Μια ράβδος σε οριζόντιο επίπεδο

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους (ΑΒ)==4m και μάζας 60kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 δέχεται την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων παραλλήλων δυνάμεων μέτρων F1=60Ν και F2=50Ν, οι οποίες σχηματίζουν με τη ράβδο γωνία θ (ημθ=0,8 ), όπως στο σχήμα, όπου (ΑΚ)=1m και (ΑΛ)=3,2m. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο δίσκος της παιδικής χαράς

Ο δίσκος της παιδικής χαράς που φαίνεται στο διπλανό σχήμα έχει μάζα Μ=160kg, ακτί­να R=1m και μπορεί να περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα yy΄ κάθετο στο επίπεδό του και διερχόμενο από το κέντρο του O. Στο δίσκο δεν ασκείται καμία εξωτερική δύναμη. Ένα παιδί, μάζας m=40kg, τρέχει γύρω από τον ακίνητο δίσκο με ταχύτητα μέτρου υ=3m/s και ξαφνι­κά πηδάει σε ένα σημείο της περιφέρειας του δίσκου. Το σύστημα που προκύπτει μπορεί και στρέφεται σαν ένα σώμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Δίσκος σε τελάρο χωρίς …λιπαντικό!

Ένα τελάρο τετράγωνο αποτελείται από τέσσερις λεπτές αμελητέου πάχους ράβδους ομογενείς στέρεα συν δεμένες μεταξύ τους ,μάζας Μ η κάθε μια και μήκους d ,είναι τοποθετημένο σε λείο οριζόντιο πάγκο. Ένας δίσκος επίπεδος, ομογενής αμελητέου πάχους μάζας Μ & διαμέτρου d τοποθετείται μέσα στο τελάρο οπότε οι τέσσερις πλευρές του τελάρου που είναι μη λείες εφάπτονται στο μη λείο δίσκο.

Η συνέχεια βρίσκεται … εδώ

Στον τοίχο ή στο σχοινί;

Δύο ράβδοι, η ΑΒ με μήκος ℓ και μάζα m1 = 33  kg και η ΒΓ με μήκος 2ℓ και μάζα m2, είναι συγκολλημένες σε ορθή γωνία στο σημείο Β και μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρ­χεται από το σημείο Β και είναι κάθετος στις ράβδους. Το σημείο Α ακουμπά σε λείο τοίχο, έτσι ώστε η ράβδος ΑΒ να σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο που περνά από το Β. Στη θέση αυτή η ράβδος ασκεί δύναμη F1 = 5 N στον τοίχο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η περίοδος σε μια κύλιση

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μάζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει). Συνέχεια ανάγνωσης

Η συνισταμένη δύναμη και η δύναμη από την άρθρωση

Α. Η λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος, μάζας Μ και μήκους d, είναι αρθρωμένη στο κέντρο μάζας της Ο και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο. Τη χρονική στιγμή t=0 δίνουμε στη ράβδο αρχική γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω, κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Συνέχεια ανάγνωσης

Κινούμενη ράβδος vs στρεφόμενου κυλίνδρου: 1-0

Ράβδος μάζας Μ και μήκους l = 2R  κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα uo. Στο σχήμα απεικονίζεται κύλινδρος ίδιας μάζας Μ και ακτίνας R που περιστρέφεται χωρίς τριβές αριστερόστροφα με γωνιακή ταχύτητα ωο.  Καθώς η ράβδος από το αριστερό λείο οριζόντιο επίπεδο στο δεξιό λείο, έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο, και λόγω τριβής ολίσθησης αρχικά, μεταβάλλει τη γωνιακή του ταχύτητα ω,  δεξιόστροφα. Ελάχιστα πριν η ράβδος εγκαταλείψει τον κύλινδρο, δεν έχουμε ολίσθηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Περιστροφή σε δίεδρη γωνία

Ένας ομογενής κύλινδρος με μάζα Μ, ακτίνα R και ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο των δύο βάσεων του ίση με 1/2ΜR2, περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ωο και αφήνεται χωρίς πρόσκρουση σε δίεδρη ορθή γωνία, της οποίας η μία πλευρά είναι το οριζόντιο επίπεδο, με τον άξονα του παράλληλο στην ακμή της γωνίας με τέτοιο τρόπο ώστε να εφάπτεται ταυτόχρονα στις δύο πλευρές της. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στον κύλινδρο και τις πλευρές της γωνίας είναι μ, να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης

Ένας ακόμη κύλινδρος εν γωνία…

Ένας ομογενής κύλινδρος, ακτίνας R=0,5m και μάζας 32kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8,  όπως στο διπλανό σχήμα. Ένας άνθρωπος τυλίγει γύρω του ένα αβαρές νήμα και τραβώντας το, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο διεύθυνση γωνία θ όπου ημθ=0,6, ασκεί στο κύλινδρο δύναμη F της μορφής F=10t (μονάδες στο S.Ι.). Συνέχεια ανάγνωσης

Εσωτερικές Αλληλεπιδράσεις Νο 3.

Το θέμα του 2015, (επαναληπτικές)

Δύο ράβδοι είναι συνδεδεμένες στο άκρο τους Α και σχηματίζουν σταθερή γωνία 60ο μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Οι ράβδοι είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά κάθε μία είναι ομογενής. Το σύστημα των δύο ράβδων μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άρθρωση, που είναι στερεωμένη σε τοίχο, στο άκρο Α, χωρίς τριβές. Το σύστημα αφήνεται να περιστραφεί υπό την επίδραση της βαρύτητας από τη θέση του Σχήματος 1, όπου η ράβδος ℓ1 είναι οριζόντια, με αρχική ταχύτητα μηδέν. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα ημικυκλικό σύρμα.

Δίδεται ένα ημικυκλικό σύρμα, μάζας m και ακτίνας R.

Βρείτε:

  1. Την ροπή αδρανείας του ως προς άξονα κάθετο στο σχήμα, διερχόμενο από το Ο.
  2. Να συγκρίνετε την γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά με αυτήν που αποκτά η ράβδος του σχήματος, η οποία δέχεται ίδια δύναμη στο μέσον της.
  3. Να βρείτε την θέση του κέντρου μάζας του ημικυκλίου (όχι για μαθητές).
  4. Με δεδομένο το ότι το κέντρο μάζας του ημικυκλίου απέχει από το Κ απόσταση 2R/π , σε ποια θέση ισορροπεί αναρτηθεί από το Ο;
  5. Υπολογίσατε την γωνιακή ταχύτητα με την οποία φτάνει στην εικονιζόμενη θέση, αν αφεθεί από θέση στην οποία η ΟΑ είναι οριζόντια.

Συνέχεια:

Page 1 of 197
1 2 3 4 5 6 197