Υλικό Φυσικής – Χημείας

Επειδή το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…

Φωτογραφία του/της Αντώνης Χρονάκης
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3

Ένα πείραμα με το οποίο ελέγχουμε την περίσσεια ενός από τα αντιδρώντα της αντίδρασης.
Επιβεβαιώνουμε πειραματικά τη θεωρητική τιμή του όγκου του παραγόμενου αερίου που υπολογίσαμε.
Zn(s) + 2HCℓ(aq) → ZnCℓ2(aq) + H2(g)
Χρησιμοποιήσαμε 0,6 g Zn και 15 mL υδατικού διαλύματος HCℓ συγκέντρωσης 3M (σε περίσσεια το HCℓ).
Θεωρητικά προκύπτει V(H2)= 217 mL Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Αντώνης Χρονάκης
Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί 2

Το συγκεκριμένο πείραμα αποτελεί συνέχεια του πειράματος – Στοιχειομετρία 1 – Stoichiometry 1- στο οποίο είχαμε παρασκευάσει Na2CO3 από τη θερμική διάσπαση του NaΗCO3.
Η αντίδραση που υλοποιούμε είναι η εξής:
Na2CO3(s) + 2HCℓ(aq) → 2NaCℓ(aq) + CO2(g) + H2O(ℓ) Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
More than Bernoulli’s Principle

Bernoulli’s law often produces useless results. In the following example from a well-known textbook, Bernoulli’s law provides an error of factor three.

In the video the German spoken commentary is explained with English subtitles. Please help improve the quality of the explanation with your comments.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Alike

Μια ταινία μικρού μήκους, η οποία επιδέχεται πολλαπλών αναγνώσεων. Προσωπικά με συγκίνησε αλλά και με προβλημάτισε ποικιλοτρόπως. Η ταινία εδώ

Φωτογραφία του/της Σπύρος Χόρτης
Μια άσκηση στα ρευστά με … πειραματική συνοδεία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Σπύρος Χόρτης στις 10 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 3:33

Μια ακόμα άσκηση στα ρευστά  με συνοδεία   πειράματος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων