Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς τη θετική φορά. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή
1. x
1 = λ και x2 = 2λ
2. x
1 = 1,5λ και x2 = 3λ
3. x
1 = 2λ και x2 = 4λ
Δικαιολογείστε την επιλογή σας.                               (2+8=10 μον)
Συνέχεια ανάγνωσης

Κυματομορφές και Εξισώσεις

Α) Στο σχήμα δίνεται το στιγμιότυπο της κυματομορφής, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), κάποια στιγμή.

Στην κυματομορφή αυτή θεωρούμε ως αρχή μέτρησης στον οριζόντιο άξονα χ’χ τη θέση του σημείου Λ, χΛ=0. Η κυματομορφή μπορεί να περιγράφεται με μία από τις τρεις επόμενες εξισώσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας παρατηρητής Α είναι ακίνητος, ενώ ένας  άλλος παρατηρητής Β κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το αυτοκίνητο με ταχύτητα μέτρου υΒs.

Α) Για τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα 1: Συνέχεια ανάγνωσης

Η Ευαγγελία πάει για υπέρηχο

Η Ευαγγελία διανύει τον 7ο μήνα της κύησης και επισκέφτηκε το γυναικολόγο της για  το καθιερωμένο υπερηχογράφημα. Ο γιατρός προκειμένου να μελετήσει τη λειτουργία της καρδιάς του μωρού, χρησιμοποιεί έναν πομποδέκτη υπερήχων, που τον τοποθετεί στο κοιλιακό τοίχωμα της Ευαγγελίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο στάσιμα κύματα

Σε δύο απολύτως όμοιες τεντωμένες χορδές έχουν δημιουργηθεί στάσιμα κύματα και στο σχήμα φαίνονται οι μορφές των χορδών κάποια στιγμή t1. Τη στιγμή αυτή το σημείο Β κινείται προς τα πάνω ενώ το σημείο Γ έχει μηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Συνέχεια ανάγνωσης

«Συμβολική» … συμβολή!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d = 1,6 m. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Σε σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού, που απέχει αποστάσεις r1 και r2 (r1 > r2) από τις δύο πηγές, τοποθετείται ένας φελλός. Το κύμα από την πηγή Π1 χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο για να φτάσει στον φελλό σε σύγκριση με το χρόνο που χρειάζεται το κύμα για να φτάσει στον φελλό από την πηγή Π2. Η χρονική Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ακόμη επιφανειακή συμβολή

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν εγκάρσια επιφανειακά κύματα με συχνότητες 1Ηz, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητες 1m/s. Στο σχήμα, βλέπουμε το κύμα (1) το οποίο φτάνει στο σημείο Ο, μια στιγμή που λαμβάνουμε ως t=0, υποχρεώνοντάς το να ταλαντωθεί με πλάτος 0,04m, κινούμενο προς τα πάνω (θετική κατεύθυνση). Την ίδια στιγμή  το κύμα (2), από τη δεύτερη πηγή, φτάνει στο σημείο Κ, όπου (ΟΚ)=0,75m, ενώ και το σημείο Κ αρχίζει την ταλάντωσή του επίσης προς τα πάνω. Συνέχεια ανάγνωσης

Στιγμιότυπο στάσιμου κύματος και σταθεροί λόγοι!

Σε χορδή ορισμένου μήκους L που το ένα άκρο της είναι ελεύθερο να κινείται ενώ το άλλο της άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Τη χρονική στιγμή   t0=0 όλα τα σημεία της χορδής που ταλαντώνονται διέρχονται από τη θέση ισορροπίας τους με συχνότητα  f. Συνέχεια ανάγνωσης

Μελέτη αρμονικού κύματος… χωρίς τύπο!

Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που εκτείνεται στον άξονα xΌx διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημείο που βρίσκεται στη θέση x = 0 (σημείο Ο) αρχίζει να κινείται από τη θέση ισορροπίας του προς τη θέση της μέγιστης θετικής Συνέχεια ανάγνωσης

Φορά διάδοσης τρέχοντος κύματος

Κατά μήκος ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου απεριόριστου μήκους, το οποίο βρίσκεται στον άξονα χ’0χ, διαδίδεται μονοχρωματικό εγκάρσιο αρμονικό κύμα με μήκος κύματος λ . Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος μία χρονική στιγμή t1 (με την κόκκινη γραμμή να είναι το ελαστικό μέσο). Λόγω της επιλογής της χρονικής Συνέχεια ανάγνωσης

Πότε δημιουργείται στάσιμο κύμα;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα κύμα με εξίσωση:

y=Α∙ημ(ωt-2πx/λ)

Το παραπάνω κύμα μπορεί να συμβάλει με ένα δεύτερο κύμα που διαδίδεται στο ίδιο μέσο, με εξίσωση: Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 23
1 2 3 4 5 6 23