Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Προς υποψηφίους …επιστολή!

Ήθελα κι εγώ σαν φυσικός να τονίσω πολύ συνοπτικά, τις παρακάτω προτάσεις ,από τη στιγμή (t=0) που δόθηκαν τα θέματα και για 0≤t≤3h.

Όσοι θέλετε να διαβάσετε την επιστολή,…κλίκ  εδώ

και για τον «οδηγό καλής πρακτικής» του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου…πατήστε  εδώ

(Visited 558 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Πραγματικές μεταγγίσεις και ιδανικές εκροές.

Δυο ίδιου ύψους Η δεξαμενές (Ι) και  (ΙΙ), με την (Ι) να έχει διπλάσια διατομή από την (ΙΙ), επικοινωνούν μεταξύ τους με σωλήνα αμελητέου όγκου σε σχέση με τον όγκο των δεξαμενών. Η μεγάλη δεξαμενή είναι γεμάτη με πετρέλαιο και για κάποιο λόγο θέλουμε να μεταφέρουμε πετρέλαιο στη μικρότερη οπότε ανοίγουμε τη στρόφιγγα στο σωλήνα επικοινωνίας αλλά κάτι συνέβη και ξεχάσαμε τη στρόφιγγα ανοικτή.

Για να συνεχίσετε…  κλικ εδώ

(Visited 947 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Ο τροχός «γεννήθηκε» για να γυρίζει…

Ένα τροχός ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο άξονα σταθερό από το κέντρο του,κάθετό στο επίπεδό του. Όταν ο τροχός περιστρέφεται αναπτύσσεται τριβή από τον άξονα που δημιουργεί ροπή με μέτρο τορολ=5Νm. Σε μια στιγμή t=0 δέχεται την επίδραση δύναμης F που δημιουργεί ροπή ωρολογιακής φοράς,

Για να γυρίσει ο τροχός …  κλικ εδώ

(Visited 650 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Κυλιόμενα θέματα Β στον κατήφορο…

Τροχός αφήνεται να κατέβει κεκλιμένο κλίσης 300 κυλιόμενος (χωρίς ολίσθηση).

1). Κάθε στιγμή τα αντιδιαμετρικά σημεία Α και Β της περιφέρειας του τροχού που βρίσκονται στην οριζόντια διάμετρο ΑΒ , με το Β να είναι στο μπροστινό μέρος του τροχού, έχουν μέτρα ταχυτήτων :

Η συνέχεια…    εδώ

(Visited 583 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Κύλιση σε οφιοειδή (Ι) και τεθλασμένη (ΙΙ) διαδρομή.

Στο σχήμα βλέπετε την καμπυλόγραμμη διαδρομή ΑΒΓ που αποτελείται από δύο ημικύκλια (Ο1,R) και (Ο2 ,R). Σε επαφή με τη διαδρομή αυτή θα αναγκάσουμε να κυλίσει ένας δίσκος ακτίνας r=R/2, ξεκινώντας από τη θέση (Ι) και καταλήγοντας στη θέση (ΙΙΙ).

Ακολουθήστε τις διαδρομές…  εδώ

(Visited 562 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Να μην το ξεχειλώσουμε…

 

Το κουτάκι αποθήκευσης ενός ελατηρίου που μόνο επιμήκυνση μπορεί να υποστεί γράφει k=… και όριο ελαστικότητας Τ=…  (όριο ελαστικότητας είναι η max τείνουσα δύναμη που μπορεί να αντέξει το ελατήριο χωρίς να χάσει την ικανότητά του να υπακούει στο νόμο του Ηοοκe). Κρεμάμε το ελατήριο…

H συνέχεια …εδώ

(Visited 345 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση;

Μερικές σαφείς ερωτήσεις, ζητούν  σαφή απάντηση.

  • Ελατήριο (ιδανικό) κρέμεται με το ένα άκρο στο ταβάνι στερεωμένο και στο άλλο είναι δεμένο σώμα. Το σύστημα εκτελεί ταλάντωση μέσα στο Β.Π.και στον υπάρχοντα αέρα. Από τις δυνάμεις που δέχεται το σώμα (W,  Fελ, Fαντ/σης αέρα ),ποιες αντιτίθενται στην κίνηση;
  • Συνέχεια ανάγνωσης
(Visited 400 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Ανάκριση ενός μοντέλου από δεδομένες παραστάσεις.

Ομογενής δίσκος (K,R) : μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο ,περί οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Κ και είναι κάθετος στο δίσκο.

Μάζα δίσκου Μ=4Κg ,R=0,5m & ροπή αδράνειας Ιcm=0,5MR2 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 511 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Άλλο το σταματά στιγμιαία και άλλο το ακινητοποιείται.

           1) Oµογενής ράβδος σταθερής διατοµής, μάζας m και μήκους L, μπορεί να στρέφεται περί οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της Ο χωρίς τριβές. Όταν η ράβδος βρίσκεται στην θέση ευσταθούς ισορροπίας  εφαρμόζεται στο ελεύθερο άκρο της Α δύναμη  F, οριζόντια η οποία διατηρείται σταθερή στη συνέχεια. Να βρείτε, για ποια τιμή της F αν υπάρχει, η ράβδος τελικά θα ακινητοποιηθεί και σε ποια γωνιακή απομάκρυνση  θα συμβεί αυτό;   ……….σταματήστε για λίγο εδώ.

(Visited 595 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Διαθέτουμε δυο χορδές Α και Β από το ίδιο υλικό με μήκη L1 και L2=ν L1 . Η Α  έχει  και τα δύο άκρα της ακλόνητα στερεωμένα  ενώ η Β έχει το ένα άκρο της στερεωμένο ακλόνητα και το άλλο ελεύθερο.Δημιουργούμε στις δύο χορδές με κατάλληλο τρόπο στάσιμα κύματα έτσι ώστε στο ελεύθερο άκρο της χορδής Β να σχηματίζεται κοιλία. 1) Αν ο αριθμός των δεσμών στις χορδές είναι αντίστοιχα Ν1 και Ν2 τότε να δικαιολογήσετε ποια από τις παρακάτω σχέσεις δίνει τη σχέση των συχνοτήτων των παραγό-μενων ήχων;

χτυπήστε τις χορδές εδώ 

 

 

(Visited 499 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Η παράταση …στο παιχνίδι που ξεκίνησε ο Διονύσης.

Μια μικρή σφαίρα Σ μάζας m=1kg ηρεμεί στο άκρο κατακόρυφου νήματος αμελητέας μάζας και μη εκτατού, μήκους d=1m, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Μετακινούμε τη σφαίρα φέρνοντάς την στη θέση Α όπου το νήμα είναι οριζόντιο (αλλά και τεντωμένο) και δίνουμε σ’αυτήν κατακόρυφη προς τα κάτω ταχύτητα υο ώστε η στροφορμή της ως προς το Ο εκείνη τη στιγμή, να είναι Lo=4 Kg m2/s.

Για την παράταση …εδώ.

Προσοχή: η παράταση μετά την αλλαγή εδώ.

(Visited 693 times, 1 visits today)
Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8