Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: συνδέσεις αντιστατών

(Σ) Η ολική αντίσταση του συστήματος των οκτώ αντιστατών, κάθε ένας των οποίων έχει αντίσταση R, είναι:

α. R/2   β. R    γ.2R     δ.4R

 

συνέχεια…

(Visited 325 times, 1 visits today)

Όλες οι περιπτώσεις υπολογισμού χρόνου στις ταλαντώσεις

Να βρεθεί ο χρόνος (το χρονικό διάστημα) από τη στιγμή που σώμα, που πραγματοποιεί ταλάντωση μεταξύ ακραίων θέσεων Γ και Β, βρίσκεται στη θέση 1 απομακρυνόμενο από τη θέση ισορροπίας του Ο, μέχρι να βρεθεί στη θέση 2 επιστρέφοντας προς αυτήν.

συνέχεια…

 

(Visited 95 times, 1 visits today)

Πτυχιακή Εργασία (Θέμα): Μέτρηση της σταθεράς του νόμου Stefan-Boltzmann

 Από τον Βαγγέλη Κουντούρη

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή συσκευής προς μέτρησιν της σταθεράς σ του νόμου του Boltzmann. Εις το πειραματικόν μέρος, μετά την περιγραφήν της εις το εργαστήριον Φυσικής κατασκευασθείσης συσκευής, εκτίθενται αι δι αυτής ληφθείσαι μετρήσεις και καμπύλαι και ο επί τη βάσει των τελευταίων γενόμενος υπολογισμός της σταθεράς σ, δια το μέλαν σώμα.
Πτυχιακή Εργασία…

(Visited 23 times, 1 visits today)

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βαγγέλης Κουντούρης στις 20 Νοέμβριος 2016 στις 22:44 στην ομάδα Εργαστήριο Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 34 times, 1 visits today)

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Α΄ Λυκείου: 2ος νόμος του Νεύτωνα

3Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βαγγέλης Κουντούρης στις 20 Νοέμβριος 2016 στις 13:45 στην ομάδα Εργαστήριο

Χρήσιμα όργανα και υλικά

εργαστηριακό αμαξίδιο (2), ηλεκτρικός χρονομετρητής, 

χαρτοταινία,

συγκολλητική ταινία,

“βαράκι” μάζας 0,1Κg (2), 

υποδεκάμετρο,  

ψαλίδι Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 23 times, 1 visits today)

Συνδεσμολογία «άπειρων» πυκνωτών

1094125462Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βαγγέλης Κουντούρης στις 17 Ιούλιος 2012 στις 20:36 στην ομάδα Φυσική Β΄Λυκείου

Δίνεται η συνδεσμολογία των “άπειρων” πυκνωτών.

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 14 times, 1 visits today)

Μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας «ταλαντώσεις»

1094125462Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Βαγγέλης Κουντούρης στις 11 Δεκέμβριος 2011 στις 20:57 στην ομάδα Φυσική Β΄Λυκείου

 

1. Να καταγράψετε τους νομούς της Ελλάδος όπου γίνεται αντιληπτή η παλίρροια του Ευρίπου
  Να σχεδιάσετε έναν από τους χορούς των μελισσών
(Visited 13 times, 1 visits today)

ταλάντωση με τη βοήθεια νήματος

1094125462Από τον Βαγγέλη Κουντούρη:

Σώμα μάζας m=0.2kg, βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και ισορροπεί δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς k=20N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 23 times, 1 visits today)

Οι «δέκα εντολές» για τη λύση απλής άσκησης Φυσικής

Για να λύσουμε σωστά μια απλή άσκηση Φυσικής πρέπει να εφαρμόσουμε μερικές, ή και όλες, από τις παρακάτω οδηγίες.
  1. διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση ώστε να διαπιστώσουμε ποια φυσικά μεγέθη δίδονται και ποιο (ή ποια) ζητείται  συνέχεια …
(Visited 48 times, 1 visits today)

Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου (εισαγωγή)

Ένας ξύλινος κύλινδρος έχει μάζα 3Kg και πυκνότητα 600Kg/m3.
Αν κόψουμε τον κύλινδρο σε τρία ίσα μέρη τότε το καθένα από αυτά:

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 81 times, 1 visits today)

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για «ανήσυχους» μαθητές Γ΄Γυμνασίου

1. Το σφαιρίδιο ενός ηλεκτρικού εκκρεμούς ηρεμεί.
Είναι δυνατόν να τοποθετήσουμε κοντά στο σφαιρίδιο μια φορτισμένη σφαίρα και να μην παρατηρηθεί καμία απόκλιση του νήματός του;

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 85 times, 1 visits today)

Σπαζοκεφαλιές Φυσικής για «ανήσυχους» μαθητές Β΄Γυμνασίου

Μια ζυγαριά ισορροπεί έχοντας στον δεξιό της δίσκο ένα περιστέρι που κάθεται πάνω σε έναν μικρό σωρό με στάρι

Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 65 times, 1 visits today)