Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Δυο κύματα στο ίδιο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με αντίθετη φορά δυο κύματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, η μορφή μιας περιοχής του μέσου, να είναι όπως στο πάνω σχήμα.

i) Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Ένα σώμα μάζας 0,2kg ταλαντώνεται με εξίσωση:

i) Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώματος είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου και να υπολογίστε το πλάτος και την αρχική φάση της απομάκρυνσης. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Σύνθεση ταλαντώσεων ή συγκεκαλυμμένη τριγωνομετρία;

Δύο υλικά  σημεία Σ1 και Σ2 εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με περίοδο Τ=4s και πλάτη Α1=6cm και Α2=2 sqrt(3) cm. Τα σώματα αυτά συναντώνται κάποια χρονική στιγμή σε ένα σημείο Μ που απέχει x0=3cm από την κοινή θέση ισορροπίας τους. Την στιγμή της συνάντησης το πρώτο απομακρύνεται από την θέση ισορροπίας και το δεύτερο κατευθύνεται προς αυτήν. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια σύνθετη ταλάντωση και φάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2015 και ώρα 19:36

Ένα σώμα μάζας 0,2kg έχει εξίσωση κίνησης, γύρω από μια θέση y=0:

y=0,1∙ημ(2πt+5π/6)+0,1∙ημ(3πt)   (μονάδες στο S.Ι.). Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Από τη σύνθεση σε μια εξαναγκασμένη!

Ένα  σώμα μάζας m=0,1kg έχει εξίσωση κίνησης x=2συν(20t) – 2∙ημ(20t)  (μονάδες στο S.Ι.).

i)  Να υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή t1=π/40s. Έχει δυναμική ενέργεια το σώμα τη στιγμή αυτή και αν ναι, πόση είναι αυτή;

Φωτογραφία του/της Μιχαήλ Μιχαήλ
215. Η ενέργεια στη σύνθετη ταλάντωση

Σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της απομάκρυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο είναι x=Αημ(ωt+θ). Η προηγούμενη εξίσωση θεωρούμε ότι προκύπτει από την επαλληλία των εξισώσεων x1=Α1ημ(ωt) και x2=Α2ημ(ωt+φ) που αντιστοιχούν στις εξισώσεις των απομακρύνσεων δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, ίδιας διεύθυνσης και ίδιας θέσης ισορροπίας με 0≤θ<φ<2π. Αν Ε, Ε1 και Ε2 είναι οι ενέργειες των ταλαντώσεων, x, x1 και x2 αντίστοιχα, Κ, Κ1 και Κ2 είναι οι αντίστοιχες κινητικές ενέργειες των ταλαντώσεων και U, U1 και U2 είναι οι αντίστοιχες δυναμικές τους ενέργειες την ίδια χρονική στιγμή t, τότε να δείξετε πως ισχύει: Ε=Ε1+Ε2+2[(K1+K2)^0,5+(U1+U2)^0,5]=Ε1+Ε2+2(E1E2)^0,5 συνφ

Συνοπτική λύση:

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Σύνθετη ταλάντωση, φάσεις και διαφορές φάσεων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Νοέμβριος 2009 και ώρα 21:00

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Η χρήση στρεφόμενων διανυσμάτων.

Εκτενέστατα έχει συζητηθεί στο ημέτερο δίκτυο το στρεφόμενο διάνυσμα.

Δεν θα σταθώ στην αποτελεσματικότητά του που νομίζω ότι όλοι δέχονται. Δεν θα σταθώ ούτε στο αν η χρήση του είναι ατόπημα από παιδαγωγική άποψη που επίσης έχει συζητηθεί μετά τις ενστάσεις του Θρασύβουλου αλλά και άλλων φίλων. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Σαμαράς Ζήνων
ΤΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ…

Καλησπερίζω την παρέα του υλικονετ με μια άσκηση στην σύνθεση ταλαντώσεων..

 

η συνέχεια ΕΔΩ

αιτία για την δημιουργία της άσκησης μια μαθήτρια μου μελλοντική γιατρός στην οποία και την αφιερώνω..

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια σύνθεση ταλαντώσεων και οι φάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Οκτώβριος 2014 και ώρα 18:30

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Το σώμα μπορεί να εκτελέσει εξαναγκασμένη ταλάντωση με την επίδραση αρμονικής δύναμης F1, όπως στο σχήμα. Μετά την λήξη των μεταβατικών φαινομένων και τη σταθεροποίηση του πλάτους, παίρνοντας κάποια στιγμή t0=0, η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ξενοφών Στεργιάδης
Τρόποι σύνθεσης εξισώσεων αρμονικών ταλαντώσεων

Η ανάρτηση αυτή είναι μία προσπάθεια κωδικοποίησης των διαφόρων τρόπων σύνθεσης εξισώσεων  αρμονικών ταλαντώσεων που έχουν γίνει σε παλαιότερες συζητήσεις και αφιερώνεται στον Νίκο Ανδρεάδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα από εδώ.

Η συνέχεια στο Blogspot

Page 1 of 2
1 2