Φωτογραφία του/της Πρόδρομος Κορκίζογλου
Η πίεση των ελαστικών των τροχοφόρων


Αυτοκίνητο έχει τροχούς ακτίνας R1 όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι θ1 . Οι ζάντες έχουν ακτίνα r. Θεωρείστε ότι το σχήμα των ελαστικών είναι κυκλικής εγκάρσιας διατομής , κυλινδρικού σχήματος. Ο όγκος του χώρου που εμπεριέχει τον αέρα, είναι ίσος με το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α επί την περίμετρο κύκλου της μέσης ακτίνας( Rμ) ̅δηλαδή V=A∙2πRμ.
Ο αέρας αρχικά είναι σε πίεση Ρ1 και θερμοκρασία θ1. Το αυτοκίνητο, αφού κάνει κάποια διαδρομή στην πόλη με αρκετά φρεναρίσματα και σπινιαρίσματα, σταματά σε βενζινάδικο και Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Νοέμβριος 2012 και ώρα 12:30

Μια ποσότητα Ηe βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h=50cm από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι  27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Διαγράμματα στις μεταβολές αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 12:51

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υπόκειται στις παρακάτω μεταβολές:

i) Θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του ερχόμενο σε κατάσταση Β.

ii) Θερμαίνεται ισοβαρώς μέχρι κατάσταση Γ με διπλάσιο όγκο.  Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Τρεις μεταβολές αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 23:00

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται 2g Ηe στην κατάσταση Α, με πίεση pΑ=10 atmκαι όγκο 4,1L. Το αέριο διαγράφει την κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο σχήμα, όπου η μεταβολή ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Νόμοι αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:30

Ορισμένη ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος, όπου ο
όγκος στην κατάσταση Α είναι ίσος με 2L. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μεταβολές αερίων.

image001Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 14:30

Ένα ιδανικό αέριο διαγράφει τις μεταβολές του σχήματος, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ.

i)  Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές;

ii) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ενεργός ταχύτητα μορίων αερίου

image001-2Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:08

Στο διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της πίεσης ενός αερίου συναρτήσει της πίεσης για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ2 και Τ1 =300Κ. Να βρεθούν: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ταχύτητες μορίων και θερμοκρασία-πίεση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Αύγουστος 2012 και ώρα 18:30

Σε ένα δοχείο υπάρχουν Ν μόρια, ενός ιδανικού αερίου, με κάποιες τυχαίες ταχύτητες. Αν διπλασιαστούν (με κάποιο τρόπο) οι ταχύτητες όλων των μορίων, τι από τα παρακάτω θα συμβεί; Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Οκτώβριος 2010 και ώρα 16:51

1) Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

i) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.
ii) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Αέρια. Ένα ακόμη διαγώνισμα.

image002Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2010 και ώρα 13:30

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.

i) Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.

ii) Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ελευθερία Νασίκα
Νόμοι Αερίων

1. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου υποδιπλασιάζεται ισόθερμα και αντιστρεπτά και στη συνέχεια υποδιπλασιάζεται η θερμοκρασία της ισοβαρώς και αντιστρεπτά. Ο τελικός όγκος του αερίου είναι

α. Ίσος με τον αρχικό.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κωνσταντίνος Σαράμπαλης
Συνδυαστικός νόμος αερίων και καταστατική εξίσωση σε ppt

1Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Σαράμπαλης Κωνσταντίνος στις 20 Νοέμβριος 2015 στις 21:34 στην ομάδα Παρουσιάσεις powerpoint

Μια παρουσίαση του συνδυαστικού νόμου κλπ (κωδικός «ntinos» για επεξεργασία) Εδώ

Page 1 of 2
1 2