Δύο δίσκοι σε επαφή και εγκλωβισμένη τροχαλία

Δύο δίσκοι σε επαφή

Οι δίσκοι του διπλανού σχήματος έχουν ακινητοποιημένα τα κέντρα τους ώστε να μην μπορούν να εκτελέσουν μεταφορική κίνηση. Οι δίσκοι βρίσκονται συνεχώς σε επαφή, και μεταξύ τους αναπτύσσεται μόνο στατική τριβή. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 390 times, 1 visits today)

Ένα σπασμένο fidget spinner

Το διπλανό fidget spinner αποτελείται από δύο ομογενείς ράβδους μήκους L η κάθε μία και μάζας m, και από τέσσερις ομογενείς δακτυλίους μάζας Μ=2•m ο καθένας και ακτίνας R=L/4. Το επίπεδο περιστροφής του συστήματος είναι κατακόρυφο και ο άξονας είναι ακλόνητος διερχόμενος από το κέντρο μάζας του (το οποίο για λόγους συμμετρίας βρίσκεται στο μέσο των ράβδων).
Αν όλα τα σώματα βρίσκονται επάνω στο ίδιο επίπεδο:

α) πόση είναι η συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς έναν άξονα ο οποίος είναι κάθετος στο επίπεδο στο οποίο ανήκουν τα σώματα και διέρχεται από κέντρο μάζας cm του συστήματος; Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 355 times, 1 visits today)

Doppler και παρατηρητής σε απόσταση


Ένα τρένο κινείται επάνω σε οριζόντιες ράγες με σταθερή ταχύτητα US, όπως φαίνεται στο σχήμα, και αρχικά βρίσκεται από την αριστερή πλευρά του παρατηρητή. Κάποια στιγμή το τρένο ξεκινά να κορνάρει με συχνότητα ήχου fS. Ο παρατηρητής βρίσκεται μακριά από τις ράγες του τρένου. Η συχνότητα fΑ που ακούει ο παρατηρητής:
α. αυξάνεται μέχρι fS και έπειτα μειώνεται. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 188 times, 1 visits today)

Δύο μηχανικά στερεά σε επαφή…

Δύο μηχανικά στερεά σε επαφήκαι εφαρμογή μιας εξωτερικής δύναμης σε ένα απο αυτά.

Σε αυτή τη μελέτη με απασχολεί το πως αποδεικνύεται οτι δυο μηχανικά στερεά θα κινηθούν με την ίδια επιτάχυνση και κατ’ επέκταση με ίσες ταχύτητες αν αρχικά βρίσκονταν μεταξύ τους σε επαφή και επιπλέον μια εξωτερική δύναμη δρά σε ένα απο αυτά για χρονικό διάστημα dt. Ο φορέας της δύναμης διέρχεται απο το κέντρο μάζας και των δύο σωμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 182 times, 1 visits today)

Διδακτική απορία στην ύλη της Ά Λυκείου.

Πως εξηγήσουμε σε μαθητές της Α’ Λυκειου οτι οι τάσεις των νημάτων που ασκούνται στην περιφέρεια μιας μονής τροχαλίας η οποία περιστρέφεται είναι μεταξύ τους ίσες;

(Visited 983 times, 1 visits today)

Περιήλιο και Αφήλιο Γης

 

Η Γη κατά την κίνηση της γύρω από τον Ήλιο διέρχεται διαδοχικά από το αφήλιο και από το περιήλιο με ταχύτητες uα και uπ αντίστοιχα. Η απόσταση της Γης από τον Ήλιο όταν βρίσκεται στο αφήλιο είναι rα=153,1∙106 Km και όταν βρίσκεται στο περιήλιο είναι rπ=147,4∙106 Km. Θεωρείστε Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 533 times, 1 visits today)

Εισχώρηση βλήματος σε ακίνητο στόχο

1Ένα βλήμα μάζας m=0,1 Kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ=100 m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο μάζας Μ=4,9 Kg το οποίο βρίσκεται ακίνητο επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι ίση με Δt=0,01 sec. Να υπολογιστούν:

α. η ταχύτητα του συσσωματώματος UΣΥΣΣ. αμέσως μετά την κρούση.

β. η θερμότητα που εκλύθηκε κατά την κρούση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 61 times, 1 visits today)

Το αεροπλάνο, το δέμα και το αγροτικό αυτοκίνητο

Ένα αεροπλάνο κινείται σε οριζόντια διεύθυνση με ταχύτητα μέτρου υ0=200 m/s, σε ύψος Η=500 m από το έδαφος. Ξαφνικά αφήνει ένα δέμα με σκοπό να εισέλθει σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο με καρότσα, το οποίο κινείται οριζόντια στο έδαφος με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ1=10 m/s. Θεωρήστε αμελητέες τις διαστάσεις της καρότσας του αγροτικού αυτοκινήτου όπως επίσης και του δέματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 45 times, 1 visits today)

Μια ερώτηση στη Νευτώνεια Μηχανική που με «βασανίζει» εδώ και καιρό!

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βασίλειος Γκάγκας στις 12 Νοέμβριος 2016 στις 20:48 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής

Ένα σύστημα δυο αρχικά ακίνητων σωμάτων m1, m2 (με m1≠m2) βρίσκεται μεταξύ του σε επαφή και ασκούμε μια οριζόντια δύναμη F επάνω στο σώμα m1 για χρονικό διάστημα Δt όπως φαίνεται στο σχήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να ξεκινήσει να κινείται. Το σύστημα βρίσκεται επάνω σε λείο οριζόντιο έδαφος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)

Μια ασυνέπεια στα αρμονικά κύματα με αρχική φάση ή μήπως όχι;;

111Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βασίλειος Γκάγκας στις 9 Δεκέμβριος 2013 στις 14:31 στην κατηγορία Θέματα Φυσικής
Αν σας έλεγαν ότι τη στιγμή t0=0 η πηγή ξεκινά να ταλαντώνεται με μέγιστη ταχύτητα προς Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 21 times, 1 visits today)