Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η ίδια δύναμη, με άλλη διεύθυνση.

Ένα σώμα 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας οριζόντιας σταθερής δύναμης, μέτρου F=10Ν, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί κατά 1m σε χρονικό διάστημα 2s.

  1. Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ο τοίχος βέβαια, δεν υποχωρεί!

Ένα παιδί, σπρώχνει έναν τοίχο, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.

i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο παιδί.

ii) Η μέγιστη τιμή της δύναμης F, που μπορεί να ασκήσει το παιδί στον τοίχο, χωρίς το ίδιο να γλιστρήσει, εξαρτάται από το βάρος του παιδιού ή από το πόσο  «δυνατό» είναι;

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Βαγγέλης Κουντούρης
Επιλεγμένες Ερωτήσεις με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: δυνάμεις

 (Σ, Λ) Τα σώματα Α και Β είναι αρχικά ακίνητα.

Το σώμα Α θα δεχτεί από το σώμα Β τριβή με φορά  προς τα αριστερά αν κινήσουμε:

α. προς τα δεξιά το σώμα Α

β. προς τα αριστερά το σώμα Β Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Στο πάνω σώμα ασκείται δύναμη. Μετά τι;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 14:00

Λείο επίπεδο.

Ένα σώμα Σ, μάζας 2Μ ηρεμεί πάνω σε μια  δοκό Δ, μάζας Μ, η οποία είναι ακίνητη σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούμε στο πάνω σώμα Σ μια οριζόντια  δύναμη με μέτρο F=0,9Μg. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2016 και ώρα 10:25

Ένα σώμα μάζας m=4kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F=4Ν, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υο=2m/s. Κάποια στιγμή t0=0, το σώμα περνάει από ένα σημείο Ο με xο=0, ενώ τη στιγμή t1=1s, η δύναμη F παύει να ασκείται στο σώμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια κίνηση σε δύο επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Φεβρουάριος 2016 και ώρα 11:00

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (Α) στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=2s να φτάσει στο σημείο Κ και να περάσει σε δεύτερο Συνέχεια ανάγνωσης