Θέμα Δ: Σύστημα Ράβδων -ταλάντωση

Δύο ράβδοι ΟΑ και ΟΓ ίδιου μήκους    ενώνονται στο άκρο τους Ο ώστε να σχηματίζουν γωνία 120ο και να αποτελούν ένα στερεό σώμα. Το στερεό που σχηματίζεται μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα διερχόμενο από το Ο. Αρχικά η ράβδος ΟΑ είναι κατακόρυφη όπως στο σχήμα .

Η άσκηση και η λύση της εδώ

 

(Visited 958 times, 1 visits today)

Τριφασικό Ρεύμα (Ερώτηση)

Ερώτηση

Γιατί κατά την  τη μεταφορά του τριφασικού ρεύματος σε μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιούμε μόνο τρεις αγωγούς;  Ενώ εντός των πόλεων βλέπουμε 4 ή και 5 σύρματα;

(Visited 177 times, 1 visits today)

Κύλιση τροχού και στατική τριβή

Κατά την κύλιση του τροχού το σημείο Γ  επαφής του τροχού με το δάπεδο έχει ταχύτητα υΓ=0.  Η δύναμη τριβής (αν υπάρχει) εμφανίζεται στο σημείο Γ και πρόκειται  για στατική τριβή Τσ    .

Ας θεωρήσουμε έναν ομογενή τροχό μάζας Μ και ακτίνας R o οποίος κυλάει σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση δύναμης….

Κύλιση και στατική τριβή

 

(Visited 767 times, 1 visits today)

Ενα θέμα Β στην κύλιση τροχού

Και στα 2 σχήματα ο τροχός κυλάει και μόλις που δεν ολισθαίνει . Ο τροχός και η σανίδα έχουν ίδια μάζα .Οι δυνάμεις F1 και  F2 έχουν  λόγο.
α.  2                                β.  4/3                           γ. 3/2

Ι=1/2 ΜR2. Μεταξύ σανίδας και οριζοντίου επιπέδου όχι τριβές .

 

(Visited 345 times, 1 visits today)

Για ποιές τιμές της γωνίας δεν ολισθαίνουν οι τροχοί.

Δύο ομογενείς τροχοί έχουν ίδια μάζα Μ και ίδια ακτίνα R και τα κέντρα τους συνδέονται με ομογενή ράβδο μάζας Μ και μήκους l. Οι τροχοί κυλάνε σε κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή στατικής τριβής μσ=0,25 . Για ποιές τιμές της γωνίας φ του κεκλιμένου επιπέδου δεν έχουμε ολίσθηση;  I = 1/2MR2 Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 514 times, 1 visits today)

Περιστροφή Ράβδου

Ράβδος μάζας Μ και μήκους  ισορροπεί ώστε να είναι κατακόρυφη  και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα ο οποίος διέρχεται από το πάνω  άκρο της . Σφαίρα που έχει μάζα  κινείται οριζόντια με ταχύτητα  και συγκρούεται ελαστικά με την ράβδο στο κάτω άκρο της. Η ράβδος μετά την κρούση διαγράφει πλήρη κυκλική τροχιά . Κατά την κίνηση της ράβδου από την θέση (1) στην θέση (2) το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής μεταβάλλεται κατά. Βρείτε : Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 362 times, 1 visits today)

Μέτρηση του βάρους

Εισαγωγή

Συνισταμένη δύναμη
Συνισταμένη δύναμη δύο η περισσοτέρων δυνάμεων ονομάζεται η δύναμη που προκαλεί μόνη της το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που προκαλούν όλες οι δυνάμεις μαζί.
Η συνισταμένη των δυνάμεων… Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 216 times, 1 visits today)

Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα

Μία σφαίρα βρίσκεται σε επαφή με σανίδα . Τοποθετούμε τη σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο και αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα τα 2 σώματα .Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα.(Η επαφή κεκλιμένου επιπέδου-σανίδας είναι χωρίς τριβές).

(Visited 1.075 times, 1 visits today)

Είδος κίνησης-Χρόνος κίνησης

Ομογενής τροχός μάζας Μ=8kg και μικρής ακτίνας R (Ι=1/2 ΜR2) αρχικά ηρεμεί στο άκρο Α οριζόντιου τραπεζιού μήκους 4m. Ασκούμε με κάποιο τρόπο σταθερή οριζόντια δύναμη F=12N στον τροχό έτσι ώστε να φτάσει στο άλλο άκρο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο .Αν μετά από διαδρομή 1m καταργηθεί η δύναμη σε πόσο χρόνο θα φτάσει ο τροχός στο άλλο άκρο .

(Visited 221 times, 1 visits today)

Λάθος λύση-Σωστό αποτέλεσμα

Μελετώντας το πρόβλημα με τις 4 ράβδους του Μανώλη Λαμπράκη στην περίπτωση που ασκούμε στο Γ σταθερή δύναμη F.

Το έργο της F γίνεται κινητική ενέργεια του συστήματος των 4 ράβδων. Τι κίνηση όμως κάνουν οι ράβδοι;; οι δύο  ΑΓ και ΑΔ  κάνουν περιστροφική και οι άλλες δύο ΒΓ και ΔΓ κάνουν σύνθετη κίνηση ..Σκέφτηκα να ύπολογίσω την κινητική ενέργεια ωσάν όλες οι ράβδοι να περιστρέφονται ως προς το ακίνητο σημείο Α. Αν και ήξερα πως αυτό είναι λάθος σκέφτηκα να κάνω τον υπολογισμό της κινητικής ενέργειας θεωρώντας πως Συνέχεια ανάγνωσης

(Visited 642 times, 1 visits today)
Page 1 of 2
1 2