Μια μεταβαλλόμενη κίνηση

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και, παίρνοντας κάποια στιγμή ως t0=0, σχεδιάσαμε  την ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, λαμβάνοντας το διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Από στατική τριβή σε στατική τριβή

Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με προσανατολισμένο άξονα x’x με θετική φορά προς τα δεξιά. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κιβώτιο δέχεται μια οριζόντια δύναμη F , της οποίας η τιμή μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κιβωτίου και δαπέδου είναι μ=0,4 και θεωρούμε ότι ταυτίζεται με το συντελεστή οριακής τριβής. Η επιτάχυνση βαρύτητας έχει μέτρο g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

Το φορτηγό και ο επιβάτης…

Το φορτηγό και ο επιβάτης στην καρότσα του

Ένα φορτηγό με καρότσα κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u0=20 m/s επάνω σε οριζόντιο δρόμο. Στην καρότσα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κινείται σε σχέση με την καρότσα. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των ποδιών του ανθρώπου και της επιφάνειας της καρότσας είναι μ=0,3. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Α’ Τετρ στη Φυσική της Α’ Λυκείου

Στο άκρο ενός ελατηρίου ηρεμεί ένα σώμα Σ βάρους 30Ν, σχήμα (Α). Στο σχήμα (Β), το ίδιο σώμα κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω, με σταθερή ταχύτητα δεμένο στο άκρο του ίδιου ελατηρίου.

i) Τόσο στο σχήμα (Α), όσο και στο σχήμα (Β), το σώμα Σ δέχεται από το ελατήριο δύναμη F=30Ν, με φορά προς τα πάνω.

ii) Στο σχήμα (Α), το σώμα Σ δέχεται από το ελατήριο δύναμη F=30Ν, με φορά προς Συνέχεια ανάγνωσης

Προσοχή μην πέσεις από το κρεβάτι

Ένας τραυματισμός στο κεφάλι, όπως για παράδειγμα η διάσειση, μπορεί να προκληθεί από μεγάλη επιτάχυνση. Υποθέστε ότι ένα παιδί κυλάει έξω από το κρεβάτι του σε ύψος h = 0,4m από το πάτωμα. Αν το πάτωμα είναι ξύλινο, το κεφάλι χρειάζεται διαδρομή sξ = 2mm για να σταματήσει, μετά την πρόσκρουση. Αν υπάρχει χαλί, το αντίστοιχο διάστημα γίνεται sχ = 1cm. Συνέχεια ανάγνωσης

Θα το προλάβει πριν την στροφή;

Ένα αυτοκίνητο Α είναι ακίνητο στο άκρο ευθύγραμμου δρόμου, απέχοντας κατά L=750m, από μια «διχάλα» του δρόμου που χωρίζεται σε δυο άλλους δρόμους. Κάποια στιγμή περνάει δίπλα του ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β, το οποίο κινείται με σταθερή Συνέχεια ανάγνωσης

Άνισος αγώνας ταχύτητας των 100m

Σε αγώνα ταχύτητας των 100m είχαμε τις εξής επιδόσεις: Οι χρόνοι των τριών πρώτων είναι10s ,  11s  , 12s.   Αν και οι τρεις μπορούν να αποκτήσουν την ίδια επιτάχυνση α ,  και όταν τερματίζει ο 1ος , ο 2ος είναι πιο πίσω 10m, υπολογίστε που βρίσκεται ο 3ος. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο κινήσεις και ένα διάγραμμα

Σε ευθύγραμμο δρόμο, κινούνται πλάι – πλάι δυο αυτοκίνητα Α και Β με την ίδια ταχύτητα υ0. Σε μια στιγμή t0=0 τα αυτοκίνητα περνούν από τη θέση x0=100m, οπότε το Β αποκτά σταθερή επιτάχυνση, ενώ το Α συνεχίζει με την ίδια σταθερή ταχύτητα. Στο διάγραμμα δίνονται οι θέσεις των δύο αυτοκινήτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας υ0. Συνέχεια ανάγνωσης

Όχημα με διαστάσεις οδεύει προς…τούνελ.

Ένα όχημα με μήκος d=4,75m μπορεί να κινείται ευθύγραμμα και η θέση του μπροστινού μέρους του, στον άξονα κίνησης σε σχέση με το τετράγωνο της ταχύτητας αποδίδεται στο διάγραμμα (Σχ. 1) .Υποθέστε ότι t=0 είναι η στιγμή που η ταχύτητα υ=0.

Αν θέλετε να μπείτε στο τούνελ, πατήστε… εδώ

Σε τί διαφέρουν οι κινήσεις των δύο σωμάτων;

Δύο σώματα (Α) και (Β) κινούνται ευθύγραμμα πάνω στην ίδια ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Στο διάγραμμα φαίνονται οι ταχύτητες των δύο σωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις που ακολουθούν και να δικαιολογήσετε αναλυτικά την κάθε επιλογή σας. Συνέχεια ανάγνωσης

Εκμετάλλευση ενός διαγράμματος θέσης.

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου η επιτάχυνσή του μετά τη στιγμή t1=5s παραμένει σταθερή. Η μέγιστη απόσταση από την αρχή του άξονα είναι 24m και στη θέση αυτή το αυτοκίνητο φτάνει τη στιγμή t2=7s. Συνέχεια ανάγνωσης

Ο κακός λύκος και το κατσικάκι

Ο κακός λύκος είναι πολύ πεινασμένος. Για καλή του τύχη βλέπει ένα άτακτο κατσικάκι που έχει φύγει από τη μαμά του. Δυστυχώς όμως για το λύκο, τη στιγμή που βλέπει το κατσικάκι και το κατσικάκι βλέπει το λύκο.
Ο λύκος, το κατσικάκι και το μαντρί βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Το μαντρί βρίσκεται ανάμεσα στο λύκο και το κατσικάκι. Ο λύκος απέχει 120m από το μαντρί ενώ το κατσικάκι 75m. Ο πεινασμένος λύκος ακαριαία μόλις βλέπει το κατσικάκι αρχίζει να Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11