Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Μάιος 2014 και ώρα 18:31

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α μάζας m και φορτίου –q (q>0) εισέρχεται με ταχύτητα υ όπως στο σχήμα, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα  στις δυναμικές του γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο καταλαμβάνει μια περιοχή, η τομή της οποίας στο επίπεδο της τροχιάς του σωματιδίου, είναι τετράγωνο Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Για να συνδέουμε τα … ασύνδετα!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Μάρτιος 2013 και ώρα 13:00

Ένα ηλεκτρόνιο κινείται με ταχύτητα υ1 κάθετη στον άξονα του σωληνοειδούς του σχήματος.

i) Το ηλεκτρόνιο θα εκτραπεί: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού. 2013.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Μάρτιος 2013 και ώρα 12:02

Στο σχήμα δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα και δύο σημεία στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο Α και Γ που απέχουν κατά r και 2r αντίστοιχα από τον αγωγό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένας συνδυασμός ευθύγραμμου και κυκλικού αγωγού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Μάρτιος 2013 και ώρα 13:19

Στο σχήμα βλέπεται έναν αγωγό, το καμπύλο μέρος του οποίου είναι ημικύκλιο ακτίνας r=0,1m, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Πέντε ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Μάρτιος 2013 και ώρα 14:19

Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι12, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Μάρτιος 2011 και ώρα 8:30

1)  Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι12, όπως στο σχήμα.

i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Κ. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2011 και ώρα 14:30

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παρτσαλίδης Μπάμπης
Έξοδος από το μαγνητικό πεδίο.

Σωματίδιο μάζας m = 10-20 kg και φορτίου q= 10-15 C εισέρχεται με ταχύτητα u κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β= 2Τ κι εκτελεί κυκλική τροχιά ακτίνας R= 1 m
( το πεδίο έχει σχήμα ορθογώνιο, έχει μεγάλη έκταση και βρίσκεται εκτός του βαρυτικού πεδίου). Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα ερώτημα θεωρίας αυτεπαγωγής.

image002-8Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Μάιος 2010 και ώρα 22:30

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος βλέπετε μια ηλεκτρική πηγή που τροφοδοτεί δύο κλάδους παράλληλους. Ο ένας περιλαμβάνει ένα λαμπτήρα που φωτοβολεί και ο άλλος ένα πηνίο και έναν αντιστάτη σε σειρά. Ο διακόπτης δ είναι κλειστός.

Τι από τα παρακάτω θα συμβεί αν ανοίξουμε το διακόπτη; Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Επαγωγή και κανόνας του Lenz.

image002-6Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Μάιος 2010 και ώρα 23:10

Δύο όμοιοι μαγνήτες Α και Β αφήνονται να πέσουν από το ίδιο ύψος h και στην πορεία τους διέρχονται από δύο όμοιους κυκλικούς αγωγούς με μόνη διαφορά τους ότι ο (1) έχει μια μικρή εγκοπή.

  1. Φαινόμενο επαγωγής εμφανίζεται στον κυκλικό αγωγό κατά την πτώση:
    α) μόνο του Α β) μόνο του Β γ) και των δύο μαγνητών.
  2. Να σχεδιάστε για την πτώση του μαγνήτη Β την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κυκλικό αγωγό, στις θέσεις που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Τι θα κάνει η ένταση στο εσωτερικό του σωληνοειδούς;

image001Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Μάιος 2010 και ώρα 19:30

Στο κύκλωμα του σχήματος η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι όση με Β=0,1Τ. Αν αφαιρέσουμε τον αντιστάτη R2από το κύκλωμα η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σωληνοειδές θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή;

Απάντηση:

Page 1 of 2
1 2