Φωτογραφία του/της Γιάννης Κυριακόπουλος
Που θα φύγει το καμάκι;

Μια, παρά τον τίτλο, άσκηση θερμοδυναμικής.

Το έργο εκτόνωσης του αερίου προσφέρεται σε ένα καμάκι.

Όλο όμως; Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Πάνος Μουρούζης
Θερμικές Μηχανές

Οι μηχανές και η σημασία τους

Πριν πούμε τι είναι οι θερμικές μηχανές θα μιλήσουμε γενικότερα για τις μηχανές. Μηχανές ονομάζουμε τα τεχνήματα τα οποία  όταν λειτουργούν παράγουν έργο. Είναι ίσως τα πιο σπουδαία τεχνήματα που έφτιαξε ο άνθρωπος, αφού με τη βοήθειά τους παράγονται όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Με τη λειτουργία των μηχανών παράγονται οι τροφές μας Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Ανδρέας Ριζόπουλος
Μια θερμική μηχανή…

Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται μέσα σε κύλινδρο, στην κατάσταση Α, πίεσης Ρ0, όγκου V0, απόλυτης θερμοκρασίας Τ0 και υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές:

ΑΒ: Αδιαβατική συμπίεση μέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η θέρμανση και η «αποσυμπίεση» ενός αερίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 9 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 9:00

Το Α δοχείο του σχήματος όγκου V, περιέχει ένα αέριο σε θερμοκρασία 270C και  επικοινωνεί με λεπτό σωλήνα μέσω κλειστής στρόφιγγας Σ, με δοχείο Β διπλάσιου όγκου με θερμομονωτικά τοιχώματα, το οποίο είναι κενό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η θέρμανση ενός αερίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 9:09

Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h1 από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι 27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων δύο αερίων.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 12:30

Σε ένα δοχείο Α όγκου V1=3V περιέχεται μια ποσότητα Ηe υπό πίεση p και θερμοκρασία Τ1. Σε ένα δεύτερο δοχείο Β όγκου V2=2V περιέχεται μια ποσότητα Αr, με την ίδια πίεση p και θερμοκρασία Τ2=2Τ1. Τα δυο Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια ευθύγραμμη αντιστρεπτή μεταβολή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Δεκέμβριος 2015 και ώρα 18:10

Μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται  σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο. Θερμαίνοντας το αέριο εκτελεί την αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ του παρακάτω σχήματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια μετατροπή σε ένα κύκλο θερμικής μηχανής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 17:30

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος, όπου p1=105Ν/mκαι VΑ=2L.

i)  Να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή σε άξονες p-V. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια θερμική μηχανή, χωρίς …. πολλά στοιχεία!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 16 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 19:00

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η μεταβολή ΒΓ είναι αδιαβατική, ενώ η ΓΑ ισόθερμη.

Αν η θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε κύκλο είναι Qh= 4.800J, ενώ pΑ=3∙105Ν/m2, να βρεθούν: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Θερμική μηχανή και γραμμομοριακή ειδική θερμότητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Φεβρουάριος 2015 και ώρα 10:00

Μια θερμική μηχανή διαγράφει τον κύκλο του διπλανού
σχήματος εκτελώντας 3.000 στροφές/λεπτό.

i)  Ποια η μηχανική ισχύς της μηχανής; Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
3 Ασκήσεις Θερμοδυναμικής

1. Εύρεση ειδικής γραμμομοριακής θερμότητας

Ιδανικό μονατομικό αέριο υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική μεταβολή:

▪Εκτονώνεται ισόθερμα ΑΒ, μέχρι διπλασιασμού του όγκου του. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιούνιος 2014 και ώρα 22:00

1)     Μια ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.

i)    Το αέριο παράγει περισσότερο έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 11
1 2 3 4 5 6 11