Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 2ο

Στη διάταξη του διπλανού σχήματος μία ομογενής και ισοπαχής δοκός ΑΒ μήκους 3l/2 μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα περιστροφής διερχόμενο από το άκρο Α αυτής, Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενέργεια στη διάρκεια άσκησης της δύναμης

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στη θέση Β,  δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού  ελατηρίου σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε κατακόρυφο τοίχο, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούσεις – Επτά απορίες μαθητών

Μέσα στην τάξη δε λείπουν οι μαθητές που θα σου κάνουν μια αξιόλογη ερώτηση ή που θα εκφράσουν κάποια  απορία. Στην εργασία αυτή έχουν συλλεχθεί επτά ερωτήσεις πάνω στο κεφάλαιο των κρούσεων, Συνέχεια ανάγνωσης

Εσωτερικές αλληλεπιδράσεις εν δράσει

Στο σχήμα απεικονίζονται: σώμα Σ2 μάζας Μ που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές με το οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας που μπορεί να κινείται πάνω στο Μ, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ, και είναι δεμένο σε ελατήριο Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακρίνοντας ένα διακρότημα

Ένα σώμα εκτελεί περιοδική κίνηση της οποίας η εξίσωση απομάκρυνσης από τη θέση x=0, εκφράζεται ως επαλληλία των εξισώσεων κίνησης με χρονικές εξισώσεις x1=0,2ημ(49πt) S.I. και x2=0,2ημ(51πt) S.I. με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διακροτήματα.

i) Γράψτε την χρονική εξίσωση x(t) της κίνησης του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μετά την άσκηση μεταβλητής δύναμης.

Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή ασκούμε στο σώμα, μια κατακόρυφη μεταβλητή  δύναμη F, με φορά προς τα κάτω, το μέτρο της οποίας Συνέχεια ανάγνωσης

…σε διπλό ταμπλό

σε-διπλό-ταμπλό

Διαθέτουμε σύστημα δύο ιδανικών ελατηρίων, από το ίδιο υλικό ,την ίδια διάμετρο και απόσταση μεταξύ των σπειρών Tο ένα έχει σταθερή κ1 και φυσικό μήκος l0=1m ενώ το άλλο σταθερής κ2 έχει φυσικό μήκος l0/2. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο δεύτερα θέματα στις ταλαντώσεις.

Στο σώμα ασκείται δύναμη σταθερή. Το ελατήριο έχει αρχικά το φυσικό του μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μία και δύο και τρεις ταλαντώσεις

Ένα σώμα αμελητέων διαστάσεων με μάζα m=1kg εκτελεί ταλάντωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων:

x1=4·ημ(4πt)S.I.   και x2=4√3·ημ(4πt+π/2) S.I.   Συνέχεια ανάγνωσης

Ας ενισχύσουμε την ταλάντωση

Μια σφαίρα μάζας m=2kg εκτελεί μια απλή αρμονική ταλάντωση, μεταξύ των θέσεων Β και Γ, γύρω από τη θέση ισορροπίας Ο, όπως στο σχήμα, Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 211
1 2 3 4 5 6 211