#02 – Εκπαιδευτικός μύθος ή αλήθεια – Τα μαθησιακά στυλ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μόλις δημοσίευσα ένα άρθρο στο blog μου στο οποίο διερευνώ την εγκυρότητα των μαθησιακών στυλ (learning styles).
Η υπόθεση των μαθησιακών στυλ αναφέρει ότι είναι αποδοτικότερη η διδασκαλία μας όταν ευθυγραμμίζεται με τις προτιμήσεις των μαθητών για το πώς μαθαίνουν καλύτερα. Η βιβλιογραφία των μαθησιακών στυλ είναι πολύ μεγάλη όπως επίσης μεγάλη είναι και η διάδοσή τους στη συνείδηση των εκπαιδευτικών. Συνέχεια ανάγνωσης