Επαναληπτικό διαγώνισμα Φυσικής Γ 2018.

Θέμα Γ΄

Στο κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος εμβαδού βάσης S=400cm2 περιέχεται ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ=800Kg/m3 . Το ύψος της στήλης του υγρού μέσα στο δοχείο είναι H=0,6 m και το υγρό είναι σε επαφή με λείο έμβολο (Ε) μάζας m, πάχους d =Η/12 και πυκνότητας ρΕ= 4ρ,  που ισορροπεί συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=640N/m στο άλλο άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα (Σ) ίσου βάρους με το έμβολο (Ε). Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 2.603 times, 6 visits today)

Ρευστά σε επιτάχυνση

Κατά την κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε διάφορα σημεία
μεταβάλλεται ανάλογα με το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων αίματος που περιέχονται στα διάφορα αγγεία.
α. Αν μια μέση τιμή υδροστατικής πίεσης στην καρδιά, όταν το σώμα είναι ακίνητο σε όρθια κατακόρυφη στάση είναι KP = 13, 2KPa , να υπολογίσετε την πίεση…. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 753 times, 1 visits today)

Η προσγείωση

Κατά την προσγείωση ενός αεροπλάνου οι τέσσερις όμοιοι οπίσθιοι τροχοί του έρχονται σε επαφή με το διάδρομο προσγείωσης τη χρονική στιγμή t0=0 χωρίς να περιστρέφονται. Στο διάδρομο προσγείωσης ο κάθε τροχός αποτυπώνει ένα ευθύγραμμο ίχνος μήκους s που οφείλεται στην φθορά του ελαστικού (κάψιμο) λόγω της ολίσθησης του τροχού μέχρι τη χρονική στιγμή t1 που αρχίζει να κυλίεται.

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 885 times, 1 visits today)

Μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα

Στο φαινόμενο της κρούσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σωμάτων του μακρόκοσμου που συγκρούονται αναπτύσσονται πολύ ισχυρές δυνάμεις επαφής, είναι οι Ωστικές ή Κρουστικές δυνάμεις. Η διάρκεια του φαινομένου θεωρείται πολύ μικρή, δηλαδή κατά την κρούση τα σώματα δεν μετατοπίζονται, αλλά η θέση τους είναι ίδια στην αρχή και στο τέλος της κρούσης. Αντίστοιχα στο μικρόκοσμο το φαινόμενο της κρούσης δεν απαιτεί επαφή μεταξύ των σωματιδίων , αλλά την ύπαρξη ισχυρών δυνάμεων αλληλεπίδρασης για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό συμβαίνει σε φαινόμενα μεταξύ σωματιδίων και ονομάζεται σκέδαση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 668 times, 1 visits today)

Τοπικότητα και μη τοπικότητα στο ηχητικό φαινόμενο Doppler.

Τοπικότητα και μη τοπικότητα στο ηχητικό φαινόμενο Doppler.

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 967 times, 1 visits today)

Κυματικά φαινόμενα στο περιθώριο της διδασκαλίας

Κυματικά φαινόμενα στο περιθώριο της λυκειακής διδασκαλίας

Α. Συμβολή κυμάτων και αντίανακλαστική επένδυση φακών (Anti-Reflection Coating-ARC)

Κατά την πρόσπτωση του φωτός σε οπτικούς φακούς, όπως τα γυαλιά οράσεως ή πιο σύνθετα συστήματα όπως τα κιάλια, οι φωτογραφικές μηχανές, τα μικροσκόπια και τα τηλεσκόπια, ένα ποσοστό της προσπίπτουσας δέσμης, συνήθως της τάξεως του 4% , όταν η πρόσπτωση γίνεται κάθετα στην Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 938 times, 1 visits today)

Η ανάκλαση εγκάρσιου αρμονικού κύματος

Η ανάκλαση εγκάρσιου αρμονικού κύματος στη λυκειακή φυσική

Κάθε φορά που ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, στο σημείο – σύνορο των δύο μέσων συμβαίνει ανάκλαση ενός τμήματος του κύματος. Οι ταχύτητες διάδοσης του κύματος στα δύο μέσα είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από την γραμμική πυκνότητα (μ=dm/dx) των δύο μέσων, δηλαδή τη μάζα ανά μονάδα μήκους του μέσου καθόσον τα μέσα  που θα μας απασχολήσουν θεωρούνται γραμμικά

Στην αποδεικτική διαδικασία που θα ακολουθήσει χρειάζεται η σχέση που συνδέει την κατακόρυφη (εγκάρσια) δύναμη σ’ ένα σημείο μιας χορδής που είναι υπό την επίδραση του κύματος μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή,…

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 1.159 times, 1 visits today)

Μία «οβιδιακή* μεταμόρφωση».

Σώμα μάζας m = 0,1 kg αφήνεται από αρκετό ύψος και κινείται σε κατακόρυφη διεύθυνση μέσα στην ατμόσφαιρα προς το έδαφος. Το σώμα δέχεται δύναμη αντίστασης από τον αέρα της μορφής F = – bυ (b > 0), όπου υ η στιγμιαία τιμή της ταχύτητας του σώματος και b η σταθερά απόσβεσης. Κάποια στιγμή που η ταχύτητα του σώματος έχει μέτρο υ = 10 m/s, ο ρυθμός αύξησης της ταχύτητας είναι 2 m/s2. Η θετική φορά για τα διανυσματικά μεγέθη είναι προς τα πάνω.
Α1. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς απόσβεσης b. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 887 times, 1 visits today)

Ελάχιστα και μέγιστα σε μια αρμονική ταλάντωση

Θέμα 1ο

Το βαγόνι του σχήματος έχει αρκετά μεγάλο μήκος και κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 80 m/s2 και ταχύτητα μέτρου υ = 4√6 m/s με κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, όταν τη χρονική στιγμή t = 0 συγκρούεται με ακλόνητο εμπόδιο Ε. Η διάρκεια της  Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 820 times, 1 visits today)

Ανίχνευση ραδιενεργού ισοτόπου ρουθηνίου-106

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοινώνει πως την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2017 ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας. Το ισότοπο που ανιχνεύθηκε είναι το ρουθήνιο-106 (Ru-106).

Σύμφωνα με μετρήσεις της ΕΕΑΕ και του εθνικού Δικτύου Συνεργαζομένων Εργαστηρίων την περίοδο 27 Σεπτεμβρίου Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 875 times, 1 visits today)
Page 1 of 9
1 2 3 4 5 6 9