Ένα στάσιμο κύμα και η εξίσωσή του

Πάνω σε μια χορδή, με σταθερά τα δυο της άκρα, έχει σχηματισθεί ένα στάσιμο κύμα με πλάτος 0,2m. Παίρνοντας το αριστερό άκρο της χορδής ως αρχή ενός άξονα x, η εξίσωση του στάσιμου μπορεί να πάρει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές (μονάδες στο S.Ι.): Συνέχεια ανάγνωσης

Αναζητώντας τα χαμένα σημεία!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Στα σημεία Ν και Μ το φαινόμενο της συμβολής ξεκινάει όταν κάθε σημείο από αυτά έχει εκτελέσει τον ίδιο ακέραιο αριθμό ταλαντώσεων. Συνέχεια ανάγνωσης

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα κύματα

Συνεχίζοντας τη διαδικασία δημοσίευσης θεμάτων προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γράφω σήμερα για το 2ο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης «ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ».

Περισσότερα  ΕΔΩ.

Οι φάσεις είναι απατηλές

Kατά μήκος του x άξονα διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική στιγμή t=0 που αρχίζουμε την καταγραφή μας το κύμα εκτείνεται πολύ πέραν του x=0 και προς τα θετικά και προς τα αρνητικά του x άξονα. Η εξίσωση ταλάντωσης του σημείου A με τετμημένη x= 0,8 m  είναι y= 0,05ημ5πt (SI) και του B με x=1 m  είναι  y= 0,05ημ(5πt+3π/2) (SI). Επίσης γνωρίζουμε ότι xBxλ/2, όπου λ το μήκος κύματος του κύματος. Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα Φυσικής: Κύματα- Doppler.

ΘΕΜΑ Β: Β1) Στο διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των φάσεων δύο σημείων Μ1(x1) και Μ2(x2) μιας χορδής, στην οποία διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα προς τη θετική φορά. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή
1. x
1 = λ και x2 = 2λ
2. x
1 = 1,5λ και x2 = 3λ
3. x
1 = 2λ και x2 = 4λ
Δικαιολογείστε την επιλογή σας.                               (2+8=10 μον)
Συνέχεια ανάγνωσης

Κυματομορφές και Εξισώσεις

Α) Στο σχήμα δίνεται το στιγμιότυπο της κυματομορφής, μιας περιοχής ενός γραμμικού ελαστικού μέσου (μιας χορδής), κάποια στιγμή.

Στην κυματομορφή αυτή θεωρούμε ως αρχή μέτρησης στον οριζόντιο άξονα χ’χ τη θέση του σημείου Λ, χΛ=0. Η κυματομορφή μπορεί να περιγράφεται με μία από τις τρεις επόμενες εξισώσεις: Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας παρατηρητής Α είναι ακίνητος, ενώ ένας  άλλος παρατηρητής Β κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το αυτοκίνητο με ταχύτητα μέτρου υΒs.

Α) Για τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα 1: Συνέχεια ανάγνωσης

Η Ευαγγελία πάει για υπέρηχο

Η Ευαγγελία διανύει τον 7ο μήνα της κύησης και επισκέφτηκε το γυναικολόγο της για  το καθιερωμένο υπερηχογράφημα. Ο γιατρός προκειμένου να μελετήσει τη λειτουργία της καρδιάς του μωρού, χρησιμοποιεί έναν πομποδέκτη υπερήχων, που τον τοποθετεί στο κοιλιακό τοίχωμα της Ευαγγελίας. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο στάσιμα κύματα

Σε δύο απολύτως όμοιες τεντωμένες χορδές έχουν δημιουργηθεί στάσιμα κύματα και στο σχήμα φαίνονται οι μορφές των χορδών κάποια στιγμή t1. Τη στιγμή αυτή το σημείο Β κινείται προς τα πάνω ενώ το σημείο Γ έχει μηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Συνέχεια ανάγνωσης

«Συμβολική» … συμβολή!

Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν απόσταση d = 1,6 m. Οι δύο πηγές εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας με εξίσωση της μορφής y = Aημωt. Σε σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού, που απέχει αποστάσεις r1 και r2 (r1 > r2) από τις δύο πηγές, τοποθετείται ένας φελλός. Το κύμα από την πηγή Π1 χρειάζεται το διπλάσιο χρόνο για να φτάσει στον φελλό σε σύγκριση με το χρόνο που χρειάζεται το κύμα για να φτάσει στον φελλό από την πηγή Π2. Η χρονική Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ακόμη επιφανειακή συμβολή

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές, οι οποίες μπορούν να δημιουργούν εγκάρσια επιφανειακά κύματα με συχνότητες 1Ηz, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητες 1m/s. Στο σχήμα, βλέπουμε το κύμα (1) το οποίο φτάνει στο σημείο Ο, μια στιγμή που λαμβάνουμε ως t=0, υποχρεώνοντάς το να ταλαντωθεί με πλάτος 0,04m, κινούμενο προς τα πάνω (θετική κατεύθυνση). Την ίδια στιγμή  το κύμα (2), από τη δεύτερη πηγή, φτάνει στο σημείο Κ, όπου (ΟΚ)=0,75m, ενώ και το σημείο Κ αρχίζει την ταλάντωσή του επίσης προς τα πάνω. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 24
1 2 3 4 5 6 24