Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Μια ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα σώμα αρχικά ακίνητο, αρχίζει τη χρονική στιγμή t0=0 να κινείται ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενα κατά μήκος ενός άξονα x’x και το διάγραμμα θέσης – χρόνου (x – t) για την κίνησή του φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Τη χρονική στιγμή t1=2s, o ρυθμός μεταβολής της θέσης του σώματος είναι ίσος με 4m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 219 times, 2 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεγάλης έκτασης, του οποίου την κάτοψη βλέπουμε στο διπλανό σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη F, η οποία έχει την κατεύθυνση του Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 278 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι αντίστοιχες (γραμμικές) ταχύτητές του. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.

Α. Για τις ταχύτητες του σώματος στις θέσεις (Α) και (Γ) ισχύει . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.313 times, 3 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Δύο σώματα και μια σανίδα

Λεπτή οριζόντια σανίδα Σ μάζας Μ=2kg και μήκους L=5m είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Τη χρονική στιγμή t0=0, από τις άκρες της σανίδας εκτοξεύονται οριζόντια δύο σώματα Σ1 και Σ2 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 810 times, 3 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Από τοίχο σε τοίχο

Δύο κατακόρυφοι και ανένδοτοι τοίχοι απέχουν απόσταση D=1m. Στο μέσον Ο της απόστασης των δύο τοίχων βρίσκονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 αμελητέων διαστάσεων και με μάζα m=1kg το καθένα. Τα σώματα είναι ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο, το οποίο συμπίπτει με οριζόντιο άξονα x’x, του οποίου η αρχή (x=0) ταυτίζεται με το σημείο Ο, ενώ η θετική φορά είναι προς τα δεξιά. Στη δεξιά έδρα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 304 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Αλπινισμός και επιστήμη

Η πρώτη καταγεγραμμένη ανάβαση στην κορυφή των Άλπεων, αλλά και της  Ευρώπης, στο Mont Blanc (υψόμετρο 4808 μ.) πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 1786 από τον ορειβάτη Jacques Balmat και τον γιατρό Michel Paccard. Η ανάβαση υποκινήθηκε, εν πολλοίς λόγω επιστημονικού ενδιαφέροντος, από τον Horace – Benedict de Saussure, ο οποίος με την βοήθεια των Balmat και Paccard κατάφερε ένα χρόνο αργότερα, να ανέβει και ο ίδιος στην κορυφή των Άλπεων. Με την πρώτη ανάβαση σηματοδοτείται η έναρξη της εποχής του μοντέρνου αλπινισμού, πατέρας του οποίου θεωρείται ο Saussure.

Η συνέχεια εδώ

(Visited 270 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Στατιστικά Πανελληνίων 2017

03 07 17 va8mologiaΤο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

Προκειμένου να είναι δυνατή η αντιπαραβολή τους, επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα στοιχεία των περσινών εξετάσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 4.115 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Κάποιες συμβουλές για το πριν και το κατά την εξέταση.

Αγαπητοί μαθητές θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διαδρομή σας μέχρι εδώ.

Κάποιες συμβουλές της τελευταίας στιγμής, ας συνοδεύσουν τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο για καθέναν από εσάς. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 794 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού τη χρονική στιγμή t = 0, με πλάτος ταλάντωσης Α, θετική ταχύτητα και περίοδο ταλάντωσης Τ = 0,2s.  Τα εγκάρσια αρμονικά κύματα που παράγουν οι δύο πηγές, διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού χωρίς απώλεια ενέργειας με ταχύτητα υ = 1m/s. Ένα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 861 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Ένα σύστημα σωμάτων και η δύναμη ελατηρίου

Ο ομογενής δίσκος Δ του σχήματος έχει μάζα Μ=0,4kg, ακτίνα R και το κέντρο μάζας του Ο είναι δεμένο, μέσω ελεύθερης άρθρωσης αμελητέας μάζας, στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=100N/m, το πάνω άκρο του οποίου  είναι στερεωμένο σε οροφή. Ο δίσκος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα, που διέρχεται  από το κέντρο του Ο. Στο αβαθές Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 624 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Ένα (ή περισσότερα) θέμα Β για την Α Λυκείου

Ένα κιβώτιο μάζας m=1kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Η επιτάχυνση βαρύτητας είναι g=10m/s2, ενώ αν το δάπεδο δεν είναι λείο, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου ταυτίζεται με το συντελεστή οριακής τριβής. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 527 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Μια ανελαστική κρούση

Η λεία ομογενής σφαίρα του σχήματος προσπίπτει σε λείο οριζόντιο δάπεδο υπό γωνία πρόσπτωσης φ. Λίγο πριν την πρόσκρουση η σφαίρα κινείται με ταχύτητα μέτρου υ, ενώ στρέφεται γύρω από τον άξονά της με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω. Αν η σφαίρα κατά την πρόσκρουσή της με το δάπεδο χάνει τα 3/4 της αρχικής μεταφορικής κινητικής της ενέργειας, ενώ ανακλάται υπό γωνία θ, τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 740 times, 1 visits today)
Page 1 of 5
1 2 3 4 5