Φωτογραφία του/της Νικόλαος Παναγιωτίδης
Τα ενεργειακά των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.


Ο σκοπός του άρθρου είναι η μελέτη διαφόρων ποσοτήτων που υπεισέρχονται στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και κυρίως των ενεργειακών.
Η μελέτη εδώ.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Εξαναγκασμένη ταλάντωση

image003-1Με αφορμή ένα ερώτημα που περιέχει το ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 3ωρο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ του φίλουΧρήστου Ελευθερίου.

Η παρακάτω οριζόντια αβαρής σανίδα πρόκειται να εκτελέσει εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα 5/π Ηz.
Συνέχεια ανάγνωσης