Κύλιση κυλίνδρου… (new version)

Στην πλατφόρμα ενός τραίνου που κινείται με σταθερή ταχύτητα uτ προς τα δεξιά, ηρεμεί κυλινδρικό σώμα ακτίνας r = 40cm. Τη χρονική στιγμή t = 0, ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 387 times, 1 visits today)

ΚΥΛΙΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

Στην πλατφόρμα ενός τραίνου που κινείται με σταθερή ταχύτητα uτ προς τα δεξιά, ηρεμεί κυλινδρικό σώμα ακτίνας r=40cm. Τη χρονική στιγμή t=0, ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 84 times, 1 visits today)