Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_MΈνα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει νερό. Σε βάθος h από την πάνω επιφάνεια του νερού υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εκρέει το νερό με ταχύτητα υ1. Συνέχεια ανάγνωσης

Σωλήνας με υγρό, έμβολο και διπλή τροχαλία

33Ο κατακόρυφος κυλινδρικός σωλήνας του διπλανού σχήματος έχει διατομή Α₀ = 40 cm², και είναι στερεωμένος στο δάπεδο.

Στη βάση και στη μέση του, σε ύψος h = 0,8 m, έχει προσαρμοσμένες δύο οριζόντιες διακλαδώσεις (λεπτούς σωλήνες μικρού μήκους), που είναι κλεισμένες με τάπες (πώματα) π₁, π₂.

Γεμίζουμε τον σωλήνα μέχρι τη μέση με νερό, δηλαδή μέχρι την τάπα π₁ και στη συνέχεια τον κλείνουμε με κυλινδρικό έμβολο Σ₁, μάζας m₁ = 3 kg, που μπορεί να κινείται στεγανά και χωρίς τριβές κατά μήκος του σωλήνα.

Φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμένος αέρας κάτω από το έμβολο ή σε κάποια από τις διακλαδώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Από δεξαμενή σε δεξαμενή

1α-7 (1)8θ95

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που περιέχει νερό σε βάθος h, από την βάση της οποίας ξεκινά ένας σωλήνας διατομής Α1, μέσω του οποίου τροφοδοτείται μια δεύτερη δεξαμενή Β. Από τη βάση της Β δεξαμενής  ξεκινά Συνέχεια ανάγνωσης

Ρευστά σε επιτάχυνση

Κατά την κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε διάφορα σημεία
μεταβάλλεται ανάλογα με το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων αίματος που περιέχονται στα διάφορα αγγεία.
α. Αν μια μέση τιμή υδροστατικής πίεσης στην καρδιά, όταν το σώμα είναι ακίνητο σε όρθια κατακόρυφη στάση είναι KP = 13, 2KPa , να υπολογίσετε την πίεση…. Συνέχεια ανάγνωσης

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία δημοσίευσης θεμάτων προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γράφω σήμερα για το 3ο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης «ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ».

Περισσότερα  ΕΔΩ.

Τριβή στον άξονα περιστροφής 2 (ιξώδες)

Η τροχαλία του σχήματος είναι ένας δίσκος με οπή με ακτίνες R1 = 0,1 m και R2 = 0,2 m , έχει πάχος d = 2 cm και ροπή αδράνειας Ιcm = 0,1π kgm2. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο κυλινδρικό άξονα ακτίνας R = 0,098 m. Στο κενό που έχε δημιουργηθεί ανάμεσα υπάρχει στρώμα λαδιού με συντελεστή ιξώδους n. Γύρω από το δίσκο είναι τυλιγμένο πολλές φορές λεπτό νήμα στο ελεύθερο άκρο του οποίου κρέμεται σώμα m = π kg. Αν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο από την ηρεμία να κινηθεί τότε το σώμα m κάποια στιγμή αποκτά σταθερή ταχύτητα υ = 20 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο όμοια δοχεία.

Τα δοχεία του σχήματος είναι ολόιδια.

Στις βάσεις τους έχουν και πανομοιότυπες οπές.

Το πάνω είναι αρχικά γεμάτο και το κάτω εντελώς άδειο.

Το νερό που χύνεται από το πάνω, πηγαίνει μέχρι σταγόνας στο κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να κλείνεται αεροστεγώς. Σε βάθος h=5m από την επιφάνεια της δεξαμενής υπάρχει μια μικρή οπή εμβαδού Α=2cm2, η οποία κλείνεται με μια τάπα, η οποία μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Για την ισορροπία της τάπας και την μη εκροή νερού από την οπή, απαιτείται η άσκηση οριζόντιας δύναμης F, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Από μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού, πρόκειται να γεμίσουμε δύο όμοια δοχεία (1) και (2), κυλινδρικού σχήματος και ύψους 2y. Για το γέμισμα χρησιμοποιούμε δυο όμοια λάστιχα-σωλήνες διατομής Α1, τα οποία συνδέονται κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής σε βάθος 4y, από την επιφάνειά της. Κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του πρώτου δοχείου, προσέχουμε κάθε στιγμή το άκρο του σωλήνα-λάστιχου να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του νερού, ενώ στο δεύτερο δοχείο ο σωλήνας καταλήγει Συνέχεια ανάγνωσης

Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)


Θέμα Γ: Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m.
Στη βάση του δοχείου έχουμε συνδέσει ελαστικό σωλήνα όπως στο σχήμα ,που έχει εμβαδό διατομής Α=2cm2 που καταλήγει στο σημείο Ζ σε ακροφύσιο εμβαδού διατομής Α1=1cm2. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από βρύση παροχής Πβ, τέτοια ώστε η στάθμη του νερού στο δοχείο να είναι σταθερή . Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18