Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια ακόμη επιφανειακή συμβολή

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν εγκάρσια επιφανειακά κύματα με συχνότητες 1Ηz, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητες 1m/s. Στο σχήμα, βλέπουμε το κύμα (1) το οποίο φτάνει στο σημείο Ο, μια στιγμή που λαμβάνουμε ως t=0, υποχρεώνοντάς το να ταλαντωθεί με πλάτος 0,04m, κινούμενο προς τα πάνω (θετική κατεύθυνση). Την ίδια στιγμή  το κύμα (2), από τη δεύτερη πηγή, φτάνει στο σημείο Κ, όπου (ΟΚ)=0,75m, ενώ και το σημείο Κ αρχίζει την ταλάντωσή του επίσης προς τα πάνω. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η φάση στην συμβολή

Από τον Σπύρο Θεοδώρου:

Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα.
Σε ένα κύμα (χωρίς αρχική φάση) αν ένα σημείο Σ έχει κάποια στιγμή φάση 6π λέμε ότι έχει πραγματοποιήσει 3 ταλαντώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Μάιος 2016 και ώρα 9:30

Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων κυμάτων Ο1 και Ο2, οι οποίες δημιουργούν επιφανειακά κύματα, με μήκος κύματος λ1, τα οποία θεωρούμε ότι διαδίδονται με σταθερό πλάτος Α. Στο σχήμα βλέπετε έναν κύκλο Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Επιφανειακή συμβολή με διαφορετικά πλάτη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 20:00

Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτων Π1 και Π2, οι οποίες αρχίζουν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα με εξισώσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Επιφανειακή συμβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 17:11

Στην επιφάνεια ενός υγρού ηρεμούν δύο πηγές Π1 και Π2, όπως στο σχήμα (κάτοψη), όπου οι πηγές βρίσκονται σε σημεία δύο κάθετων μεταξύ τους αξόνων x και z, ενώ η πηγή Π1 απέχει κατά d1=1,5m από την αρχή Ο των αξόνων. Σε μια στιγμή t=0, οι δύο πηγές τίθενται ταυτόχρονα σε ταλάντωση σε κατακόρυφη διεύθυνση με εξισώσεις Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Διάδοση κυμάτων και συμβολή τους.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Δεκέμβριος 2014 και ώρα 20:30

Στις θέσεις x1=0 και x2=10m ενός ομογενούς γραμμικού ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πηγές Ο1 και Οεγκαρσίων κυμάτων, που διαδίδονται με ταχύτητα υ. Για t=0 οι δύο πηγές αρχίζουν ταυτόχρονα να ταλαντώνονται με εξίσωση y=Α∙ημωt (S.Ι.), οπότε δημιουργείται ένα κύμα εξαιτίας της Ο1 το οποίο διαδίδεται προς τα δεξιά και ένα κύμα εξαιτίας της Ο2, που διαδίδεται προς τ’ αριστερά. Κύματα δημιουργούνται μόνο στο χώρο μεταξύ των δύο πηγών. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ξενοφών Στεργιάδης
Διερευνήσεις στην επιφανειακή συμβολή

Α1. Στα σηµεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού υπάρχουν πηγές παραγωγής αρµονικών κυµάτων Π1 και Π2 αντίστοιχα που απέχουν απόσταση d=2λ, όπου λ το µήκος κύµατος των δύο αρµονικών κυµάτων τα οποία θεωρούµε ότι διαδίδονται ως εγκάρσια κύµατα σταθερού πλάτους. Οι πηγές ταλαντώνονται σύµφωνα µε την εξίσωση y=Αηµωt και η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων είναι υ. Το σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π1 Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Επιφανειακή συμβολή και φάση.

 Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτων Π1 και Π2, οι οποίες, κάποια στιγμή t0=0, αρχίζουν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα με εξισώσεις:

y1=Α∙ημ(ωt) και y2=Α∙ημ(ωt)

Έτσι δημιουργούνται επιφανειακά κύματα, τα οποία θεωρούμε ότι

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Μανώλης Δρακάκης
Διερεύνηση αποτελέσματος συμβολής – 2ο θέμα

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ στις 2 Μάιος 2013 και ώρα 15:06

Δυο όμοιες σύγχρονες πηγές Π1 , Π2  εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων,  βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της  επιφάνειας ενός  υγρού και παράγουν  κύματα σταθερού πλάτους και χωρίς αρχική φάση με μήκος κύματος λ = 2α ,  και ΚΛ = 3α όπου α > 0 .

Δυο σημεία Β , Δ της επιφάνειας του υγρού βρίσκονται εκατέρωθεν της ευθείας που ενώνει τις πηγές όπως φαίνεται στο σχήμα με Συνέχεια ανάγνωσης