Φωτογραφία του/της Απόστολος Σφύρλας
Διαγώνισμα. Στατικός ηλεκτρισμός.

Θέμα Γ.
Στα σημεία Α και Β ευθείας (ε), που απέχουν απόσταση d = 3m, τοποθετούμε φορτία q1=+2μC και q2=−4μC αντίστοιχα. Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2 .

Γ1. Την ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο.
Μονάδες 6
Γ2. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία q1 και q2 στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.
Μονάδες 6 Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Απόστολος Σφύρλας
Διαγώνισμα στατικού ηλεκτρισμού

Θέμα Α.

Στις προτάσεις Α1-Α4 να επιλέξετε την πρόταση που συμπληρώνει σωστά τις αντίστοιχες προτάσεις.

 

Α1. Δύο σημειακά φορτισμένα σώματα A και Β έχουν φορτίο q και 5q αντίστοιχα.  Αν το σώμα Α ασκεί δύναμη μέτρο F στο Β τότε το σώμα Β ασκεί στο Α δύναμη μέτρου: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Βασίλης Δουκατζής
Τεστ στο νόμο του Coulomb 2017

Τάξη Β Λυκείου

Μάθημα Φυσική γενικής παιδείας

Τεστ στο νόμο του Coulomb.

Ερωτήσεις με αιτιολόγηση.

Στις παρακάτω δύο ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή αιτιολογώντας την απάντησή σας.

1.    Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες Α και Β είναι φορτισμένες με φορτία Q και 2Q αντίστοιχα και βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, οπότε απωθούνται με δύναμη μέτρου F. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Βασίλης Δουκατζής
Διαγωνίσματα στο ηλεκτρικό ρεύμα 2016 – 2017

Τάξη Β Λυκείου

Μάθημα Φυσική γενικής παιδείας

Διαγώνισμα επανάληψης στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ομάδα Α


Στη συνδεσμολογία του σχήματος βλέπουμε τρεις αντιστάτες R1, R2, και R3 συνδεδεμένους με ιδανική πηγής τάσης V. Το κύκλωμα δαπανά μεγαλύτερη ισχύ όταν: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού. 2013.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Μάρτιος 2013 και ώρα 12:02

Στο σχήμα δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα και δύο σημεία στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο Α και Γ που απέχουν κατά r και 2r αντίστοιχα από τον αγωγό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα test στο στατικό Ηλεκτρισμό. Γ. Π. 2013

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Φεβρουάριος 2013 και ώρα 12:18

1) Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο  σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργoύν. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Βασίλης Δουκατζής
Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου 2016 – 2017

121111Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου

Εξεταζόμενη Ύλη:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ – ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα διαγώνισμα στο Φως.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Νοέμβριος 2011 και ώρα 22:30

Παρότι το μάθημα, είναι πολύ υποτιμημένο, διδάσκεται… Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Διαγώνισμα Φυσικής Γεν. Παιδείας. Στατικός Ηλεκτρισμός.

image002Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 26 Οκτώβριος 2009 και ώρα 23:301) Στο σημείο Ο του διπλανού σχήματος, υπάρχει ακλόνητο σημειακό φορτίο +Q. Στο σημείο Α, σ’ απόσταση r αφήνουμε ελεύθερο ένα σωματίδιο Σ με φορτίο +q1. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ελευθερία Νασίκα
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο φως

Θέμα 1°

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Μονοχρωματική ακτίνα, που διαδίδεται στο κενό, προσπίπτει πλάγια σε γυάλινη πλάκα. Τό-τε:
Α. Το μήκος κύματος της αυξάνεται.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ελευθερία Νασίκα
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο φως

Θέμα 1°

  1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Μονοχρωματική ακτίνα, που διαδίδεται στο κενό, προσπίπτει πλάγια σε γυάλινη πλάκα. Τότε:

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2