Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Μια κρούση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Φορτισμένο σωματίδιο Σ1 με τιμή φορτίου q = –1,2·10-7C και μάζα m1=10-4kg βάλλεται με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s κάθετα προς τις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε=104Ν/C μεγάλης έκτασης όπως φαίνεται στο σχήμα.

Αi) Υπολογίστε την επιτάχυνση που αποκτά το φορτίο Σ1.

Αii) Υπολογίστε τη μεταβολή της ορμής του φορτίου Σ1 και το ρυθμό μεταβολής της στο χρονικό διάστημα από 0 έως t1=2s Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Γκενές Δημήτρης
Δυο δεύτεροι νόμοι

Πρωτο-δεύτερος        

1. Σφαιρίδιο μάζας  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα οριζόντια μέτρου  σταθερή και στο δρόμο του συναντά λείο επίπεδο.  Προσπίπτει με γωνία πρόσπτωσης  

Η συνέχεια

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα σύστημα για Β΄ Θέμα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Αύγουστος 2016 και ώρα 17:03

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μακριά σανίδα ΑΒ μάζας Μ=3m, ενώ πάνω της ισορροπεί ένα μικρό σώμα Σ, μάζας m. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Δυο σώματα που πρόκειται να συγκρουστούν.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Νοέμβριος 2015 και ώρα 16:51

Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας σε ύψος Η=40m εκτοξεύεται οριζόντια, τη στιγμή t0=0, μια μικρή σφαίρα μάζας m1=0,6kg με αρχική ταχύτητα υ01=20m/s. Ταυτόχρονα, μια  δεύτερη σφαίρα μάζας m2=0,4kg, Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Άλλο ένα σύστημα και η τριβή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20:30

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=4kg και πάνω της ένα σώμα Σ μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή t=0, ασκούμε στη σανίδα μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=18Ν, μέχρι τη στιγμή t1=5s, οπότε η δύναμη παύει να  Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Άλλο ένα σώμα πάνω σε αμαξίδιο.

Αναρτήθηκε στις 8/11/2015

Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg ηρεμεί πάνω σε ένα ακίνητο αμαξίδιο μάζας Μ=3kg, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m, το οποίο έχει το φυσικό μήκος του ℓ0=40cm. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η ορμή και η μεταβολή της ορμής ενός συστήματος.

Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η=10m από το έδαφος,  κρέμεται ένα σώμα Σ μάζας m=1kg στο άκρο νήματος μήκους l=5m. Εκτρέπουμε το σώμα Σ, ώστε το νήμα να γίνει οριζόντιο και το αφήνουμε να κινηθεί. Το νήμα κόβεται τη στιγμή που γίνεται κατακόρυφο, με αποτέλεσμα το σώμα να πέφτει στο έδαφος και να συγκρούεται με ένα σώμα Σμάζας Μ=5kg,  το οποίο κινείται στο λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ2=4m/s.

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα αμαξίδιο με «πλάτη»…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Ιούνιος 2015 και ώρα 10:00

Σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, ηρεμεί μια σανίδα με «πλάτη», όπως στο σχήμα, μήκους l=3m και μάζας Μ, η οποία εμφανίζει με το επίπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=7/8. Σε μια στιγμή αφήνουμε στο πάνω άκρο της σανίδας, ένα μικρό σώμα Σ μάζας m=1kg, το οποίο δεν εμφανίζει τριβή με τη σανίδα. Το σώμα Σ φτάνοντας στο κάτω άκρο της σανίδας συγκρούεται πλαστικά με την «πλάτη», με Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η ορμή και η κινητική ενέργεια σε μια κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Μάιος 2015 και ώρα 16:30

Δυο σώματα Α και Β κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα. Τα σώματα Α και Β έχουν μάζες m1=2kg και m2=1kg και Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η ορμή και η καμπυλόγραμμη κίνηση ενός σώματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Μάιος 2015 και ώρα 17:30

Ένα σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ορμή pο=12kg∙m/s. Σε μια στιγμή t0=0, δέχεται την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=4Ν, με διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας υο, όπως στο σχήμα. (Το σχήμα είναι σε κάτοψη, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν σχεδιαστεί τα πράγματα, όπως φαίνονται από έναν παρατηρητή, ο οποίος είναι πάνω από το οριζόντιο επίπεδο της κίνησης). Τη στιγμή t1=4s η ταχύτητα υ1 του σώματος σχηματίζει γωνία θ με τη διεύθυνση της ταχύτητας. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Παίζοντας με μια μπάλα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:30

Αφήνουμε μια μπάλα, μάζας 0,4kg, να πέσει από ύψος Η=1,25m η οποία φτάνει στο έδαφος μετά από 0,5s.

Η μπάλα μένει σε επαφή με το έδαφος για χρονικό διάστημα 0,1s και στη συνέχεια ανέρχεται φτάνοντας σε ύψος h=0,8m, πριν κινηθεί ξανά προς τα κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ένα σύστημα που δεν είναι μονωμένο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Νοέμβριος 2014 και ώρα 12:00

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ και μήκους L. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούμε πάνω της μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=4Ν, με αποτέλεσμα να κινηθεί. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 7
1 2 3 4 5 6 7