Διαγώνισμα Φυσικής Γ, όλη η ύλη.

Β2) Στο σχήμα απεικονίζεται σωλήνας που περιέχει νερό και λάδι . Τα στόμια του σωλήνα είναι κλεισμένα με πώματα, και οι ελεύθερες επιφάνειες νερού και λαδιού είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
Το ύψος του λαδιού είναι h. Ανοίγουμε τα πώματα, και μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ σε pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ 2018

 

(Visited 4.000 times, 3 visits today)

Κύλιση και ταλάντωση

Στο σχήμα απεικονίζεται ράβδος μάζας Μ και μήκους l που στηρίζεται πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους μαζών m και ακτίνας r ο καθένας. Το σύστημα συγκρατείται στη θέση αυτή, και το ελατήριο, σταθεράς k ,είναι προσδεμένο στη ράβδο και έχει το φυσικό του μήκος. Αφήνουμε τη χρονική στιγμή t=0 ελεύθερο το σύστημα να κινηθεί. Οι τριβές που αναπτύσσονται μεταξύ των κυλίνδρων και του κεκλιμένου επιπέδου, καθώς και με τη ράβδο, είναι στατικές. Έτσι έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 755 times, 1 visits today)

Τροχαλία , ελατήριο και σώμα…


Στο σχήμα απεικονίζεται μια τροχαλία μάζας Μ και ακτίνας R, που φέρει εγκοπή ακτίνας r ,όπου έχουμε τυλίξει πολλές φορές νήμα αβαρές μη εκτατό, στο άλλο άκρο του οποίου έχουμε προσδέσει ελατήριο σταθεράς k που το κάτω άκρο του είναι δεμένο στο δάπεδο. Στο εξωτερικό μέρος της τροχαλίας ,ακτίνας R, έχουμε τυλίξει πολλές φορές όμοιο νήμα, το άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα μάζας m1 , το οποίο συνδέεται με όμοιο νήμα με άλλο σώμα m2
Κόβουμε το νήμα που συνδέει τα σώματα μαζών m1 και m2  τη χρονική στιγμή to=0 , και το σύστημα τίθεται σε κίνηση χωρίς απώλειες μηχανικής ενέργειας.
Η συνέχεια εδώ
Αφιερωμένη στον φίλο μου Γιάννη Κυριακόπουλο

(Visited 894 times, 1 visits today)

Ρουλεμάν

Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός ρουλεμάν, με ακλόνητο τον εξωτερικό κύλινδρο ακτίνας R2και εσωτερικό κύλινδρο μάζας Μ  ακτίνας R1και ροπής αδράνειας Ιcm= ½ ΜR12, που μπορεί να περιστρέφεται  γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Κ, εξαιτίας σταθερής εξωτερικής ροπής τ. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 920 times, 1 visits today)

Κινούμενη ράβδος vs στρεφόμενου κυλίνδρου: 1-0

Ράβδος μάζας Μ και μήκους l = 2R  κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα uo. Στο σχήμα απεικονίζεται κύλινδρος ίδιας μάζας Μ και ακτίνας R που περιστρέφεται χωρίς τριβές αριστερόστροφα με γωνιακή ταχύτητα ωο.  Καθώς η ράβδος από το αριστερό λείο οριζόντιο επίπεδο στο δεξιό λείο, έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο, και λόγω τριβής ολίσθησης αρχικά, μεταβάλλει τη γωνιακή του ταχύτητα ω,  δεξιόστροφα. Ελάχιστα πριν η ράβδος εγκαταλείψει τον κύλινδρο, δεν έχουμε ολίσθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 671 times, 1 visits today)

Σανίδες σε ισορροπία vs σώματος σε ταλάντωση

Δυο όμοιες λεπτές σανίδες ΟΑ και ΟΓ, μικρού πλάτους , μήκους l, μάζας Μ=1kg η κάθε μια, αρθρώνονται στο Ο, έτσι που να μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από το Ο.  Στο Ο έχουμε προσαρτήσει το ένα άκρο αβαρούς ελατηρίου σταθεράς k=100N/m , στο άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα μάζας m=1kg.  Το σύστημα ισορροπεί σε κατακόρυφο επίπεδο, με τις σανίδες να είναι κάθετες στο Ο.  Δίνεται g=10 m/s2.Ο συντελεστής οριακής τριβής των σανίδων με το οριζόντιο επίπεδο είναι μσ=0,8.Θέτουμε σε ταλάντωση την μάζα m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 502 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)


Θέμα Γ: Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m.
Στη βάση του δοχείου έχουμε συνδέσει ελαστικό σωλήνα όπως στο σχήμα ,που έχει εμβαδό διατομής Α=2cm2 που καταλήγει στο σημείο Ζ σε ακροφύσιο εμβαδού διατομής Α1=1cm2. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από βρύση παροχής Πβ, τέτοια ώστε η στάθμη του νερού στο δοχείο να είναι σταθερή . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.337 times, 1 visits today)

Αυτοσχέδιο συντριβάνι !

Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο που περιέχει νερό μέχρις ύψους h που κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο Ε ,μάζας M και εμβαδού Α,

δύο ράβδοι ΖΗ και ΘΗ σε ορθή γωνία, μηκών (ZH)=l1και (ΗΘ)=l2και μαζών m1και m2 αντίστοιχα, που συνδέονται με άρθρωση στο Η, σταθερός οριζόντιος άξονας χωρίς τριβές στο Ο ,(η ράβδος ΗΘ είναι αρθρωμένη με το έμβολο στο κέντρο του Θ και παραμένει διαρκώς κατακόρυφη), Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 965 times, 1 visits today)

Αναρρίχηση..τροχαλίας

Στο σχήμα απεικονίζονται μια τροχαλία μάζας m1 ,ακτίνας r, με ροπή αδράνειας Ι1,cm= ½ m1r2 ,  και μια άλλη τροχαλία μάζας m2, ακτίνας R=2r, που φέρει εγκοπή ακτίνας r, και έχει ροπή αδράνειας Ι2,cm= ½ m2R2. Στις τροχαλίες έχουμε τυλίξει πολλές φορές νήματα μη εκτατά, όπως στο σχήμα. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί ,και με κάποιο τρόπο τα νήματα είναι διαρκώς κατακόρυφα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.038 times, 1 visits today)

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας του από το υπέροχο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς», το ξυπνητήρι του Πλάτωνα ήταν απλό, πλην δαιμόνιο στη σύλληψή του.

Το ανώτερο κεραμικό δοχείο τροφοδοτούσε μέσω κατάλληλα υπολογισμένου για κάθε περίπτωση – ακροφύσιου το επόμενο δοχείο. Όταν αυτό γεμίσει την προγραμματισμένη χρονική στιγμή (π.χ. έπειτα από 7 ώρες), αδειάζει με ταχύτητα μέσω του εσωτερικά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 719 times, 1 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς τη θετική φορά. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή
1. x
1 = λ και x2 = 2λ
2. x
1 = 1,5λ και x2 = 3λ
3. x
1 = 2λ και x2 = 4λ
Δικαιολογείστε την επιλογή σας.                               (2+8=10 μον)
Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.062 times, 1 visits today)

θέμα Δ στο στερεό


Στο σχήμα έχουμε μια τροχαλία μάζας M=3kg ,που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, και φέρει εγκοπή μέχρις ακτίνας r=0,05m,ενώ η ακτίνα της είναι R=0,1m . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 926 times, 1 visits today)
Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11