Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου το νερό εξέρχεται από βάθος h=0,2m, σε χρονικό διάστημα 10s. Συνέχεια ανάγνωσης

Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Στο σωλήνα σταθερής διατομής Α του σχήματος ρέει υγρό πυκνότητας ρ, ανερχόμενο με τη βοήθεια αντλίας σταθερής παροχής Π. Σε δύο σημεία των οριζόντιων τμημάτων του σωλήνα, τα οποία απέχουν κατακόρυφα απόσταση Η, έχουμε προσαρμόσει κατακόρυφα  ανοικτά σωληνάκια, στα οποία το υγρό ισορροπεί σε ύψη h1 και h2 αντίστοιχα, με h1 > h2 και h1-h2 διάφορο του Η. Θεωρούμε τη ροή στρωτή και μόνιμη. Το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι ίσο με g. Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμος Bernoulli, Πίεση, Πυκνότητα ενέργειας – ισχύς.

Ο νόμος του Bernoulli για τη μόνιμη στρωτή ροή ιδανικού υγρού εκφράζει όπως γνωρίζουμε  τη διατήρηση της ενέργειας.

Ο καθένας από τους τρεις όρους του σταθερού αθροίσματος εκφράζει κάποια πίεση, που μπορεί να ιδωθεί και ως πυκνότητα ενέργειας … Συνέχεια ανάγνωσης

Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές Α1 και Α2, όπου Α1=2Α2. Οι δυο σωλήνες απέχουν κατακόρυφα κατά h, ενώ πάνω τους έχουμε προσαρμόσει δυο λεπτούς κατακόρυφους σωλήνες, ύψους h, κλειστούς στα πάνω άκρα τους, οι οποίοι έχουν γεμίσει με νερό, χωρίς να έχει εγκλωβιστεί αέρας στο εσωτερικό τους. Συνέχεια ανάγνωσης

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην ανασυγκρότηση της λειτουργίας του από το υπέροχο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς», το ξυπνητήρι του Πλάτωνα ήταν απλό, πλην δαιμόνιο στη σύλληψή του.

Το ανώτερο κεραμικό δοχείο τροφοδοτούσε μέσω κατάλληλα υπολογισμένου για κάθε περίπτωση – ακροφύσιου το επόμενο δοχείο. Όταν αυτό γεμίσει την προγραμματισμένη χρονική στιγμή (π.χ. έπειτα από 7 ώρες), αδειάζει με ταχύτητα μέσω του εσωτερικά Συνέχεια ανάγνωσης

Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη σε ανοικτή μεγάλη δεξαμενή με κατακόρυφα τοιχώματα. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η = 1,25 m. Η  δεξαμενή έχει μικρή τρύπα στο πλευρικό της τοίχωμα και σε απόσταση  0,8 m κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού.

Η μικρή τρύπα έχει εμβαδόν διατομής Α1 = 5  cm2 και την κρατάμε κλειστή με τη βοήθεια ενός πώματος , το οποίο πιέζουμε ασκώντας οριζόντια δύναμη . Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ = 1000 kg/m3 , η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ = 105 Ν/m2. Συνέχεια ανάγνωσης

Δοχείο σταθερής παροχής

Σε κυλινδρικό δοχείο εμβαδού Αδ, ανοιχτό αρχικά στην ατμόσφαιρα που περιέχει νερό μέχρι ύψος h0, βιδώνουμε αεροστεγές καπάκι και ανοίγουμε κοντά στον πυθμένα μικρή τρύπα εμβαδού Ατ << Αδ. Συνέχεια ανάγνωσης

Προσομοίωση άδειασμα βαρελιού.

Ανανέωση 17/02/2018 http://users.sch.gr/lefgeo/udrogun11022018/udrogun17022018.html

Ανανέωση 11/02/2018     http://users.sch.gr/lefgeo/udrogun11022018/udrogun11022018.html

Είναι προϊον αυτοσχεδιασμού οπότε μπορεί  να είναι λάθος ή να μην είναι χρήσιμη.

Βρίσκεται εδώ    http://users.sch.gr/lefgeo/ydrogun5/udrogun04022018v1.html

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Από μια ομογενή σφαίρα ακτίνας R, έχουμε αφαιρέσει μια σφαιρική περιοχή ακτίνας r= ½ R, το κέντρο της οποίας Κ, απέχει d=14cm από το κέντρο Ο της σφαίρας. Συνέχεια ανάγνωσης

Το γέμισμα δύο δοχείων.

Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου και να γεμίσουμε δύο δοχεία, ίδιου όγκου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, με τους τρόπους που περιγράφονται στο διπλανό σχήμα.

Για το Α δοχείο, χρησιμοποιούμε ένα κοντό λάστιχο, μετακινώντας το κάτω άκρο του, ώστε να βρίσκεται διαρκώς στην επιφάνεια του νερού στο δοχείο. Με τον τρόπο αυτό, για να γεμίσουμε το δοχείο απαιτείται χρόνος t1= 50s. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 17
1 2 3 4 5 6 17