Μέγιστη και ελάχιστη πίεση

Κυλινδρικό δοχείο, με τον άξονά του κατακόρυφο, κλείνεται αεροστεγώς στο πάνω μέρος του με έμβολο διατομής Α=20cm2 και βάρους w=20Ν. Το δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο. Αναποδογυρίζουμε το δοχείο με τη βάση του να είναι στραμμένη προς τα πάνω και το έμβολο ισορροπεί. Αν αρχικά η πίεση του αερίου είναι P0 =0,8·105Pa, η θερμοκρασία του Τ0=300Κ και η ποσότητα του n0=1mol τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

Η πίεση των ελαστικών των τροχοφόρων


Αυτοκίνητο έχει τροχούς ακτίνας R1 όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι θ1 . Οι ζάντες έχουν ακτίνα r. Θεωρείστε ότι το σχήμα των ελαστικών είναι κυκλικής εγκάρσιας διατομής , κυλινδρικού σχήματος. Ο όγκος του χώρου που εμπεριέχει τον αέρα, είναι ίσος με το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής Α επί την περίμετρο κύκλου της μέσης ακτίνας( Rμ) ̅δηλαδή V=A∙2πRμ.
Ο αέρας αρχικά είναι σε πίεση Ρ1 και θερμοκρασία θ1. Το αυτοκίνητο, αφού κάνει κάποια διαδρομή στην πόλη με αρκετά φρεναρίσματα και σπινιαρίσματα, σταματά σε βενζινάδικο και Συνέχεια ανάγνωσης

Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Νοέμβριος 2012 και ώρα 12:30

Μια ποσότητα Ηe βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h=50cm από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι  27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγράμματα στις μεταβολές αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 12:51

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο σε κατάσταση Α και υπόκειται στις παρακάτω μεταβολές:

i) Θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του ερχόμενο σε κατάσταση Β.

ii) Θερμαίνεται ισοβαρώς μέχρι κατάσταση Γ με διπλάσιο όγκο.  Συνέχεια ανάγνωσης

Τρεις μεταβολές αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 23:00

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχονται 2g Ηe στην κατάσταση Α, με πίεση pΑ=10 atmκαι όγκο 4,1L. Το αέριο διαγράφει την κυκλική μεταβολή που φαίνεται στο σχήμα, όπου η μεταβολή ΓΑ πραγματοποιείται υπό σταθερή θερμοκρασία. Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμοι αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:30

Ορισμένη ποσότητα αερίου διαγράφει την κυκλική μεταβολή του παρακάτω σχήματος, όπου ο
όγκος στην κατάσταση Α είναι ίσος με 2L. Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταβολές αερίων.

image001Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 14:30

Ένα ιδανικό αέριο διαγράφει τις μεταβολές του σχήματος, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ.

i)  Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές;

ii) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ενεργός ταχύτητα μορίων αερίου

image001-2Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 1 Σεπτέμβριος 2012 και ώρα 9:08

Στο διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της πίεσης ενός αερίου συναρτήσει της πίεσης για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες Τ2 και Τ1 =300Κ. Να βρεθούν: Συνέχεια ανάγνωσης

Ταχύτητες μορίων και θερμοκρασία-πίεση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Αύγουστος 2012 και ώρα 18:30

Σε ένα δοχείο υπάρχουν Ν μόρια, ενός ιδανικού αερίου, με κάποιες τυχαίες ταχύτητες. Αν διπλασιαστούν (με κάποιο τρόπο) οι ταχύτητες όλων των μορίων, τι από τα παρακάτω θα συμβεί; Συνέχεια ανάγνωσης

Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Οκτώβριος 2010 και ώρα 16:51

1) Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

i) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.
ii) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια Συνέχεια ανάγνωσης

Αέρια. Ένα ακόμη διαγώνισμα.

image002Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Οκτώβριος 2010 και ώρα 13:30

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.

i) Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.

ii) Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ. Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμοι Αερίων

1. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου υποδιπλασιάζεται ισόθερμα και αντιστρεπτά και στη συνέχεια υποδιπλασιάζεται η θερμοκρασία της ισοβαρώς και αντιστρεπτά. Ο τελικός όγκος του αερίου είναι

α. Ίσος με τον αρχικό.

Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 2
1 2