Φωτογραφία του/της Βασίλειος Γκάγκας
Εισχώρηση βλήματος σε ακίνητο στόχο

1Ένα βλήμα μάζας m=0,1 Kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ=100 m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο μάζας Μ=4,9 Kg το οποίο βρίσκεται ακίνητο επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι ίση με Δt=0,01 sec. Να υπολογιστούν:

α. η ταχύτητα του συσσωματώματος UΣΥΣΣ. αμέσως μετά την κρούση.

β. η θερμότητα που εκλύθηκε κατά την κρούση. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 19 times, 1 visits today)

Φωτογραφία του/της Βασίλειος Γκάγκας
Το αεροπλάνο, το δέμα και το αγροτικό αυτοκίνητο

Ένα αεροπλάνο κινείται σε οριζόντια διεύθυνση με ταχύτητα μέτρου υ0=200 m/s, σε ύψος Η=500 m από το έδαφος. Ξαφνικά αφήνει ένα δέμα με σκοπό να εισέλθει σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο με καρότσα, το οποίο κινείται οριζόντια στο έδαφος με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ1=10 m/s. Θεωρήστε αμελητέες τις διαστάσεις της καρότσας του αγροτικού αυτοκινήτου όπως επίσης και του δέματος. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 13 times, 1 visits today)