Ποια ταχύτητα είναι η προβολή της άλλης;

Δημοσιεύτηκε από τον:

a3Κορφιάτη Ευάγγελο στις 15 Μάρτιος 2012 και ώρα 8:07

Στο παραπάνω σχήμα εικονίζεται ένα ημιφορτηγό, το οποίο τραβά ένα Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Φυσικής Γ στις Ταλαντώσεις

Στο διπλανό σχήμα ένα σώμα μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο από την μία άκρη του με σχοινί και από την άλλη με ελατήριο του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Το σχοινί έχει μήκος d = 0,1 m και κόβοντας το σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μηδενικής αρχικής φάσης. Η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο που βρίσκεται το σώμα μάζας m κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του είναι dmax = 0,5 m και φτάνει εκεί για πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος τη χρονική στιγμή t = 0,05π s. Να βρεθούν:
α. Ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα m για να διανύσει τέσσερις φορές το πλάτος του.
β. Η τάση του νήματος πριν αυτό κοπεί
γ. Το μέτρο της ταχύτητας όταν το σώμα μάζας m απέχει 0,3 m απ’ τον τοίχο.
Εξαναγκάζουμε το σώμα να εκτελέσει ταυτόχρονα μία ακόμη ταλάντωση της μορφής x2 = 0,2ημ22t (S.I.)
δ. Να γράψετε την εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης και να παραστήσετε γραφικά το πλάτος της για ∆t = 2π sec.
Μειώνουμε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης x2 κατά 2 rad/s και της προσδίδουμε αρχική φάση π/3 rad.

Το διαγώνισμα εδώ.

Εισαγωγικές γνώσεις για την Φυσική Α Λυκείου

1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Κόβοντας το ελατήριο στη μέση!

Πολλοί μαθητές εκλαμβάνουν τη σταθερά k του ελατηρίου ως μαθηματική έκφραση της “σκληρότητάς” του… Στο κάτω-κάτω, η μονάδα του στο SI είναι Ν/m… Άρα η φυσική του σημασία, είναι πόσα Newton δύναμη πρέπει να του ασκήσουμε ώστε να μεταβάλουμε το μήκος του κατά ένα μέτρο. Άν μάλιστα τους δείξουμε δυο αρκετά διαφορετικά ελατήρια, με μεγάλη ευκολία, θα υποδείξουν το σκληρότερο. Και θα συμπεράνουν ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερο k. Συνέχεια ανάγνωσης

ΚΥΛΙΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

Στην πλατφόρμα ενός τραίνου που κινείται με σταθερή ταχύτητα uτ προς τα δεξιά, ηρεμεί κυλινδρικό σώμα ακτίνας r=40cm. Τη χρονική στιγμή t=0, ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 93 of 93
1 88 89 90 91 92 93