Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Το σώμα συγκρούεται στιγμιαία με άλλο κινούμενο σώμα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης:

Συνέχεια ανάγνωσης

Πώς θα κατασκευάσετε ασκήσεις διακροτημάτων όπου για T=Τδ είναι y = ±2Α

… Μήπως περιμένατε τη στιγμή t = Τδ να προκύψει ψολ = ±2Α;

Κι όμως, μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε, ότι και τις στιγμές 2Τδ, 3Τδ, 4Τδ, … είναι  ψολ = 0. Συμβαίνουν αυτά … Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Σχέση πλάτους και συχνότητας (Χωρίς Περιστρεφόμενα Διανύσματα)

Εναλλακτικός τρόπος εύρεσης, χωρίς τη χρήση περιστρεφόμενων διανυσμάτων, της σχέσης μεταξύ του πλάτους και της συχνότητας στην εξαναγκασμένη ταλάντωση: Συνέχεια ανάγνωσης

Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

i) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη, η ισχύς της οποίας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως στο διπλανό διάγραμμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση με Απόσβεση: Εύρεση της Σχέσης μεταξύ του Πλάτους και της Συχνότητας

Στο κείμενο: Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση: Οι δέκα πληγές

1) Κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χρονο-εξαρτώμενη δύναμη και κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χωρο-εξαρτώμενη συνισταμένη δύναμη ΣF=-Dx είναι διαφορετικές Συνέχεια ανάγνωσης

Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

1) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η επιτάχυνση δεν είναι μηδέν
2) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η ταχύτητα δεν είναι τοπικά μέγιστη Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση: Η Απομάκρυνση ως προς το Χρόνο

Σε προηγούμενη συζήτηση (http://ylikonet.gr/?p=79260) αποσαφηνίστηκε ότι στο Σχολικό Βίβλίο παρουσιάζεται μια ειδική περίπτωση εξαναγκασμένης ταλάντωσης, όπου «ο διεγέρτης επιβάλλει της συχνότητά στον ταλαντωτή».   Συνέχεια ανάγνωσης

Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Συχνά συναντάμε ασκήσεις στα διακροτήματα, όπου ζητείται η εξίσωση της ταχύτητας υ(t) του κινούμενου σώματος.

Έχοντας περιγράψει την κίνηση ως μια «σχεδόν αρμονική ταλάντωση» με εξίσωση: Συνέχεια ανάγνωσης

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση είναι το παρακάτω. Τη χρονική στιγμή to=0s o ρυθμός μεταβολής Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 213
1 2 3 4 5 6 213