Ανακρίνοντας ένα διακρότημα

Ένα σώμα εκτελεί περιοδική κίνηση της οποίας η εξίσωση απομάκρυνσης από τη θέση x=0, εκφράζεται ως επαλληλία των εξισώσεων κίνησης με χρονικές εξισώσεις x1=0,2ημ(49πt) S.I. και x2=0,2ημ(51πt) S.I. με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διακροτήματα.

i) Γράψτε την χρονική εξίσωση x(t) της κίνησης του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Μία και δύο και τρεις ταλαντώσεις

Ένα σώμα αμελητέων διαστάσεων με μάζα m=1kg εκτελεί ταλάντωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων:

x1=4·ημ(4πt)S.I.   και x2=4√3·ημ(4πt+π/2) S.I.   Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με αντίθετη φορά δυο κύματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, η μορφή μιας περιοχής του μέσου, να είναι όπως στο πάνω σχήμα.

i) Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Σύνθεση ταλαντώσεων ή συγκεκαλυμμένη τριγωνομετρία;

Δύο υλικά  σημεία Σ1 και Σ2 εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με περίοδο Τ=4s και πλάτη Α1=6cm και Α2=2 sqrt(3) cm. Τα σώματα αυτά συναντώνται κάποια χρονική στιγμή σε ένα σημείο Μ που απέχει x0=3cm από την κοινή θέση ισορροπίας τους. Την στιγμή της συνάντησης το πρώτο απομακρύνεται από την θέση ισορροπίας και το δεύτερο κατευθύνεται προς αυτήν. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:36

Ένα σώμα μάζας 0,2kg έχει εξίσωση κίνησης, γύρω από μια θέση y=0:

y=0,1∙ημ(2πt+5π/6)+0,1∙ημ(3πt)   (μονάδες στο S.Ι.). Συνέχεια ανάγνωσης

Από τη σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Ένα  σώμα μάζας m=0,1kg έχει εξίσωση κίνησης x=2συν(20t) – 2∙ημ(20t)  (μονάδες στο S.Ι.).

i)  Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή t1=π/40s. Έχει δυναμική ενέργεια το σώμα τη στιγμή αυτή και αν ναι, πόση είναι αυτή;

215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο είναι x=Αημ(ωt+θ). Η προηγούμενη εξίσωση θεωρούμε ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων x1=Α1ημ(ωt) και x2=Α2ημ(ωt+φ) που αντιστοιχούν στις εξισώσεις των απομακρύνσεων δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, ίδιας διεύθυνσης και ίδιας θέσης ισορροπίας με 0≤θ<φ<2π. Αν Ε, Ε1 και Ε2 είναι οι ενέργειες των ταλαντώσεων, x, x1 και x2 αντίστοιχα, Κ, Κ1 και Κ2 είναι οι αντίστοιχες κινητικές ενέργειες των ταλαντώσεων και U, U1 και U2 είναι οι αντίστοιχες δυναμικές τους ενέργειες την ίδια χρονική στιγμή t, τότε να δείξετε πως ισχύει: Ε=Ε1+Ε2+2[(K1+K2)^0,5+(U1+U2)^0,5]=Ε1+Ε2+2(E1E2)^0,5 συνφ

Συνοπτική λύση:

Σύνθετη ταλάντωση, φάσεις και διαφορές φάσεων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2009 και ώρα 21:00

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:

Συνέχεια ανάγνωσης

Η χρήση στρεφόμενων διανυσμάτων.

Εκτενέστατα έχει συζητηθεί στο ημέτερο δίκτυο το στρεφόμενο διάνυσμα.

Δεν θα σταθώ στην αποτελεσματικότητά του που νομίζω ότι όλοι δέχονται. Δεν θα σταθώ ούτε στο αν η χρήση του είναι ατόπημα από παιδαγωγική άποψη που επίσης έχει συζητηθεί μετά τις ενστάσεις του Θρασύβουλου αλλά και άλλων φίλων. Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ…

Καλησπερίζω την παρέα του υλικονετ με μια άσκηση στην σύνθεση ταλαντώσεων..

 

η συνέχεια ΕΔΩ

αιτία για την δημιουργία της άσκησης μια μαθήτρια μου μελλοντική γιατρός στην οποία και την αφιερώνω..

Page 1 of 2
1 2