Αναρρίχηση..τροχαλίας

Στο σχήμα απεικονίζονται μια τροχαλία μάζας m1 ,ακτίνας r, με ροπή αδράνειας Ι1,cm= ½ m1r2 ,  και μια άλλη τροχαλία μάζας m2, ακτίνας R=2r, που φέρει εγκοπή ακτίνας r, και έχει ροπή αδράνειας Ι2,cm= ½ m2R2. Στις τροχαλίες έχουμε τυλίξει πολλές φορές νήματα μη εκτατά, όπως στο σχήμα. Αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί ,και με κάποιο τρόπο τα νήματα είναι διαρκώς κατακόρυφα. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 777 times, 18 visits today)

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας του από το υπέροχο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς», το ξυπνητήρι του Πλάτωνα ήταν απλό, πλην δαιμόνιο στη σύλληψή του.

Το ανώτερο κεραμικό δοχείο τροφοδοτούσε μέσω κατάλληλα υπολογισμένου για κάθε περίπτωση – ακροφύσιου το επόμενο δοχείο. Όταν αυτό γεμίσει την προγραμματισμένη χρονική στιγμή (π.χ. έπειτα από 7 ώρες), αδειάζει με ταχύτητα μέσω του εσωτερικά Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 631 times, 2 visits today)

Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς τη θετική φορά. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή
1. x
1 = λ και x2 = 2λ
2. x
1 = 1,5λ και x2 = 3λ
3. x
1 = 2λ και x2 = 4λ
Δικαιολογείστε την επιλογή σας.                               (2+8=10 μον)
Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.344 times, 9 visits today)

θέμα Δ στο στερεό


Στο σχήμα έχουμε μια τροχαλία μάζας M=3kg ,που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, και φέρει εγκοπή μέχρις ακτίνας r=0,05m,ενώ η ακτίνα της είναι R=0,1m . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 784 times, 1 visits today)

Έργο δύναμης σε έμβολο

Στο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος ύψους h=1m περιέχεται υγρό πυκνότητας ρ=103 kg/m3 . Ο οριζόντιος κυλινδρικός  σωλήνας διαμέτρου δ1=4cm κλείνεται με έμβολο αμελητέας μάζας ,που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, και περιέχει το ίδιο υγρό σε μήκος D1=1m του σωλήνα  . Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη δύναμη F και μετακινούμε αργά αυτό μέχρι το τέλος του σωλήνα. Το υγρό μεταβαίνει στον κατακόρυφο σωλήνα διαμέτρου δ2=2cm . Το όλο σύστημα βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ.=105N/m2 . Δίνεταιg=10m/s2 . Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 879 times, 1 visits today)

Πιέσεις στην ισορροπία υγρού

Στο σχήμα απεικονίζεται ένας κατακόρυφος σωλήνας που περιέχει μη πτητικό υγρό πυκνότητας ρ, σε ύψος hκαι αέριο σε ύψος y, που κλείνεται με έμβολο βάρους Wκαι εμβαδού Α, που ισορροπεί με την επίδραση μιας κατακόρυφης δύναμης Fπου ασκούμε. Το αέριο βρίσκεται σε πίεση Ρα .

Σε κοινό διάγραμμα αξόνων πίεσης Ρ-δύναμης F, να κάνετε το διάγραμμα των πιέσεων των σημείων Β καιΓ  σε συνάρτηση της δύναμης F, με την προϋπόθεση ότι το έμβολο ισορροπεί, και το αέριο είναι σε σταθερή θερμοκρασία , δεν διαλύεται στο υγρό, ούτε υγροποιείται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 624 times, 1 visits today)

Πάρκο Νιάρχου: ροπή αδράνειας του βράχου!

Αυτό τον βράχο που βλέπετε στη φωτογραφία, μπορεί να τον περιστρέψει και ένα νήπιο! Δεν είναι Superboy!
Ο βράχος πρέπει να έχει όγκο γύρω στο 1 κυβικό μέτρο και μάζα +m=6tn , και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται (μάλλον!) από το κέντρο μάζας του. Ας υποθέσουμε ότι ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F εφαπτομενικά, σε απόσταση R από τον άξονα περιστροφής του, τη χρονική στιγμή to=0 . Αφού κάνουμε Ν1 στροφές μέχρι τη χρονική στιγμή t1 , αφήνουμε το βράχο να κινηθεί μόνος του, και να σταματήσει να περιστρέφεται τη χρονική στιγμή t2 ,λόγω τριβών με τον άξονα περιστροφής του,  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.426 times, 1 visits today)

Η πίεση των ελαστικών των τροχοφόρων


Αυτοκίνητο έχει τροχούς ακτίνας R1 όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι θ1 . Οι ζάντες έχουν ακτίνα r. Θεωρείστε ότι το σχήμα των ελαστικών είναι κυκλικής εγκάρσιας διατομής , κυλινδρικού σχήματος. Ο όγκος του χώρου που εμπεριέχει τον αέρα, είναι ίσος με το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α επί την περίμετρο κύκλου της μέσης ακτίνας( Rμ) ̅δηλαδή V=A∙2πRμ.
Ο αέρας αρχικά είναι σε πίεση Ρ1 και θερμοκρασία θ1. Το αυτοκίνητο, αφού κάνει κάποια διαδρομή στην πόλη με αρκετά φρεναρίσματα και σπινιαρίσματα, σταματά σε βενζινάδικο και Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 938 times, 1 visits today)

Ο κύβος δεν.. ερρίφθη, αλλά ολισθαίνει!

Κύβος ακμής και μάζας m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή οριακής τριβής μορ. και συντελεστή τριβής ολίσθησης μολ.ορ.=μ.  Ασκούμε δύναμη F σε κάποιο σημείο της δεξιάς έδρας του.  Σε ποιο σημείο πρέπει να ασκήσουμε τη δύναμηF, και σε ποια περιοχή τιμών πρέπει να κυμαίνεται η τιμή της, ώστε να κινηθεί ολισθαίνοντας, χωρίς να ανασηκώνεται, ούτε να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της Κ ; Ποια η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει;       Δεδομένα:F, m, g, l, μ Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 466 times, 2 visits today)

Συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού

Δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων αρμονικών κυμάτων ,παράγουν στην επιφάνεια υγρού κύματα . Οι εξισώσεις ταλάντωσής τους είναι: y1)=y2)= Απ∙ημωt , όπου Απ το πλάτος ταλάντωσής τους. Δεχόμαστε ότι το πλάτος μειώνεται με την απόσταση r από κάθε πηγή , σύμφωνα με τη σχέση: Α=Αο/√ρ , όπου Αο=πλάτος ταλάντωσης των σημείων της περιφέρειας με κέντρο την κάθε πηγή και ακτίνα ίση με το μήκος κύματος λ, και ρ=r/λ .

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 412 times, 1 visits today)

Άνισος αγώνας ταχύτητας των 100m

Σε αγώνα ταχύτητας των 100m είχαμε τις εξής επιδόσεις: Οι χρόνοι των τριών πρώτων είναι10s ,  11s  , 12s.   Αν και οι τρεις μπορούν να αποκτήσουν την ίδια επιτάχυνση α ,  και όταν τερματίζει ο 1ος , ο 2ος είναι πιο πίσω 10m, υπολογίστε που βρίσκεται ο 3ος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 756 times, 1 visits today)

2o Διαγώνισμα Φυσικής έως Doppler


Στο σχήμα έχουμε δυο σώματα Σ1 (πομπός ηχητικών κυμάτων) και Σ2 (δέκτης ηχητικών κυμάτων), που είναι δεμένα σε όμοια ελατήρια με σταθερά k=100N/m , τα άλλα άκρα των οποίων είναι δεμένα σε σταθερά σημεία. Τα Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3.007 times, 4 visits today)
Page 1 of 10
1 2 3 4 5 6 10