Φωτογραφία του/της Γιάννης Μπατσαούρας
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)
Δύο σώματα κάνουν ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R.
Αν κινούνται ομόρροπα ο χρόνος 2 διαδοχικών συναντήσεων είναι Δt ,
όταν κινούνται αντίρροπα ο χρόνος δύο διαδοχικών συναντήσεων είναι Δt’ .
Αν Δt=2Δt’ βρείτε το λόγο των συχνοτήτων τους.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια κατακόρυφη κυκλική τροχιά

Μια μικρή σφαίρα Σ, μάζας m=0,5kg, η οποία θεωρείται υλικό σημείο,  είναι προσκολλημένη στο άκρο μιας ράβδου μήκους l=1m, η οποία στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από το άλλο της άκρο Ο, διαγράφοντας κατακόρυφο επίπεδο. Η περίοδος περιστροφής είναι Τ=2π/√6≈2,56s. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Ο κύκλος με την »κιμωλία»..!

Σε οριζόντιο λείο επίπεδο έχουμε σχεδιάσει ένα κύκλο (Ο,r). Κάποια στιγμή t=0 σώμα μάζας m κινούμενο πάνω στο επίπεδο με ταχύτητα υ εισέρχεται στο χώρο που ορίζει ο κύκλος στη διεύθυνση μιας διαμέτρου του, οπότε από εκείνη τη στιγμή και όση ώρα το σώμα κινείται στο χώρο του κύκλου δέχεται δύναμη F οριζόντια και συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα.

  • Να προσδιορίσετε το είδος της τροχιάς μέσα στον κύκλο βρίσκοντας τα χαρακτηριστικά της.
  • Ποια η γωνιακή απόκλιση κατά την έξοδο από τον κύκλο.
  • Η συνέχεια …είναι εδώ

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Δυο «παρόμοιες» κινήσεις

Μια σφαίρα Σ1 μάζας m=0,2kg εκτοξεύεται οριζόντια από ένα σημείο Ο, το οποίο βρίσκεται σε ύψος h=2m από το έδαφος, με αρχική ταχύτητα μέτρου υο=5m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Όταν η δύναμη αλλάζει (πάλι) κατεύθυνση

Ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=10kg είναι ακίνητο στο σημείο Ο (x=0) ενός ημιάξονα Οx, ο οποίος βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο μεγάλης έκτασης, του οποίου την κάτοψη βλέπουμε στο διπλανό σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη F, η οποία έχει την κατεύθυνση του Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Ποια τουλάχιστον ταχύτητα πρέπει να έχει;

1. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή της ταχύτητας που πρέπει να δώσουμε στο μπαλάκι έτσι ώστε το αβαρές νήμα να είναι συνεχώς τεντωμένο;

Το νήμα έχει μήκος 2m και η ταχύτητα είναι κάθετη αρχικά σ’ αυτό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Ένας ποδηλάτης αλλάζει λάστιχο

Ένας ποδηλάτης προκειμένου να αλλάξει λάστιχο, γυρίζει ανάποδα το ποδήλατο και το σταθεροποιεί στο οριζόντιο έδαφος. Νωρίτερα είχε βρέξει και όταν γύρισε μια φορά και άφησε ελεύθερο τον τροχό, παρατήρησε σταγόνες νερού, που αποχωρίζονται όταν περνούν από την κατώτερη θέση, να φτάνουν στο έδαφος σε μέγιστη οριζόντια απόσταση x = 1,6m. H ακτίνα του τροχού είναι R = 0,5m και το κατώτερο σημείο του Γ απέχει από το οριζόντιο έδαφος h = 0,8m.
Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Η επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση

Σώμα (υλικό σημείο) εκτελεί κυκλική ομαλή κυκλική κίνηση σε κύκλο ακτίνας R. Στο σχήμα φαίνονται δύο θέσεις του σώματος (Α) και (Γ) και οι αντίστοιχες (γραμμικές) ταχύτητές του. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες και να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας.

Α. Για τις ταχύτητες του σώματος στις θέσεις (Α) και (Γ) ισχύει . Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Εις διπλούν κυκλικές κινήσεις με γεωμετρικό …δεσμό.

Για λιγότερες κουβέντες…το σχήμα αφορά δύο κινητά αμελητέων διαστάσεων τα οποία εκτελούν κυκλικές κινήσεις ομοεπίπεδες με χαρακτηριστικά, το μαύρο (Ο1,R) και το κόκκινο (Ο2,R/2)  μεR=2m.
Το είδος της κυκλικής κίνησης είναι τέτοιο ώστε οι επιβατικές ακτίνες τους να παραμένουν συνεχώς, σε παράλληλες μεταξύ τους διευθύνσεις,  ενώ την t=0 τα κινητά συγχρόνως περνούν από το σημείο Α. Τη χρονική στιγμή t1=2s το κόκκινο κινητό περνά από το κέντρο Ο1 της τροχιάς του μαύρου για πρώτη φορά.

Η συνέχεια και η λύση βρίσκεται… εδώ

Φωτογραφία του/της Γκενές Δημήτρης
Δυο δεύτεροι νόμοι

Πρωτο-δεύτερος        

1. Σφαιρίδιο μάζας  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα οριζόντια μέτρου  σταθερή και στο δρόμο του συναντά λείο επίπεδο.  Προσπίπτει με γωνία πρόσπτωσης  

Η συνέχεια

Φωτογραφία του/της Κώστας Ψυλάκος
Κρούσεις με σώμα που κρέμεται από νήμα

Α. Σώμα μάζας m1 κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ1 και την χρονική στιγμή t = 0, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Το σώμα μάζας m2 ισορροπεί ακίνητο δεμένο στο άκρο κατακόρυφου αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους ℓ = 0,5 m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Αμέσως μετά την κρούση η ταχύτητα της m2 έχει μέτρο υ’2 = υ1/2 και η τάση του νήματος είναι ΤΑ = 6m2g . Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κώστας Ψυλάκος
Οριζόντια βολή με κάθετη προσγείωση σε κεκλιμένο επίπεδο

Από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου αφήνουμε σώμα το οποίο όταν φτάνει στην βάση του εισέρχεται στο λείο ημικύκλιο του σχήματος. Στο ανώτερο σημείο Α η δύναμη που δέχεται το σώμα από το ημικύκλιο έχει μέτρο FA= 3mg, όπου m η μάζα του σώματος. Από το σημείο Α και μετά το σώμα εκτελεί οριζόντια βολή και την στιγμή που συγκρούεται με το κεκλιμένο επίπεδο η ταχύτητά του είναι κάθετη σε αυτό. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7