Φωτογραφία του/της Κώστας Παρασύρης
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις Ταλαντώσεις και στα Κύματα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις ταλαντώσεις και στα κύματα με το πρόγραμμα kubbu.

Οι ερωτήσεις στις ταλαντώσεις εδώ

Οι ερωτήσεις στα κύματα εδώ

Φωτογραφία του/της Βασίλης Δουκατζής
Δύναμη στην ταλάντωση.

Ένα σώμα Σ μάζας m είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α{{\Alpha }_{0}}=0,2\sqrt{3}\,m. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής έχει μέγιστο μέτρο {{\left. \frac{dp}{dt} \right|}_{\max }}=40\sqrt{3}\,N κάθε 0,1π s. Κάποια στιγμή που ο ταλαντωτής διέρχεται από τηνθέση ισορροπίας και κατέρχεται, του ασκούμε με φορά προς τα κάτω σταθερή κατακόρυφη δύναμη \vec{F} διπλάσια του βάρους. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Συνήθως η απόσταση από την θέση ισορροπίας δεν είναι εύκολο να μετρηθεί

Στην διάταξη του σχήματος εικονίζεται ένα σώμα μάζας m=1Kg, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=100N/m.

Το άνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο αισθητήρα δύναμης, ο οποίος μετρά την δύναμη που ασκεί το ελατήριο σε αυτόν. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Τροχαλία – σώμα – ελατήριο

Στη διάταξη του σχήματος εικονίζεται μια τροχαλία μάζας Μ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδό της, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο της. Το σώμα Σ έχει μάζα m και είναι στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k. Το άλλο άκρο του ελατηρίου με μη εκτατό αβαρές νήμα τυλιγμένο στην περιφέρεια της τροχαλίας. Στην αρχή όλα τα σώματα της διάταξης είναι ακίνητα και το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Σύνθεση ταλαντώσεων ή συγκεκαλυμμένη τριγωνομετρία;

Δύο υλικά  σημεία Σ1 και Σ2 εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με περίοδο Τ=4s και πλάτη Α1=6cm και Α2=2 sqrt(3) cm. Τα σώματα αυτά συναντώνται κάποια χρονική στιγμή σε ένα σημείο Μ που απέχει x0=3cm από την κοινή θέση ισορροπίας τους. Την στιγμή της συνάντησης το πρώτο απομακρύνεται από την θέση ισορροπίας και το δεύτερο κατευθύνεται προς αυτήν. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Δημήτρης Μυρογιάννης
Εκκρεμές και Κύμα (Pendulum Wave)

Pendulum Wave: Seems like magic, but it’s Physics and Mathematics.

Sometimes just witnessing a physics demonstration can inspire people Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Μερκούρης Παναγιωτόπουλος
Ερωτήσεις με το πρόγραμμα Hot Potatoes

30 Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους με το πρόγραμμα Hot Potatoes σε «Μηχανικές Ταλαντώσεις – Μηχανικά Κύματα – Φαινόμενο Doppler».

Στην ανάρτηση μπορείτε να βρείτε κι άλλες παλαιότερες αναρτήσεις μου με πολλές Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους με το πρόγραμμα Hot Potatoes, στα ίδια θέματα. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Λελεδάκης Κωστής
Κόβοντας το ελατήριο στη μέση!

Πολλοί μαθητές εκλαμβάνουν τη σταθερά k του ελατηρίου ως μαθηματική έκφραση της “σκληρότητάς” του… Στο κάτω-κάτω, η μονάδα του στο SI είναι Ν/m… Άρα η φυσική του σημασία, είναι πόσα Newton δύναμη πρέπει να του ασκήσουμε ώστε να μεταβάλουμε το μήκος του κατά ένα μέτρο. Άν μάλιστα τους δείξουμε δυο αρκετά διαφορετικά ελατήρια, με μεγάλη ευκολία, θα υποδείξουν το σκληρότερο. Και θα συμπεράνουν ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερο k. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Δύο δίσκοι, μια ράβδος και ένα ελατήριο

Ο Δημήτρης Αναγνώστου ανήρτησε μια άσκηση συνδυασμού στερεού και α.α.τ.

Μετά απ’ο συζήτηση, παραλλαγή της παραπάνω ανήρτησε ο Μιχαήλ Μιχαήλ.

Διαβάζοντας την περιγραφή της άσκησης του Μιχάλη κατάλαβα άλλο πράγμα.

Από την παρανόηση αυτή προέκυψε η παρακάτω άσκηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ενέργειες ταλάντωσης, μετά από κρούσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Αύγουστος 2016 και ώρα 21:23

Το σώμα Σ, μάζας Μ=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού Συνέχεια ανάγνωσης