Αρμονικοί παλμοί: εξισώσεις, συμβολή, ανάκλαση, διάθλαση

Εξίσωση παλμού κινουμένου προς τη θετική φορά:

Εξίσωση της χορδής για τη χρονική στιγμή t=0 :   Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 505 times, 1 visits today)

Ρυθμοί μεταβολής έργου – ενέργειας

Δύναμης F που δρα σε ένα σώμα:

dW/dt= (|F|∙|dx|∙συν(F,u))/dt=|F|∙|u|∙συν(F,u)

  • Τριβής ολίσθησης που μετατρέπει μέρος της κινητικής ενέργειας σε θερμική ενέργεια: dQθ/dt=|dWΤ/dt| =μΝu
  • Τριβής ολίσθησης που μειώνει την κινητική ενέργεια σώματος dWΤ/dt| =-μΝu
  • Τριβής ολίσθησης που αυξάνει την κινητική ενέργεια σώματος…

το πόνημα εδώ

(Visited 678 times, 4 visits today)

Από το στιγμιότυπο κύματος στην περιγραφή του

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο εγκαρσίου αρμονικού κύματος που  διαδίδεται σε μια χορδή, τη χρονική στιγμή t=29/24s . Το σημείο Ρ βρίσκεται στη θέση xP=5/12m   και την παραπάνω χρονική στιγμή βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του.

Θεωρούμε ότι υπάρχει πηγή αρμονικού κύματος στη θέση Ο( x=0) (άκρο της χορδής) που άρχισε να Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.001 times, 1 visits today)

Μέγιστη-ελάχιστη ενέργεια ταλάντωσης. Συνέχεια…

Το Σ1 ταλαντώνεται σε λείο επίπεδο με πλάτος Α, το Σ2 κινείται προς τα αριστερά ταχύτητα u2 . Η κρούση τους είναι κεντρική ελαστική. Ζητάμε τις θέσεις κρούσης ώστε το Σ1 μετά να έχει την μέγιστη ή την ελάχιστη ενέργεια ταλάντωσης, καθώς και την αρχική ελάχιστη απόσταση d μεταξύ τους η χρονική στιγμή t=0, με δεδομένο ότι το Σ1 β

εκφώνηση και λύση
Από τον Κώστα Ψυλάκο μια άλλη ματιά εδώ και εδώ

(Visited 873 times, 1 visits today)

Πόσο είναι το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το Σ2

Στο σχήμα απεικονίζεται ένα σύστημα δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 μαζών m1 = 1 kg, m2 = 4 kg αντίστοιχα που συνδέονται με ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m που βρίσκεται στο φυσικό του μήκος lo = 1 m. Η περιοχή που βρίσκεται το Σ1 είναι λεία ενώ η περιοχή που βρίσκεται το Σ2 είναι τραχιά με συντελεστή οριακής τριβής ίσο με το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,8. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.053 times, 1 visits today)

Ταλάντωση για ..δυνατούς λύτες!!

Στο σχ.1 απεικονίζεται η ισορροπία του συστήματος δύο σωμάτων Σ1 και Σ2, μέσω ελατήριου και νήματος. Τα σώματα έχουν ίσες μάζες m1 = m2 = m, και το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί κατά Δℓ1 = 0,2 m. Το μήκος του νήματος είναι κι αυτό ℓ1 = 0,2 m. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.900 times, 1 visits today)

Κρούση και ταλάντωση

Στο παραπάνω σχήμα τα σώματα Σ1 και Σ2 είναι δεμένα στα άκρα ελατηρίων k1 , k2 , τα άλλα άκρα των οποίων είναι δεμένα σε σταθερά σημεία. Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο. Οι θέσεις των φυσικών μηκών των ελατηρίων απέχουν d/2 . Μετακινούμε τα Σ1 και Σ2 κατά d και d2 αντίστοιχα και τη χρονική στιγμή t=0 τα αφήνουμε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 1.332 times, 1 visits today)

1ο Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄, σε όλη την ύλη.

Β2) Σε κυλινδρικό δοχείο βρίσκεται νερό μέχρι ύψους h.  Πάνω από το νερό βρίσκονται οι υδρατμοί του , κι αυτό γιατί

η θερμοκρασία του νερού είναι αυξημένη. Ανοίγουμε μια μικρή τρύπα στο πλευρικό τοίχωμα στο δοχείο ,σε απόσταση h/2 από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Η φλέβα του νερού που πετάγεται από την τρύπα φτάνει σε οριζόντια απόσταση s=h από τη βάση του δοχείου. Αν Ρατμ.  Είναι η ατμοσφαιρική πίεση, τότε η πίεση των υδρατμών στο δοχείο είναι… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 3.076 times, 1 visits today)

Ικαρία: Άντληση κρασιού από πιθάρι

ΙΚΑΡΙΑ 2017: ΣΙΦΩΝΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΙΘΑΡΙ ΣΤΗ ΓΗ.

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται μηχανισμός αναρρόφησης κρασιού από πιθάρι θαμμένο στη Γη. Η κολοκύθα αρχικά είναι άδεια, κι έχει δύο στόμια: το στόμιο αναρρόφησης από όπου αναρροφάμε αέρα δημιουργώντας υποπίεση στο εσωτερικό της κολοκύθας, και το στόμιο που προσαρμόζεται αεροστεγώς με το καλάμι αναρρόφησης του κρασιού. Το κρασί στο πιθάρι έχει ύψος Η. Ο αέρας στο πιθάρι έχει ύψος h2 και βρίσκεται σε πίεση όση και η ατμοσφαιρική Ρατμ. .Η οπή εισόδου του κρασιού στο καλάμι βρίσκεται σε βάθος h κάτω από την ελεύθερη Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 878 times, 1 visits today)

Παίζοντας με ένα σώμα και ένα ελατήριο

Από ελατήριο σταθεράς k και φυσικού μήκους lo , του οποίου το ένα άκρο στερεώνεται σε ακλόνητη οροφή,  κρεμάμε σώμα μάζας Μ και το αφήνουμε να ταλαντωθεί από τη θέση φυσικού μήκους(Φ.Μ.).

Κατόπιν κόβουμε το ελατήριο στη μέση και αφού στερεώσου-με το ένα άκρο και των δυο ελατηρίων στην ακλόνητη οροφή,  κρεμάμε το σώμα μάζας Μ  και από τα δυο κομμάτια . Έπειτα το αφήνουμε από τη θέση φυσικού μήκους (Φ.Μ.’) lo /2 να ταλαντωθεί . Αφού αποδείξετε ότι  το σώμα θα κάνει Α.Α.Τ. σε κάθε περίπτωση, να υπολογίσετε:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 621 times, 1 visits today)

Εξετάσεις ΜΑΪΟΥ 2017 στη ΦΥΣΙΚΗ θετ.πρ. Β

Σώμα μάζας m2=8 Kg είναι δεμένο με αβαρές νήμα μήκους L=2 m και εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε λείο, οριζόντιο επίπεδο. Το μέτρο της ταχύτητάς του είναι u2=2 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.455 times, 1 visits today)

Εξετάσεις στη Φυσική Α΄ Λυκ. 2017

diagramma_υ_t Η ταχύτητα ενός σώματος μάζας Μ=120 Kg, που ολισθαίνει σε οριζόντιο ευθύγραμμο δρόμο x’x μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο όπως φαίνεται στο σχήμα.Τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση x0 = 0m, κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση,ενώ πάνω του δρά δύναμη F παράλληλα με την διεύθυνση της κίνησής του.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 921 times, 1 visits today)