Εσωτερικές Αλληλεπιδράσεις Νο 1.

Το θέμα του 2013

Από το εσωτερικό ενός ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ=0,8kg, ακτίνας R και ύψους h, αφαιρούμε πλήρως ένα ομοαξονικό κύλινδρο μάζας m, ακτίνας r=R/2 και προκύπτει ένας κοίλος κύλινδρος. Η ροπή αδράνειας του κοίλου κυλίνδρου ως προς τον  άξονά του δίνεται από τη σχέση  .

Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα αυτοκίνητο κινείται.

1Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα προς τα  δεξιά σε οριζόντιο δρόμο και στο σχήμα βλέπουμε τον ένα τροχό του.

i) Αν η ταχύτητα του σημείου Α, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας του, κατευθύνεται στο ψηλότερο σημείο Β του τροχού, τότε:

α) Ο τροχός κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει)

β) Ο τροχός ολισθαίνει. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλιση κυλίνδρου… (new version)

Στην πλατφόρμα ενός τραίνου που κινείται με σταθερή ταχύτητα uτ προς τα δεξιά, ηρεμεί κυλινδρικό σώμα ακτίνας r = 40cm. Τη χρονική στιγμή t = 0, ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος βάλλεται … πλαγίως!

Μια ιδέα που ήρθε από την εικόνα  4-3 στη σελίδα 112, του σχολικού βιβλίου.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπεται ένα λεπτό δίσκο ομογενή και ισοπαχή τον οποίο εκτοξεύομε με ταχύτητα του cm υ0 ,  κάθετη στην επιφάνεια του δίσκου & υπό γωνία θ ως προς την οριζοντία (χ) ενώ συγχρόνως τον θέσαμε σε περιστροφή με γωνιακή ταχύτητα ω ,περί άξονα που διέρχεται από διάμετρο του κάθετη στο επίπεδο που σχηματίζουν η υ0 και η οριζοντία (χ) .

Η συνέχεια … εδώ

Φ.Ε. – Άνωση

Φύλλο Εργασίας – Εισαγωγή στην έννοια της Άνωσης.

Σχέδιο μαθήματος : PDF  ODT

Φύλλο εργασίας :  PDF  ODT

 

 

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .

Φ.Ε.: Ατμοσφαιρική πίεση (Β’ Γυμ)

Ένα φύλλο εργασίας για τη διδασκαλία της ατμοσφαιρικής πίεσης στη Β’ Γυμνασίου.

Αν τα καταφέραμε καλά στην υδροστατική πίεση, ίσως η (αόρατη) ατμοσφαιρική πίεση γίνει πιο προσιτή…

Κλείνοντας ερμηνεύουμε ένα κλασικό και απλό (;) πειραματάκι.

Θα βρείτε το φύλλο εργασίας εδώ. Σχόλια ευπρόσδεκτα.

Περισσότερα φύλλα εργασίας διαθέσιμα στο epsimos.com

Δουλεύοντας με αμπερόμετρα-βολτόμετρα

Διαθέτουμε μια μπαταρία με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r. Συνδέουμε ένα αμπερόμετρο Α1, όπως στο (α) κύκλωμα το οποίο δείχνει ένδειξη 6Α.

 Αντικαθιστούμε το αμπερόμετρο Α1 με ένα δεύτερο αμπερόμετρο Α2, το οποίο δείχνει επίσης 6Α (σχήμα β). Συνέχεια ανάγνωσης

Το φορτηγό και ο επιβάτης…

Το φορτηγό και ο επιβάτης στην καρότσα του

Ένα φορτηγό με καρότσα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u0=20 m/s επάνω σε οριζόντιο δρόμο. Στην καρότσα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κινείται σε σχέση με την καρότσα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των ποδιών του ανθρώπου και της επιφάνειας της καρότσας είναι μ=0,3. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι τριβές σε δύο κιβώτια

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας m, το οποίο εμφανίζει με το επίπεδο συντελεστές τριβής μ=μs. (Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής λαμβάνεται ίση και με την τριβή ολίσθησης). Η ελάχιστη οριζόντια δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο σώμα Α για να αρχίσει να μετακινείται έχει μέτρο Fmin=10Ν. Συνέχεια ανάγνωσης

Για ποιές τιμές της γωνίας δεν ολισθαίνουν οι τροχοί.

Δύο ομογενείς τροχοί έχουν ίδια μάζα Μ και ίδια ακτίνα R και τα κέντρα τους συνδέονται με ομογενή ράβδο μάζας Μ και μήκους l. Οι τροχοί κυλάνε σε κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστή στατικής τριβής μσ=0,25 . Για ποιές τιμές της γωνίας φ του κεκλιμένου επιπέδου δεν έχουμε ολίσθηση;  I = 1/2MR2 Συνέχεια ανάγνωσης

Ελάχιστη γωνία

Η ομογενής ράβδος μάζας Μ και μήκους L ισορροπεί σε κατακόρυφο μη λείο τοίχο και οριζόντιο μη λείο δάπεδο. Ο συντελεστής οριακής τριβής ολίσθησης είναι μ και για τον τοίχο και το δάπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης