Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)


Θέμα Γ: Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m.
Στη βάση του δοχείου έχουμε συνδέσει ελαστικό σωλήνα όπως στο σχήμα ,που έχει εμβαδό διατομής Α=2cm2 που καταλήγει στο σημείο Ζ σε ακροφύσιο εμβαδού διατομής Α1=1cm2. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από βρύση παροχής Πβ, τέτοια ώστε η στάθμη του νερού στο δοχείο να είναι σταθερή . Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος με σημειακή μάζα στο άκρο της

Λεπτή ομογενής ράβδος μήκους και μάζας Μ έχει στερεωμένη στο ένα της άκρο Α σημειακή μάζα m = ⅔M και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο που διέρχεται από το άλλο της άκρο.

Η ράβδος ισορροπεί οριακά στην κατακόρυφη θέση (1) και κάποια στιγμή αρχίζει να ανατρέπεται. Τη στιγμή που διέρχεται από την οριζόντια θέση (2), ζητούνται: Συνέχεια ανάγνωσης

Θερμικές μηχανές. Περάστε κόσμε!!!

Μια μηχανή Carnot Α, διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου TK1=600Κ και TM2=300Κ.

i) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής Α, καθώς και το έργο που παράγει για κάθε 100J θερμότητα που απορροφά από τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύνολο ερωτήσεων κλειστού τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων

   Έπειτα από το 3ο σετ ερωτήσεων που ανέβασε ο Νεκτάριος Πρωτοπαπάς έκρινα σκόπιμο να ανεβάσω ένα αρχείο όπου περιέχονται σε Quiz όλα τα θέματα των Πανελλαδικών από το 2002 έως και το 2017. Τα θέματα είναι ταξινομημένα σε διδακτικές ενότητες σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να κάνουν πρακτική εξάσκηση στα θέματα των Πανελληνίων χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της ύλης. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα … ufo προσγειώνεται!

Από εξέδρα που βρίσκεται σε ύψος h=5m εκτοξεύουμε την t=0 δίσκο ομογενή και ισοπαχή (λεπτού πάχους)  ακτίνας R=20cm με το επίπεδό του οριζόντιο ,με αρχική ταχύτητα του cm ,υ0,cm=4m/s οριζόντια προς τα δεξιά και γωνιακή ταχύτητα κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω και μέτρο ω=20r/s.

  • Να προσδιορίσετε τη θέση του cm του δίσκου, τη στιγμή που θα φτάσει στο οριζόντιο έδαφος ως προς σύστημα ορθογωνίων αξόνων χ,ψ που τέμνονται στο σημείο εκτόξευσης (0,0)
  • Το ufo …εδώ
  • Μια προσθήκη για ένα φίλο.

Αυτοσχέδιο συντριβάνι !

Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο που περιέχει νερό μέχρις ύψους h που κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο Ε ,μάζας M και εμβαδού Α,

δύο ράβδοι ΖΗ και ΘΗ σε ορθή γωνία, μηκών (ZH)=l1και (ΗΘ)=l2και μαζών m1και m2 αντίστοιχα, που συνδέονται με άρθρωση στο Η, σταθερός οριζόντιος άξονας χωρίς τριβές στο Ο ,(η ράβδος ΗΘ είναι αρθρωμένη με το έμβολο στο κέντρο του Θ και παραμένει διαρκώς κατακόρυφη), Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας δίσκος σε οριζόντιο επίπεδο

Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος ακτίνας R=0,8m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή t0=0, βρίσκεται στη θέση που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τη στιγμή αυτή, το σημείο Α του δίσκου, το οποίο απέχει κατά x=0,5m από το κέντρο Ο του δίσκου, έχει μηδενική ταχύτητα, ενώ το συμμετρικό του, ως προς το Ο σημείο Β, έχει ταχύτητα μέτρου υΒ=4m/s, στη διεύθυνση του άξονα y. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα διάγραμμα Στ-t και οι κινήσεις

Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος στρέφεται αριστερόστροφα γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Τη χρονική στιγμή t0=0 ο δίσκος έχει γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 όπως φαίνεται στο σχήμα και δέχεται μια συνισταμένη ροπή Στ ως προς τον άξονα περιστροφής του, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ιcm και ως θετική φορά ορίζεται η προς τα πάνω. Συνέχεια ανάγνωσης