Ανάποδος κόσμος … γυρίζει η Γη!

Βολή-με-max-βεληνεκές_2-1-429×600Σώμα μάζας m = 1 kg εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο (Α) λείου οριζοντίου δαπέδου με ταχύτητα υο =  10 m/s. Ταυτόχρονα στο σώμα αρχίζει να ασκείται σταθερή κατακόρυφη δύναμη F όπως φαίνεται στο σχήμα και η οποία σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του σώματος μένει κατακόρυφη. Σε απόσταση d = 5 m από το σημείο Α βρίσκεται ένας κατακόρυφος τοίχος ύψους Η = 2,5 m.  Διαπιστώνεται ότι το σώμα χτυπάει στη μέση του τοίχου. Να βρείτε: Συνέχεια ανάγνωσης

Όταν η τροχιά δεν έχει σταθερή κλίση

Ένα μικρό σώμα μάζας 0,4kg αφήνεται να κινηθεί σε κατακόρυφο επίπεδο, από τη θέση Α, που βρίσκεται σε ύψος h=1,8m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο, κατά μήκος μιας καμπύλης τροχιάς, όπως του σχήματος και φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο (θέση Γ) με ταχύτητα υ2=6m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Από κάτω ξεκινάς… οριζόντια εκτοξεύεσαι!

Σημειακό σώμα μάζας m = 0,2 kg εκτοξεύεται από σημείο (Α) που βρίσκεται στην αρχή ενός σωλήνα σταθερής διατομής με ταχύτητα υο = 8 m/s. Ο σωλήνας ανεβαίνει μέχρι το ύψος h. Το σώμα κινείται μέσα στο σωλήνα και εξέρχεται από αυτόν στο σημείο Γ με οριζόντια ταχύτητα υΓ. Στη συνέχεια εκτελώντας οριζόντια βολή φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου υΔ = 2√5 m/s. Το βεληνεκές του σώματος είναι ίσο με 4h. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια μηδενίζεται πρώτη;

ΚαταγραφήΈνα σώμα μάζας m βρίσκεται δεμένο στο άκρο νήματος μήκους L. Δίνοντας στο σώμα αρχική ταχύτητα μέτρου εκτελεί αρχικά κυκλική κίνηση μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του ή μέχρι να χαλαρώσει το νήμα. Ποιο από τα δύο, όμως, συμβαίνει πρώτο; Μήπως μηδενίζονται και τα δύο ταυτόχρονα; Τα παραπάνω ερωτήματα καθώς και το είδος της κίνησης που θα κάνει το σώμα μετά τον μηδενισμό θα εξετάσουμε παρακάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ελαστικές κρούσεις.

Μια σφαίρα μάζας m=0,5kg ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους l=1,25m, (θέση 1), το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Ένα σώμα Σ μάζας m1=2,5kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο και Συνέχεια ανάγνωσης

Στο τέλος η απόσταση μένει σταθερή!

physicstherinaΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε το σώμα Σ1 προς το σώμα Σ2 με ταχύτητα μέτρου υ1, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

ΚαταγραφήΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 = 0,7 kg αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 8 m και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε τα δύο σώματα το ένα προς το άλλο με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων στη Βιολογία 2018

2017

 

 

Όταν ο κόφτης κάνει λάθος

giphyΛεπτή ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ=3m και μάζας Μ=8kg είναι σταθερά συγκολλημένη με το ένα άκρο της Ο στο κέντρο ομογενούς δίσκου Δ μάζας mΔ=4kg και ακτίνας RΔ=√2/2m. Το σύστημα των δύο αυτών σωμάτων (ράβδου-δίσκου) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές ως ένα σώμα γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Συνέχεια ανάγνωσης