Φωτογραφία του/της Νίκος Παναγιωτίδης
Κυματικές διαπραγματεύσεις


Ένα δημοφιλές θέμα στα 1-Δ κύματα, αυτό της κυματική ενέργειας συζητιέται εδώ για ένα διαμήκες κύμα σε τεντωμένη χορδή. Με την μέθοδο αυτή διαπραγματευόμαστε το κύματα σε γραμμή μεταφοράς αλλά εφαρμόζεται γενικά σε μονοδιάστατα κύματα όπου τα κυμαινόμενα μεγέθη μπορεί να είναι διαφορετικά από την τάση και την ένταση ενός ΥΣ ρεύματος.
Η ανάλυση εδώ.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ο υδράργυρος και ο Pascal.

Το θέμα της «εξωτερικής» και «υδροστατικής» πίεσης, έρχεται και επανέρχεται.

Η ισχύς της εξίσωσης:

p =pεξ + ρgh  (1)

φαίνεται να κρατά γερά…

Μπορούμε με νηφαλιότητα να συζητήσουμε, τι ακριβώς εννοούμε όταν γράφουμε τη σχέση (1) και πώς ακριβώς καταλαβαίνουμε την αρχή του Pascal: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Άλλο ένα μικρό δεύτερο θέμα στα ρευστά.

Τα δύο αβαρή δοχεία περιέχουν νερό ίδιας πυκνότητας.

Είναι ολόιδια, εκτός από τα ανοίγματά τους.

Δεν περιέχουν την παραμικρή ποσότητα αέρα.

Έχουν ίδια ύψη. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=4α γεμάτο πλήρως με νερό.  Σε ύψος h1=α από τη βάση του υπάρχει ένας οριζόντιο σωλήνας διατομής Α, ο οποίος μετά από λίγο γίνεται κατακόρυφος και στο πάνω άκρο του κλείνεται με αβαρές έμβολο, στο οποίο ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F, όπως στο σχήμα. Το νερό στο σωλήνα έχει ύψος h2=2α.

Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δίσκος -Steiner -Κρούση

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το σημείο Α (πολύ κοντά στην περιφέρεια). Ο δίσκος ισορροπεί όπως δείχνει το σχήμα με τη βοήθεια νήματος που είναι δεμένο στο άκρο Γ της διαμέτρου ΑΓ και σχηματίζει γωνία  με την οριζόντια διάμετρο ΑΓ. Ο δίσκος έχει μάζα  και ακτίνα . Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Διαστρέφοντας την άσκηση του Πρόδρομου εντελώς.

Ο οριζόντιος σωλήνας έχει διατομή 100 cm2. Ο κατακόρυφος 50 cm2. Το έμβολο είναι αβαρές.

Το υγρό είναι νερό και να βάλετε εσείς την πυκνότητά του. Δεν δίνω θέμα σε Εξετάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Μπασδάρας Παύλος
Απόδοση αντίδρασης. Στερεότυπο 2ο

 Σε ορισμένα  συγγράμματα αναφέρεται ότι:

<< Όταν η θέση μιας Χ.Ι. μετατοπίζεται δεξιά, τότε η  απόδοση  της αντίδρασης αυξάνεται και όταν η θέση μιας Χ.Ι. μετατοπίζεται αριστερά,  τότε η  απόδοση  της αντίδρασης μειώνεται . >> Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Δυνάμεις που δέχεται το υγρό

Ισοδιαμετρικός σωλήνας σχήματος U μικρής διατομής εμβαδού Α είναι ανοιχτός στα δύο άκρα του και περιέχει υγρό πυκνότητας ρ και μάζας Μ.Αρχικά το υγρό ισορροπεί μέσα στον σωλήνα . Ασκούμε στο αβαρές έμβολο δύναμη F τέτοια ώστε το υγρό να μετακινείται πάρα πολύ αργά

Α.  Ποια δύναμη δέχεται το έμβολο από το υγρό

Β. Ποια δύναμη δέχεται το υγρό από το έμβολο Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
Περιστροφή Ράβδου

Ράβδος μάζας Μ και μήκους  ισορροπεί ώστε να είναι κατακόρυφη  και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα ο οποίος διέρχεται από το πάνω  άκρο της . Σφαίρα που έχει μάζα  κινείται οριζόντια με ταχύτητα  και συγκρούεται ελαστικά με την ράβδο στο κάτω άκρο της. Η ράβδος μετά την κρούση διαγράφει πλήρη κυκλική τροχιά . Κατά την κίνηση της ράβδου από την θέση (1) στην θέση (2) το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής μεταβάλλεται κατά. Βρείτε : Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Πρόδρομος Κορκίζογλου
Έργο δύναμης σε έμβολο

Στο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος ύψους h=1m περιέχεται υγρό πυκνότητας ρ=103 kg/m3 . Ο οριζόντιος κυλινδρικός  σωλήνας διαμέτρου δ1=4cm κλείνεται με έμβολο αμελητέας μάζας ,που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές, και περιέχει το ίδιο υγρό σε μήκος D1=1m του σωλήνα  . Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη δύναμη F και μετακινούμε αργά αυτό μέχρι το τέλος του σωλήνα. Το υγρό μεταβαίνει στον κατακόρυφο σωλήνα διαμέτρου δ2=2cm . Το όλο σύστημα βρίσκεται σε ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ.=105N/m2 . Δίνεταιg=10m/s2 . Συνέχεια ανάγνωσης