Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Το ένα προς τα πάνω το άλλο προς τα κάτω

Ένα σώμα μάζας m αφήνεται από την επιφάνεια της γης προς το κέντρο της και ένα άλλο ίδιο σώμα εκτοξεύεται από το ίδιο σημείο της επιφάνειας της γης κατακόρυφα προς τα πάνω με τέτοια ταχύτητα υ0 ώστε να φτάσει σε ύψος ίσο με την ακτίνα της γης. Αν γνωρίζετε ότι η Βαρυτική δύναμη στο εσωτερικό της γης και σε απόσταση r από το κέντρο της, δίνεται από τη σχέση  όπου W=W0 (r/R),όπου Wη Βαρυτική δύναμη που δέχεται το σώμα στην επιφάνεια της γης, τότε για το μέτρο της ταχύτητα υ0 με την οποία εκτοξεύουμε το ένα σώμα και για το μέτρο της ταχύτητας υ με την οποία το άλλο θα φτάσει στο κέντρο της γης θα ισχύει:

Απάντηση

(Visited 367 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Ένας δίσκος πάνω σε σανίδα δένεται σε τοίχο

Πάνω σε μια σανίδα μάζας m που ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ομογενής δίσκος ίδιας μάζας, στην περιφέρεια του οποίου έχουμε τυλίξει λεπτό αβαρές νήμα. Το άλλο άκρο του νήματος είναι δεμένο σε τοίχο, έτσι ώστε το νήμα να είναι οριζόντιο. Κάποια στιγμή ασκείται στη σανίδα οριζόντια δύναμη F με αποτέλεσμα η σανίδα να αρχίσει να επιταχύνεται, ενώ ο δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.Πόση είναι η δύναμη που δέχεται ο δίσκος από το νήμα; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 516 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Μια κύλιση μη συμμετρικού στερεού

Σφαιρίδιο μάζας m που θεωρείται υλικό σημείο, έχει κολληθεί σε σημείο Α στην περιφέρεια δίσκου μάζας m και ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα βρίσκεται στο κατακόρυφο επίπεδο και ισορροπεί με τη βοήθεια αβαρούς μη ελαστικού νήματος, όπου το ένα του άκρο είναι δεμένο στο σημείο Α , ενώ το άλλο του άκρο στερεωμένο σε οροφή.

Το νήμα είναι τεντωμένο και σχηματίζει γωνία με την οριζόντια ευθεία, πάνω στην οποία βρίσκεται το σημείο Α και το κέντρο Κ του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 551 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας


Έστω δακτύλιος ακτίνας R και μάζας m, σε κάποιο σημείο Α εσωτερικά της περιφέρειας του οποίου, έχει προσδεθεί σημειακή μάζα m. Το στερεό κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t = 0 που η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια, η ταχύτητα του κέντρου μάζας του δακτυλίου είναι  υ0 . Όταν η ακτίνα ΟΑ γίνει για πρώτη φορά κατακόρυφη η ταχύτητα του κέντρου μάζας v του δακτυλίου, θα είναι:

Απάντηση σε pdf και word

Μία λίγο διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος από τον Κώστα Ψυλάκο με τον οποίο προβληματιστήκαμε από κοινού σε κάποια πράγματα εδώ

(Visited 1.376 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Και θα μας το π και δεν θα μας το π…

Δυο γραμμικές ομογενείς και όμοιες ελαστικές χορδές Ο1χ και Ο2χ΄ είναι τοποθετημένες όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 28 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Δύο ταλαντώσεις και μία κρούση

Ένα σώμα μάζας m1=2kg, ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1=200Ν/m, το πάνω άκρο του οποίου στερεώνεται σε οροφή. Την χρονική στιγμή t=0, εκτοξεύουμε το σώμα m1 προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s. Κάτω από το ελατήριο σταθεράς Κ1και στη διεύθυνση του άξονά του, έχει τοποθετηθεί δεύτερο κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ2 στο πάνω άκρο του οποίου ισορροπεί σώμα μάζας m2=6Kg ενώ το κάτω άκρο του είναι ακλόνητα συνδεδεμένο στο έδαφος. Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δυο σωμάτων όταν το σώμα μάζας m1 βρίσκεται στην ανώτερη θέση της τροχιάς του Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 10 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Τάσος Αθανασιάδης
Δύο σώματα και δύο ελατήρια δεμένα με νήμα

Σώμα, μάζας m1=8kg, είναι ακλόνητα στερεωμένο, μέσω αβαρούς νήματος και αβαρούς τροχαλίας, με άλλο σώμα, μάζας m2, που φέρει στο κάτω μέρος του ελατήριο (2) σταθεράς k2 και φυσικού μήκους ℓ0 = 1 m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα οπότε το σώμα μάζας mαρχίζει να ολισθαίνει στο λείο κεκλιμένο επίπεδο, συναντά το ελατήριο (1) σταθεράς k1=800N/m Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 14 times, 1 visits today)