Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα τμήμα κυκλώματος και οι ενέργειες

Σαν φύλλο εργασίας

  1. Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος, όπου R=5Ω, ενώ Δ ένα δίπολο κλεισμένο σε αδιαφανές κουτί (αγνώστου περιεχομένου). Δίνονται τα δυναμικά στα σημεία Α, Β και Γ, VΑ=30V, VΒ=10V και VΓ=-20V. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Θοδωρής Παπασγουρίδης
Φύλλο Εργασίας στο ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ της Γης

Ένα ΦΕ στο ανομοιογενές βαρυτικό πεδίο της Γης, σε επίπεδο Β’ Λυκείου.
Περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις οι οποίες έχουν να προσθέσουν στην κατανόηση
εννοιών-βασικών γνώσεων για οποιοδήποτε απόφοιτο Γενικού Λυκείου Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ομαλή κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Οκτώβριος 2015 και ώρα 10:00

Ένα φύλλο εργασίας σαν θεωρία

6) Μια μικρή σφαίρα κινείται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, στην κυκλική τροχιά του διπλανού σχήματος  ακτίνας R= 2m και σε μια στιγμή t=0 περνά από τη θέση Α.

  1. i) Αν  ω=+π/3 rad/s:

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα μηχανικό σύστημα και κρούση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Νοέμβριος 2014 και ώρα 19:30

Ένα Φύλλο Εργασίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Οκτώβριος 2014 και ώρα 16:30

A) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια οριζόντια σταθερή δύναμη F, όπως στο σχήμα.

i)  Σε ποια διεύθυνση θα κινηθεί το σώμα;

ii)  Η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα θα μεταβάλλει: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2011 και ώρα 14:30

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2011 και ώρα 22:30

Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό φορτίο Q= 2μC.     Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

image002-1Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2011 και ώρα 22:14

Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οιοποίοι απέχουν κατά d=2cm.

1)     Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος:

  α) Ο πάνω                        β) ο κάτω.

2)     Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό,αφήνουμε ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10-10kg και φορτίο q= -10–12C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση α=2L104 m/s2.Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο…

i)Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά.

 

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Θερμικές μηχανές. Φύλλο εργασίας.

image003-3Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Νοέμβριος 2010 και ώρα 14:30

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται μια ατμομηχανή.

Ποια είναι η δεξαμενή ψηλής και ποια χαμηλής θερμοκρασίας;

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας κάνοντας κλικ εδώ.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Φύλλα εργασίας για τη Φυσική Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Διονύσης Μάργαρης στις 5 Σεπτέμβριος 2010 στις 10:42 στην ομάδα Φύλλα εργασίας

Κάτω από αυτή την συζήτηση μπαίνουν φύλλα εργασίας  για τη Φυσική Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Φύλλα εργασίας για τη Φυσική Γ.Π. Β΄Λυκείου

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Διονύσης Μάργαρης στις 4 Σεπτέμβριος 2010 στις 9:02 στην ομάδα Φύλλα εργασίας

Κάτω από αυτή την συζήτηση μπαίνουν φύλλα εργασίας  για τη Φυσική Γενικής παιδείας Β΄Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Το πρότυπο του Bohr. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Μάρτιος 2015 και ώρα 17:00

4)  Στο άτομο προσπίπτει ένα φωτόνιο με ενέργεια 11eV. Τι θα συμβεί στο άτομο:

α) μπορεί να διεγερθεί,        β) δεν θα διεγερθεί.

5)  Στο άτομο προσπίπτει ένα φωτόνιο Γ με ενέργεια 12,09eV. Τι θα συμβεί στο άτομο: Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2