Κρούση και ταλάντωση

Επειδή η γοητεία της φυσικής είναι η φυσική και όχι τα μαθηματικά, παραθέτω την παρακάτω άσκηση από το σχολικό βιβλίο και την αφιερώνω στους αγαπητούς συναδέλφους Διονύση Μάργαρη και Γιάννη Κυριακόπουλο.

Άσκηση Σχολικού

Οι φάσεις είναι απατηλές

Kατά μήκος του x άξονα διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t=0 που αρχίζουμε την καταγραφή μας το κύμα εκτείνεται πολύ πέραν του x=0 και προς τα θετικά και προς τα αρνητικά του x άξονα. Η εξίσωση ταλάντωσης του σημείου A με τετμημένη x= 0,8 m  είναι y= 0,05ημ5πt (SI) και του B με x=1 m  είναι  y= 0,05ημ(5πt+3π/2) (SI). Επίσης γνωρίζουμε ότι xBxλ/2, όπου λ το μήκος κύματος του κύματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας κύλινδρος σε  δύο επίπεδα

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας 100kg και ακτίνας R=0,5m, ηρεμεί στο σημείο Ο ενός οριζοντίου επιπέδου Α, απέχοντας απόσταση d1=5m από το σημείο Μ, όπου το επίπεδο Α δίνει τη θέση του σε ένα δεύτερο λείο οριζόντιο Β. Σε μια στιγμή ασκείται στο κέντρο Κ του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει) και τη στιγμή t1=5s να φτάνει στο σημείο Μ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα θέμα Β με… mur(η)

 Ένας οριζόντιος δίσκος μάζας Μ=m και ακτίνας R περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ένα κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Κ, με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Ένα μικρό κομμάτι πλαστελίνης μάζας m είναι κολλημένο  πάνω στο δίσκο σε απόσταση r=R/2 από τον άξονα περιστροφής του δίσκου. Ένα βλήμα μάζας m που κινείται οριζόντια στο ίδιο επίπεδο με το δίσκο με ταχύτητα μέτρου…συνέχεια 

Απάντηση

 

Ρουλεμάν

Στο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός ρουλεμάν, με ακλόνητο τον εξωτερικό κύλινδρο ακτίνας R2και εσωτερικό κύλινδρο μάζας Μ  ακτίνας R1και ροπής αδράνειας Ιcm= ½ ΜR12, που μπορεί να περιστρέφεται  γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Κ, εξαιτίας σταθερής εξωτερικής ροπής τ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιο το διάγραμμα της στροφορμής;

Μια οριζόντια πλατφόρμα σχήματος κυκλικού δίσκου περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα zz΄, που περνά από το κέντρο της. Η πλατφόρμα έχει μάζα Μ=100Κg, ακτίνα R=2m και η ροπή αδράνειάς της ως προς τον άξονα περιστροφής της δίνεται από τη σχέση Ιzz΄=½ΜR2. Ένας μαθητής με μάζα m=75Kg βρίσκεται στο σημείο Α της περιμέτρου και βαδίζει σιγά–σιγά από την περίμετρο κατά μήκος μιας διαμέτρου ΑΒ προς το αντιδιαμετρικό σημείο Β. Θεωρούμε ότι το σημείο Α είναι η θέση xΑ=-2m, το Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους (ΑΒ)==4m και μάζας 60kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων παραλλήλων δυνάμεων μέτρων F1=60Ν και F2=50Ν, οι οποίες σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία θ (ημθ=0,8 ), όπως στο σχήμα, όπου (ΑΚ)=1m και (ΑΛ)=3,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος της παιδικής χαράς

Ο δίσκος της παιδικής χαράς που φαίνεται στο διπλανό σχήμα έχει μάζα Μ=160kg, ακτί­να R=1m και μπορεί να περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα yy΄ κάθετο στο επίπεδό του και διερχόμενο από το κέντρο του O. Στο δίσκο δεν ασκείται καμία εξωτερική δύναμη. Ένα παιδί, μάζας m=40kg, τρέχει γύρω από τον ακίνητο δίσκο με ταχύτητα μέτρου υ=3m/s και ξαφνι­κά πηδάει σε ένα σημείο της περιφέρειας του δίσκου. Το σύστημα που προκύπτει μπορεί και στρέφεται σαν ένα σώμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δίσκος σε τελάρο χωρίς …λιπαντικό!

Ένα τελάρο τετράγωνο αποτελείται από τέσσερις λεπτές αμελητέου πάχους ράβδους ομογενείς στέρεα συν δεμένες μεταξύ τους ,μάζας Μ η κάθε μια και μήκους d ,είναι τοποθετημένο σε λείο οριζόντιο πάγκο. Ένας δίσκος επίπεδος, ομογενής αμελητέου πάχους μάζας Μ & διαμέτρου d τοποθετείται μέσα στο τελάρο οπότε οι τέσσερις πλευρές του τελάρου που είναι μη λείες εφάπτονται στο μη λείο δίσκο.

Η συνέχεια βρίσκεται … εδώ

Στον τοίχο ή στο σχοινί;

Δύο ράβδοι, η ΑΒ με μήκος ℓ και μάζα m1 = 33  kg και η ΒΓ με μήκος 2ℓ και μάζα m2, είναι συγκολλημένες σε ορθή γωνία στο σημείο Β και μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρ­χεται από το σημείο Β και είναι κάθετος στις ράβδους. Το σημείο Α ακουμπά σε λείο τοίχο, έτσι ώστε η ράβδος ΑΒ να σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο που περνά από το Β. Στη θέση αυτή η ράβδος ασκεί δύναμη F1 = 5 N στον τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η περίοδος σε μια κύλιση

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μάζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει). Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 197
1 2 3 4 5 6 197