Έργο Εξωτερικής Δύναμης και ΑΔΕ

Σώμα μάζας m=2kg βρίσκεται δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου (ισχύει ο νόμος του Hooke) με σταθερά k=100N/m, ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου βρίσκεται στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα μάζας-ελατηρίου τοποθετείται σε διάταξη τέτοια που μπορεί να κινηθεί κατά μήκος λείας ημισφαιρικής επιφάνειας ακτίνα R=0,5m όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η αρχική θέση του συστήματος μάζας-ελατηρίου είναι η θέση 1, ασκούμε μεταβλητή εφαπτομενική δύναμη  επιβάλλοντας βραδεία μεταβολή του μέτρου της ώστε το σώμα μάζας m να κινηθεί με πολύ μικρή και σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της σφαίρας μέχρι την θέση 2 διαγράφοντας γωνία . Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η τροχιά δεν έχει σταθερή κλίση

Ένα μικρό σώμα μάζας 0,4kg αφήνεται να κινηθεί σε κατακόρυφο επίπεδο, από τη θέση Α, που βρίσκεται σε ύψος h=1,8m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο, κατά μήκος μιας καμπύλης τροχιάς, όπως του σχήματος και φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο (θέση Γ) με ταχύτητα υ2=6m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Προαγωγικές εξετάσεις Α Λυκείου 2018.

komhs

Β2. Από τα σημεία Α και Β που απέχουν ύψος h από το οριζόντιο επίπεδο εκτοξεύονται τα σώματα Α και Β με ταχύτητες ίδιου μέτρου υ = υ0,Β = υ0. Όταν τα σώματα διέρχονται από το οριζόντιο επίπεδο έχουν ταχύτητες μέτρου υΑ, υΒ. Συνέχεια ανάγνωσης

Προαγωγικές Α΄ Λυκείου 2018

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΚΤΕΛΔυο σώματα Α και Β με μάζες mA=m και mB=2m αντίστοιχα, αφήνονται να κινηθούν σε λείο κεκλιμένο επίπεδο από ύψη hA= 2h και hB= h αντίστοιχα, όπως στο σχήμα. Όταν φθάσουν στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου:
(α) Το σώμα Α θα έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το σώμα Β
(β) Το σώμα Β θα έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από το σώμα Α
(γ) Θα φτάσουν με ίσες κινητικές ενέργειες. Συνέχεια ανάγνωσης

Μειώνοντας την ασκούμενη δύναμη

mouseio-χιουΈνα κιβώτιο μάζας 50kg, σύρεται με σταθερή ταχύτητα υ0=2m/s σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=100Ν, την οποία ασκεί ένας άνθρωπος μέσω νήματος, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία πάνω σε ένα επιταχυνόμενο βαγόνι

235794main_GPN-2006-000025_fullΣτο βαγόνι Σ του σχήματος, έχουμε προσαρμόσει ένα σύστημα δυο σωμάτων Σ1 και Σ2, με ίσες μάζες m1 = m2 = m, που συνδέονται με αβαρές μη εκτατό νήμα μέσω τροχαλίας. Ο συντελεστής στατικής τριβής είναι μ, ίδιος και για τα δυο σώματα με τις αντίστοιχες επιφάνειες που ακουμπούν και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. Η ελάχιστη τιμή του μέτρου της επιτάχυνσης για την οποία το σύστημα των δυο σωμάτων δεν κινείται ως προς το βαγόνι είναι… Συνέχεια ανάγνωσης

Από  την ταχύτητα  στη δύναμη

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται πάνω του μια, σταθερής κατεύθυνσης, οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος να μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.

i) Στο χρονικό διάστημα 0-t1 το μέτρο της δύναμης:

α) αυξάνεται,    β) παραμένει σταθερό,  γ) μειώνεται. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Φυσικής Προαγωγικών Α Λυκείου 2018

Ισχύς-αντλίας-βάθος-σωλήνα

Α2. Η ταχύτητα ενός σώματος που το αφήνουμε να πέσει από σχετικά μικρό ύψος μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή;

α) Η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση

β) Το σώμα κινείται υπό την επίδραση του βάρους του και μίας ακόμη σταθερής δύναμης ομόρροπης του βάρους του Συνέχεια ανάγνωσης

Προτεινόμενα θέματα Φυσικής Α΄ Λυκείου

α4Μιας και μπαίνουμε σε περίοδο εξετάσεων, σκέφτηκα να δώσω την προσωπική μου πρόταση για τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων του 2011, στο σχολείο μου. Η πρόταση βέβαια, πέρασε εν μέρει, αφού δεν έδινα μόνος μου θέματα.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα που τελικά μπήκαν από εδώ. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και, παίρνοντας κάποια στιγμή ως t0=0, σχεδιάσαμε  την ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, λαμβάνοντας το διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μετά την επιτάχυνση ακολουθεί πτώση

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί πάνω σε τραπέζι (θέση Α). Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=7Ν, με αποτέλεσμα αφού διανύσει απόσταση (ΑΒ)=1m να φτάνει στην άκρη του τραπεζιού έχοντας ταχύτητα υ1=2m/s. Στη θέση αυτή η δύναμη καταργείται με αποτέλεσμα το σώμα να φτάνει στο έδαφος (θέση Γ) με ταχύτητα μέτρου υ3=4m/s.  Θεωρούμε ότι η δυναμική ενέργεια του σώματος στο έδαφος είναι μηδενική. Συνέχεια ανάγνωσης

Κάθοδος και άνοδος στον ίδιο χρόνο!

Από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου μήκους L = 2 m και αγνώστου γωνίας κλίσεως εκτοξεύεται προς τα κάτω σώμα βάρους 50 Ν με αρχική ταχύτητα υο = 2 m/s. Διαπιστώνεται ότι μετά από μισό δευτερόλεπτο το σώμα βρίσκεται στο μέσο του κεκλιμένου επιπέδου. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 46
1 2 3 4 5 6 46