Φύλλο εργασίας: Το ελατήριο (φυσική Β γυμ)

Ένα φύλλο εργασίας αφιερωμένο στο αγαπημένο εργαλείο της φυσικής: το ελατήριο.

Μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το επίσημο φύλλο εργασίας (εργαστηριακή άσκηση «νόμος του Hook»), στη φυσική της Β’ γυμνασίου.

Θα το βρείτε εδώ

(περισσότερα φύλλα εργασίας μπορείτε να βρείτε στο epsimos.com)