Μια τριβή … και μια μεταβλητή τριβή

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 21 Μάιος 2015 και ώρα 16:00

Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Α οριζοντίου επιπέδου με ταχύτητα υο = 20 m/s. Διαπιστώνεται ότι όταν το σώμα φτάσει σε σημείο Γ τη χρονική στιγμή t1 έχοντας μετατοπιστεί κατά 30 m, η ταχύτητά του έχει υποδιπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική της τιμή. Τότε αρχίζει να ασκείται στο σώμα κατακόρυφη προς τα κάτω δύναμη F = 15x (όπου x η μετατόπιση του σώματος σε m από το σημείο Γ και μετά), όπως φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε:

α. Την απώλεια ενέργειας κατά την κίνηση του σώματος από το Α στο Γ.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)

Η «νόμιμοποίηση» του κεκλιμένου επίπεδου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 20 Μάιος 2015 και ώρα 17:17

Σώμα μάζας m = 2 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου (σημείο Α) ύψους h = 8,5 m και γωνίας κλίσης φ = 30ο προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υο = 5 m/s. Το σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με την επίδραση σταθερών δυνάμεων και φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου τη χρονική στιγμή t1. Στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 η απώλεια ενέργειας του σώματος είναι ίση με 51 J. Να βρείτε:

Η συνέχεια ΕΔΩ

α. Την μηχανική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t = 0.

β. Το μέτρο της δύναμης της τριβής που ασκήθηκε στο σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 73 times, 1 visits today)

Η οριζόντια βολή … στην Α΄ Λυκείου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 19 Μάιος 2015 και ώρα 21:35

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υο = 6 m/s από σημείο Ο κολώνας ύψους h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Την ίδια χρονική στιγμή σώμα Σ2 μάζας m2 = 2 kg αρχίζει να κινείται από την βάση της κολώνας (σημείο Α) με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F = 35 Ν. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος Σ2 και εδάφους είναι μ = 0,5. Διαπιστώνεται ότι τη χρονική στιγμή t1 το σώμα Σ1 κτυπά στο έδαφος στο σημείο Γ απέχοντας οριζόντια απόσταση ΑΓ = d = 4,8 m από την κολώνα ενώ έχει και ίδιου μέτρου ταχύτητα με το σώμα Σ2. Αν στο χρονικό διάστημα από 0 ως t1 στο σώμα Σ2 προσφέρθηκε ενέργεια ίση με 140 J, να βρείτε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 75 times, 1 visits today)

Μια διπλή τροχαλία …. «χωμένη» στο έδαφος και στο τέλος ολισθαίνει.

Το συγκεκριμένο θέμα το είχα βάλει σε διαγώνισμα προσομοίωσης στο σχολείο μου τον Ιανουάριο του 2014 (ως θέμα 4ο, γι αυτό υπάρχουν και οι μονάδες) και το θεωρώ ως μια καλή ευκαιρία για επανάληψη στο στερεό. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 98 times, 1 visits today)
Page 7 of 7
1 2 3 4 5 6 7