Ένα σώμα δέχεται χρονοεξαρτώμενη αρμονική δύναμη.

Ήδη από την εικονίτσα έχετε καταλάβει ότι θα αποφύγουμε διαφορικές εξισώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Μέσα στα πλαίσια της μελέτης των στροφών ενός αντικειμένου, δείξαμε ποιός είναι ο τελεστής μιας απειροστής στρέψης στο Μέρος Ι (https://www.dropbox.com/s/b6clvb8yk0bh79u/3D%20rotations%20I.pdf?dl=0). Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο.

Ένα σώμα έχει φορτίο q και μάζα m. Βάλλεται με την εικονιζόμενη ταχύτητα σε χώρο όπου συνυπάρχουν ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο. Τα πεδία εικονίζονται στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι στροφές σε 3-Δ.

 

Οι στροφές μπορούν να μελετηθούν μαθηματικά. Στο Μέρος Ι παρουσιάζω μια μελέτη της απειροστής στροφής διανύσματος γύρω από άξονα ε. Στο Μέρος ΙΙ, σύντομα, θα μελετηθούν οι πεπερασμένες στροφές Συνέχεια ανάγνωσης

Η ομαλή κυκλική κίνηση

Δίνεται ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο της ομαλής κυκλικής κίνησης και, βάσει αυτού, προσδιορίζεται η κεντρομόλος. Αφιερώνεται στο Γιάννη Κυριακόπουλο.
Η ομαλή κυκλική κίνηση.

Το μήκος της κυκλοειδούς καμπύλης.

Ξέρουμε ότι είναι 8R. Προκύπτει συνήθως με ολοκλήρωση. Θα παίξουμε λίγο. Η ιδέα έρχεται από μια μύγα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση όχι κλασική. Συνέχεια ανάγνωσης

H προσοχή (attention) στο σχολικό πλαίσιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω γράψει στο blog μου ένα καινούριο άρθρο που αναφέρεται στη νοητική λειτουργία της προσοχής (attention). Συνέχεια ανάγνωσης

Η αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

Τηλεφωνεί πρόσφατα φίλος  και στήνουμε συζήτηση για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. Αν και παλαιότατος στο υλικονέτ, έχει χάσει τα πρώτα επεισόδια του σήριαλ. Ανακαλύπτω ότι τα λινκς Συνέχεια ανάγνωσης

Φθίνουσα ταλάντωση

Σε πρόσφατη συζήτηση για τις φθίνουσες ταλαντώσεις έθεσα το εξής ερώτημα: Η απόσβεση οφείλεται στον αέρα ή στο υλικό του ελατηρίου; και εξήγησα πως ο βρόγχος υστέρησης στο διάγραμμα x-F οδηγεί σε απόσβεση. Συνέχεια ανάγνωσης

Με ποια ταχύτητα πρέπει να βληθεί Νο 2.

Το επίπεδο xy είναι οριζόντιο. Τα επίπεδα ΑΒΓΔ και ΕΖΒΓ κατακόρυφα και κάθετα μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Οι θερμικές απώλειες λόγω τριβών.

Ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε κάποιο υπόβαθρο. Άλλοτε το υπόβαθρο κινείται, άλλοτε όχι.

Άλλοτε το σώμα δέχεται δύναμη, άλλοτε το υπόβαθρο, άλλοτε και τα δύο άλλοτε κανένα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 107
1 2 3 4 5 6 107