Ένας ακόμη κύλινδρος εν γωνία…

Ένας ομογενής κύλινδρος, ακτίνας R=0,5m και μάζας 32kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με κατακόρυφο τοίχο, με τον οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8,  όπως στο διπλανό σχήμα. Ένας άνθρωπος τυλίγει γύρω του ένα αβαρές νήμα και τραβώντας το, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο διεύθυνση γωνία θ όπου ημθ=0,6, ασκεί στο κύλινδρο δύναμη F της μορφής F=10t (μονάδες στο S.Ι.). Συνέχεια ανάγνωσης

Ισορροπία υλικού σημείου και θέση ισορροπίας.

Με αφορμή προηγούμενη συζήτηση «Μια ερώτηση, πάνω στη φθίνουσα ταλάντωση» ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα εξής ερωτήματα:
1) Τι σημαίνει ότι ένα σώμα ισορροπεί; Συνέχεια ανάγνωσης