Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δύναμη σε ράβδο από τον άξονα περιστροφής

Ομογενής ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα Ο ο οποίος διέρχεται από το ένα άκρο της . Η ράβδος εκτελεί οριακά ανακύκλωση .

Σε κάποια θέση η δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα Ο είναι κάθετη στη ράβδο .

Ποιος ο λόγος των μέτρων της  επιτρόχιας προς την κεντρομόλο επιτάχυνση σε αυτή την θέση  .

Φωτογραφία του/της Θοδωρής Παπασγουρίδης
Πώς το νερό θα μπει στο αυλάκι

Κυλινδρική δεξαμενή με ύψος L>5m και με βάση εμβαδού Α=20m2 , έχει στο πλευρικό της τοίχωμα οπή μεταβλητής διατομής, σε ύψος y=1,8m από τη βάση της. Η οπή αρχικά είναι κλειστή. Σε απόσταση d=3,6m από το πλευρικό τοίχωμα της οπής, ξεκινά αυλάκι μεταφοράς νερού. Η δεξαμενή τροφοδοτείται εσωτερικά από κρουνό, ο οποίος βρίσκεται στον πυθμένα της και έχει σταθερή παροχή Π=6 L/s. Κάποια στιγμή ανοίγουμε τον κρουνό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε μια  μόνιμη ροή υγρού, το οποίο θεωρούμε ως ιδανικό ρευστό. Οι διατομές στα σημεία Β και Δ είναι Α1=6cm2 και Α2=2cm2 αντίστοιχα, ενώ η ταχύτητα ροής στο σημείο Β είναι ίση με υ1=0,1m/s. Στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στο φαρδύ σωλήνα, το υγρό έχει ανέβει κατά h1=20cm. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Να συγκριθούν τα έργα των δυνάμεων.

Έχουμε κατασκευάσει δύο κάπως όμοιες διατάξεις.

Και στις δύο τα λάστιχα είναι στερεωμένα στους πάτους κυλινδρικών δοχείων. Και στις δύο περιπτώσεις συνδέονται στο άλλο άκρο με αβαρή έμβολα που κινούνται χωρίς τριβές, στο άλλο διαμέρισμα του κυλίνδρου. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Θοδωρής Παπασγουρίδης
Κυματομορφές και Εξισώσεις

Α) Στο σχήμα δίνεται το στιγμιότυπο της κυματομορφής, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), κάποια στιγμή.

Στην κυματομορφή αυτή θεωρούμε ως αρχή μέτρησης στον οριζόντιο άξονα χ’χ τη θέση του σημείου Λ, χΛ=0. Η κυματομορφή μπορεί να περιγράφεται με μία από τις τρεις επόμενες εξισώσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας παρατηρητής Α είναι ακίνητος, ενώ ένας  άλλος παρατηρητής Β κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το αυτοκίνητο με ταχύτητα μέτρου υΒs.

Α) Για τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα 1: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Πρόδρομος Κορκίζογλου
θέμα Δ στο στερεό


Στο σχήμα έχουμε μια τροχαλία μάζας M=3kg ,που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, και φέρει εγκοπή μέχρις ακτίνας r=0,05m,ενώ η ακτίνα της είναι R=0,1m . Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Η Ευαγγελία πάει για υπέρηχο

Η Ευαγγελία διανύει τον 7ο μήνα της κύησης και επισκέφτηκε το γυναικολόγο της για  το καθιερωμένο υπερηχογράφημα. Ο γιατρός προκειμένου να μελετήσει τη λειτουργία της καρδιάς του μωρού, χρησιμοποιεί έναν πομποδέκτη υπερήχων, που τον τοποθετεί στο κοιλιακό τοίχωμα της Ευαγγελίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας.

Είναι ολόιδια, εκτός από τα ανοίγματά τους.

Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα αέρα.

Έχουν ίδια ύψη. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=4α γεμάτο πλήρως με νερό.  Σε ύψος h1=α από τη βάση του υπάρχει ένας οριζόντιο σωλήνας διατομής Α, ο οποίος μετά από λίγο γίνεται κατακόρυφος και στο πάνω άκρο του κλείνεται με αβαρές έμβολο, στο οποίο ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F, όπως στο σχήμα. Το νερό στο σωλήνα έχει ύψος h2=2α.

Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δίσκος -Steiner -Κρούση

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το σημείο Α (πολύ κοντά στην περιφέρεια). Ο δίσκος ισορροπεί όπως δείχνει το σχήμα με τη βοήθεια νήματος που είναι δεμένο στο άκρο Γ της διαμέτρου ΑΓ και σχηματίζει γωνία  με την οριζόντια διάμετρο ΑΓ. Ο δίσκος έχει μάζα  και ακτίνα . Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Πρόδρομος Κορκίζογλου
Έργο δύναμης σε έμβολο

Στο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος ύψους h=1m περιέχεται υγρό πυκνότητας ρ=103 kg/m3 . Ο οριζόντιος κυλινδρικός  σωλήνας διαμέτρου δ1=4cm κλείνεται με έμβολο αμελητέας μάζας ,που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, και περιέχει το ίδιο υγρό σε μήκος D1=1m του σωλήνα  . Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη δύναμη F και μετακινούμε αργά αυτό μέχρι το τέλος του σωλήνα. Το υγρό μεταβαίνει στον κατακόρυφο σωλήνα διαμέτρου δ2=2cm . Το όλο σύστημα βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ.=105N/m2 . Δίνεταιg=10m/s2 . Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 190
1 2 3 4 5 6 190