. Πόσο είναι το μέτρο της τριβής ολίσθησης;

β. Πόσο είναι τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 ;

γ. Πόση είναι η ταχύτητα του σώματος όταν …

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Μια «κρυφή» οριζόντια βολή.

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m ισορροπεί κατακόρυφα (σημείο Γ) δεμένο στο ελεύθερο άκρο λεπτού και αβαρούς νήματος μήκους L = 0,4 m το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο στο ταβάνι. Στη θέση αυτή η τάση του νήματος έχει μέτρο 10 Ν και το σώμα απέχει από το έδαφος απόσταση h. Εκτρέπουμε το σώμα μαζί με το νήμα κατά 60ο (σημείο Α, όπου το νήμα εξακολουθεί να είναι τεντωμένο) και κάποια χρονική στιγμή το αφήνουμε ελεύθερο.

α. Πόση είναι η μάζα m του σώματος.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 95 times, 1 visits today)

Μια θερμική μηχανή … χωρίς πολλά πολλά!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 3 Ιούνιος 2015 και ώρα 23:43

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, η οποία πραγματοποιεί την παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή:

A → B: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι υποτετραπλασιασμό της πίεσης.

Β → Γ: Ισοβαρής συμπίεση κατά τη διάρκεια της οποίας η εσωτερική ενέργεια του αερίου μεταβάλλεται κατά 1.800 J.

Γ → Α: Ισόχωρη μεταβολή.

O συντελεστής απόδοσης της παραπάνω θερμικής μηχανής είναι e = 26/101.

α. Να κατασκευάσετε το ποιοτικό διάγραμμα p-V της παραπάνω κυκλικής μεταβολής.

Η συνέχεια ΕΔΩ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Μια οριζόντια βολή … και στο βάθος εξετάσεις!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 2 Ιούνιος 2015 και ώρα 15:35

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg αφήνεται ελεύθερο από το ανώτερο σημείο Α ενός λείου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Το σώμα φτάνοντας στη βάση του τεταρτοκυκλίου (σημείο Γ) το εγκαταλείπει πραγματοποιώντας οριζόντια βολή. Το βεληνεκές του σώματος Σ1 είναι ίσο με 2,4 m.

α. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την κινητική ενέργεια του σώματος Σ1 κατά την κίνησή του στο τεταρτοκύκλιο σε συνάρτηση με το ύψος y από την οριζόντια επιφάνεια μηδενικής δυναμικής ενέργειας που διέρχεται από το σημείο Γ και να την παραστήσετε γραφικά.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 208 times, 1 visits today)

Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 1 Ιούνιος 2015 και ώρα 2:00

Σώμα Σ1 μάζας m1 εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υο. Η κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος h από το έδαφος δίνεται από τη σχέση Κ = 10∙(20 – h) (S.I.).
α. Να υπολογίσετε το χρόνο tολ που χρειάζεται το σώμα μέχρι να επιστρέψει στο έδαφος.
β. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = tολ/4 s;
γ. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος όταν διέρχεται από θέση όπου η κινητική ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια από την δυναμική του ενέργεια.
δ. Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το ύψος από το έδαφος υ2 = f(h) και να την παραστήσετε γραφικά μέχρι τη στιγμή που το σώμα σταματά στιγμιαία να κινείται.
Δίνεται g = 10 m/s2 και ότι επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας είναι το έδαφος. Επίσης αγνοήστε την αντίσταση του αέρα.

Η συνέχεια ΕΔΩ.

Δύο μαθητές συζητούν και ο ένας συλλογίζεται για το θέμα ΕΔΩ

(Visited 29 times, 1 visits today)

Τι θα έπρεπε να μου θυμίζει!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 1 Ιούνιος 2015 και ώρα 2:22

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα μέτρου υο = 20 m/s.

α. Να υπολογίσετε τον χρόνο tολ που χρειάζεται το σώμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία να κινείται.

β. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t1 = tολ/4 s;

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 18 times, 1 visits today)

Που πήγε η ηλεκτρική σταθερά;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 26 Μάιος 2015 και ώρα 21:00
Ένα ακίνητο σημειακό φορτίο +Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο.
Σε σημείο Α που απέχει απόσταση r από την πηγή το δυναμικό του πεδίου έχει τιμή VΑ = 9∙105 V και η ένταση του πεδίου έχει μέτρο EA = 107 Ν/C.
α. Πόση είναι η απόσταση r;
Σημειακό φορτίο q = +0,9 μC τοποθετείται σε σημείο Β του πεδίου που βρίσκεται σε απόσταση 2r από το σημείο Α (τα σημεία Α και Β είναι συνευθειακά).
β. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο φορτίο q;
γ. Πόση είναι η διαφορά δυναμικού VΑΒ;
δ. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση του φορτίου από το σημείο Β στο σημείο Α;

Η συνέχεια ΕΔΩ

(Visited 24 times, 1 visits today)

Κατανοώντας και ανακρίνοντας ένα ηλεκτροστατικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 26 Μάιος 2015 και ώρα 19:55
 

Δύο ακίνητα σημειακά φορτία +Q1 και Q2 = -16 μC βρίσκονται ακλόνητα τοποθετημένα στα σημεία Α και Β μιας ευθείας (ε) απέχοντας απόσταση d. Δύο σημεία Γ και Δ βρίσκονται πάνω στην ευθεία, εκατέρωθεν του σημείου Α απέχοντας απόσταση d/3 το καθένα από το σημείο Α (AΓ = ΑΔ = d/3).
α. Για ποιες τιμές του φορτίου Q1 η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ έχει κατεύθυνση προς το φορτίο Q2;
β. Στο σημείο Δ τοποθετείται φορτίο +q. Για ποιες τιμές του φορτίου Q1 το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση του φορτίου από το Δ προς το άπειρο είναι παραγόμενο;
γ. Αντικαθιστούμε το φορτίο +Q1 με φορτίο Q3 = -1 μC και τοποθετούμε το φορτίο +q σε σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Αν ΑΒ = 10 cm, σε ποιες  αποστάσεις από το φορτίο Q1 πρέπει να μπει το φορτίο +q έτσι ώστε αν αφεθεί ελεύθερο να μετακινηθεί προς το φορτίο Q3;
Η συνέχεια ΕΔΩ

 

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 41 times, 1 visits today)