Ένα σώμα δέχεται χρονοεξαρτώμενη αρμονική δύναμη.

Ήδη από την εικονίτσα έχετε καταλάβει ότι θα αποφύγουμε διαφορικές εξισώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Μέσα στα πλαίσια της μελέτης των στροφών ενός αντικειμένου, δείξαμε ποιός είναι ο τελεστής μιας απειροστής στρέψης στο Μέρος Ι (https://www.dropbox.com/s/b6clvb8yk0bh79u/3D%20rotations%20I.pdf?dl=0). Συνέχεια ανάγνωσης

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση όχι κλασική. Συνέχεια ανάγνωσης

Σχοινί σε κεκλιμένα επίπεδα. Ένα πρόβλημα … για όλους.

Ένα πρόβλημα με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν μαθητές (κατά ένα μέρος του) φοιτητές και καθηγητές.

Δείτε την εκφώνηση ή την εκφώνηση μαζί με τη λύση.

Δυναμική των ιδανικών ρευστών και η εξίσωση Bernoulli

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των ρευστών και των ορίων εφαρμογής της εξίσωσης Bernoulli (πρώτα από όλους για τον γράφοντα). Συνέχεια ανάγνωσης

Μεγιστοποιήστε τη βαρύτητα

Άλλο ένα πρόβλημα για καθηγητές.

Δίνεται μια ποσότητα εύπλαστου υλικού μάζας Μ και σταθερής πυκνότητας ρ και ένα σημείο Σ του χώρου. Συνέχεια ανάγνωσης

Η Έννοια της Ταχύτητας

ÎšÎ±Ï„Î±Î³ÏÎ±Ï†Î®Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η θέση των διαφόρων σωματίων σε σχέση με τον χρόνο είναι διαφορετικός. Συνέχεια ανάγνωσης

Ξανά το Β2 θέμα

Στο παρακάτω αρχείο δίνεται μία αναλυτική προσέγγιση των εξισώσεων κίνησης ενός υλικού σημείου το οποίο εκτελεί σπειροειδή τροχιά πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, υπό την επήρεια Συνέχεια ανάγνωσης

Γιατί το «να κόβεις δρόμο» είναι καλό και για επιταχύνσεις…

Η ανάρτηση απευθύνεται μόνο σε καθηγητές και είναι συνέχεια μιας παλιότερης: Συνέχεια ανάγνωσης

Ισοβαρής προσέγγιση οριζόντιας φλέβας αέρα

ή ΤΟ ΜΑΚΡΙΝΌ ΒΟΛΙΚΌ ΣΗΜΕΊΟ

Στην παρούσα ανάρτηση γίνεται μία προσπάθεια μελέτης της υποηχητικής μόνιμης ροής μίας αρχικά Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος με νήμα υπό γωνία

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μάζας m=2kg και μήκους L=0.3m, ισορροπεί κρεμασμένη από μη εκτατό νήμα, σχηματίζοντας γωνία θ= 30° με την οριζόντια διεύθυνση ενώ κρατάμε το άλλο άκρο της Συνέχεια ανάγνωσης

Κίνηση στρόβου στο πεδίο βαρύτητας

Αφορμή αυτής της ανάρτησης ήταν αρχικά μία συζήτηση με τον Χρήστο Αγριόδημα στην τελευταία συνεστίαση του Χαλανδρίου, σχετικά με μία ανάρτησή του (Αρχή Διατήρησης Στροφορμής Σε Άξονα) και το Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 22
1 2 3 4 5 6 22