Φωτογραφία του/της Γκενές Δημήτρης
Κύμα με αρχική φάση

Αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο κατά την θετική φορά του ημιάξονα Οx . Από διδοχικές φωτογραφίες φαίνεται ότι την στιγμή  φθάνει στο σημείο K με   …….

Η Συνέχεια           

και η Σωστή Συνέχεια    μετά  την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του κ. Τρικαλινού

Φωτογραφία του/της Γκενές Δημήτρης
Οι μετατροπές μονάδων στην κυματική εξίσωση

Αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο κατά την θετική φορά του ημιάξονα Οx , περιγράφεται από την εξίσωση  ………..  (x,y σε cm , t σε s ) . Να βρεθεί η εξίσωση ταλάντωσης σημείου Κ  με  ….

Συνέχεια

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Συμβολή ή διακρότημα;

Έστω δυο πηγές αρμονικού ήχου στις θέσεις x=0 και x2=6m, ενός ακίνητου συστήματος αναφοράς xΟy, όπως στο σχήμα, όπου στη θέση x1=1m βρίσκεται ακίνητος ο παρατηρητής Α. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Τσακουντάκης Αντώνης
Πόσες είναι οι υπερβολές ;

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Πταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια ενός υγρού με το ίδιο πλάτος παράγοντας κύματα  μήκους κύματος λ. Αν οι δύο πηγές απέχουν απόσταση 2λ, τότε μεταξύ των πηγών διέρχονται :

α. Τρεις υπερβολές ενίσχυσης και δύο υπερβολές απόσβεσης.

β. Μία  υπερβολή ενίσχυσης και δύο υπερβολές απόσβεσης. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Νίκος Κορδατζάκης
Στάσιμο κύμα, Β θέμα.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, το οποίο ταυτίζεται με το θετικό ημιάξονα Οχ έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, εξαιτίας της συμβολής δύο αρμονικών κυμάτων μήκους κύματος λ, πλάτους Α και περιόδου Τ, το οποίο έχει εξίσωση $latex y=2A\sigma \upsilon \nu (\frac{2\pi \chi }{\lambda }).\eta \mu (\frac{2\pi t}{T})$ . Αν η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης μιας κοιλίας του ελαστικού μέσου είναι 20 m/s τότε η αντίστοιχη Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια συμβολή από μη σύγχρονες πηγές

Στην επιφάνεια ενός μεγάλου δοχείου με νερό ηρεμούν δυο πηγές. Σε μια στιγμή t=0 οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται με εξισώσεις y1=Α∙ημ2πft   και y2=2Α∙ημ3πft (μονάδες στο S.Ι.), δημιουργώντας εγκάρσια κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παπάζογλου Αποστόλης
Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης μεταξύ δύο σημείων υγρού

Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού τη χρονική στιγμή t = 0, με πλάτος ταλάντωσης Α, θετική ταχύτητα και περίοδο ταλάντωσης Τ = 0,2s.  Τα εγκάρσια αρμονικά κύματα που παράγουν οι δύο πηγές, διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού χωρίς απώλεια ενέργειας με ταχύτητα υ = 1m/s. Ένα Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Παντελεήμων Παπαδάκης
Οι χορδές παράγουν ήχους και …ερωτήματα.

Διαθέτουμε δυο χορδές Α και Β από το ίδιο υλικό με μήκη L1 και L2=ν L1 . Η Α  έχει  και τα δύο άκρα της ακλόνητα στερεωμένα  ενώ η Β έχει το ένα άκρο της στερεωμένο ακλόνητα και το άλλο ελεύθερο.Δημιουργούμε στις δύο χορδές με κατάλληλο τρόπο στάσιμα κύματα έτσι ώστε στο ελεύθερο άκρο της χορδής Β να σχηματίζεται κοιλία. 1) Αν ο αριθμός των δεσμών στις χορδές είναι αντίστοιχα Ν1 και Ν2 τότε να δικαιολογήσετε ποια από τις παρακάτω σχέσεις δίνει τη σχέση των συχνοτήτων των παραγό-μενων ήχων;

χτυπήστε τις χορδές εδώ 

 

 

Φωτογραφία του/της Κώστας Παρασύρης
Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις Ταλαντώσεις και στα Κύματα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις ταλαντώσεις και στα κύματα με το πρόγραμμα kubbu.

Οι ερωτήσεις στις ταλαντώσεις εδώ

Οι ερωτήσεις στα κύματα εδώ

Φωτογραφία του/της Κορφιάτης Ευάγγελος
Η διαφορά φάσης δύο σημείων συσχετίζει πλήρως τον τρόπο κίνησης τους

  • Δημοσιεύτηκε από τον/τηνΚορφιάτης Ευάγγελος στις 27 Οκτώβριος 2011 και ώρα 0:56

Καλησπέρα σε όλους και ιδιαίτερα στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Ο σκοπός της άσκησης είναι να αναδείξει το γεγονός ότι κατά την διάδοση ενός κύματος σε ένα μέσο, η γνώση του τρόπου κίνησης ενός σημείου και της διαφοράς φάσης του από ένα δεύτερο προκαθορίζει τον τρόπο κίνησης του δεύτερου. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 21
1 2 3 4 5 6 21