Το πλάτος ταλάντωσης μετά από κρούση

Μια πλάκα μάζας Μ εκτελεί ΑΑΤ, με περίοδο Τ1 και πλάτος Α1, δεμένη στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου. Μια σφαίρα μάζας m αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος και συγκρούεται (μη πλαστικά) με την πλάκα. Ελάχιστα πριν την κρούση τα δυο σώματα έχουν ταχύτητες Συνέχεια ανάγνωσης

Από ερώτηση που τέθηκε σε μαθητή μου.

Όχι δύσκολη ερώτηση.

Δύο κατακόρυφα ελατήρια είναι στερεωμένα στο έδαφος. Έχουν σταθερές k και 3k.

Στο πρώτο τοποθετούμε χωρίς ταχύτητα σώμα μάζας m και στο δεύτερο σώμα μάζας 4m, πάλι χωρίς αρχική ταχύτητα.

Να συγκριθούν οι μέγιστες επιταχύνσεις των δύο σωμάτων.

Άσκηση με ελατήριο

Μία φροντιστηριακού ενδιαφέροντος άσκηση, που ξεκαθαρίζει τα πράγματα στο θέμα «Απλή επαφή ή δεμένο στο ελατήριο; Οι περιπτώσεις…»

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.

Λύνοντας ένα μερικώς «πάσχον πρόβλημα» (ill – posed problem)

Η κίνηση ενός υλικού σημείου επί του x – άξονα περιγράφεται από τη συνάρτηση x = 0,1ημ3,6πt+0,1ημ4,6πSI.

  1. Αφού πρώτα μετασχηματίσετε κατάλληλα την παραπάνω συνάρτηση περιγράψτε με λεπτομέρεια την κίνηση του υλικού σημείου την οποία αυτή, η συνάρτηση, αποτυπώνει.
  2. Πόσες φορές το υλικό σημείο διέρχεται από τη θέση x = 0  σε χρονικό διάστημα Δt = 2 sΤο πρόβλημα και η λύση

Το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται

Σώμα A μάζας m ισορροπεί ακίνητο δεμένο στο ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο στην επιφάνεια της Γης σε συνθήκες μηδενικών τριβών. Φέρνουμε το σώμα Α στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και το αφήνουμε ελεύθερο να ταλαντωθεί με πλάτος d. Σώμα B μάζας m/2 κατέρχεται και συγκρούεται ακαριαία και πλαστικά με το σώμα Α.

Διαβάστε τη συνέχεια…

 

Αλγεβρικές τιμές…και πάλι

Αφορμή για την παρακάτω ανάρτηση ήταν η παλαιότερη δουλειά του Σταύρου Πρωτογεράκη (εδώ). Θεωρώ ότι η χρήση αλγεβρικών τιμών λύνει περισσότερα προβλήματα από όσα δημιουργεί. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η εξοικείωση των μαθητών, ήδη, από την Α’ Λυκείου. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο κομμένα Β θέματα

Ένα σώμα Σ μάζας m είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο ακλόνητα στο ταβάνι όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Όταν το σώμα βρίσκεται στη Θ.Ι. το ελατήριο έχει παραμόρφωση Δℓ. Θέτουμε το σώμα σε ταλάντωση πλάτους Α. Στο διάγραμμα της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου για τις ενέργειες U2 και U1 ισχύει ότι U2/U1 = 9. Το πλάτος Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στις μηχανικές ταλαντώσεις 2017

Διαγώνισμα στη
φυσική θετικού προσανατολισμού

Ύλη: μηχανικές
ταλαντώσεις

Διάρκεια 3 ώρες

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξαναγκασμένη ταλάντωση με διακροτήματα;

Έχουμε συναρμολογήσει την πιο κάτω πειραματική διάταξη για να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού.

Η λεπτή μεταλλική ράβδος έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ταλάντωση με τη βοήθεια του διεγέρτη και του ελατηρίου. O διεγέρτης ήταν σε λειτουργία για 8,0 δευτερόλεπτα. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μετατόπιση του ελεύθερου άκρου της ράβδου από την κατακόρυφη θέση ως συνάρτηση του χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Α΄ τετρ. στη Φυσική Γ΄ Λυκείου

Κύβος μάζας Μ βρίσκεται ακίνητος στη γωνία οριζόντιου δαπέδου και κατακόρυφου τοίχου. Βλήμα μάζας m=M/3 σφηνώνεται ακαριαία στον κύβο, χωρίς το συσσωμάτωμα που δημιουργείται να αναπηδήσει. Οριακά πριν σφηνωθεί στον κύβο το βλήμα είχε ταχύτητα μέτρου υ0 , η διεύθυνση της οποίας σχημάτιζε με την οριζόντια διεύθυνση γωνία Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλη μια σύνθεση ταλαντώσεων

Ένα σώμα μάζας 0,2kg ταλαντώνεται με εξίσωση:

i) Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώματος είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου και να υπολογίστε το πλάτος και την αρχική φάση της απομάκρυνσης. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 38
1 2 3 4 5 6 38