Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Η κίνηση της πλάκας πάνω στο μηχανέλαιο

Η διπλή τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες R1=0,1m και R2=0,2m και μάζες M1=2kg και Μ2=4kg αντίστοιχα. Οι δύο δίσκοι συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα χωρίς  τριβές, γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο τους και είναι κάθετος στο επίπεδό τους. Η τροχαλία στερεώνεται σε Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Βασίλης Δουκατζής
Διαγώνισμα στα ρευστά 2016 – 2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ –(2016-17)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μία δεξαμενή διατομής Α = 5 m2 την οποία γεμίζουμε με νερό μέσω αντλίας από πηγάδι του οποίου η επιφάνεια του νερού βρίσκεται σταθερά σε βάθος  H1 = 2,8 m κάτω από το Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κωνσταντίνος Σαράμπαλης
Δίωρο διαγώνισμα στα ρευστά

Λίγο καθυστερημένα (λόγω παράκλησης των μαθητών) με βαθμολογίες

15,2, 17,6, 15,2, 13,4, 5,6, 14,6, 15,8, 14,6, 10,8, 20,0 εδώ

Φωτογραφία του/της Κυριακόπουλος Γιάννης
Πως θα κινηθεί μέσα στο υγρό;

Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος έχει μικρό πάχος. Μην ασχοληθεί κάποιος με την διαφορά των υδροστατικών πιέσεων μεταξύ δύο σημείων του που δεν βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Κυριακόπουλος Γιάννης
Υπολογίσατε τις πιέσεις

Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος έχει μικρό πάχος. Μην ασχοληθεί κάποιος με την διαφορά των υδροστατικών πιέσεων μεταξύ δύο σημείων του που δεν βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

Η τάπα μέσα του έχει μάζα 1kg και δεν συναντά τριβές. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Χρήστος Αγριόδημας
Ο σωλήνας του Βαγγέλη…

Ο δοκιμαστικός σωλήνας του σχήματος έχει ύψος Η, μάζα m και συγκρατείται κα
τακόρυφα ανεστραμμένος πάνω από ένα δοχείο που περιέχει νερό. Χαμηλώνουμε τον σωλήνα πολύ αργά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μια ποσότητα  ατμοσφαιρικού αέρα, αφήνοντάς τον  να ισορροπήσει στην κατάλληλη θέση.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Άντληση νερού με λάστιχο

Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με νερό, από την οποία θα αντλήσουμε νερό, με χρήση ενός λάστιχου (σωλήνα) ΑΒ, το οποίο χρησιμοποιείται όπως στο σχήμα.

i) Η ταχύτητα εκροής στο άκρο Β του λάστιχου, εξαρτάται: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια μόνιμη ροή και η πίεση

Κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής, συνδέεται ένας χονδρός οριζόντιος σωλήνας διατομής Α1, ο οποίος καταλήγει σε δεύτερο διατομής Α2= ½ Α1. Μέσω των σωλήνων αυτών έχει αποκατασταθεί μια μόνιμη ροή νερού, το οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό με παροχή Π1. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ο ρόλος της ατμόσφαιρας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 20:30

Για να μεταφέρουμε μια ποσότητα νερού, από μια δεξαμενή στο έδαφος σε ένα δοχείο ύψος h, χρησιμοποιούμε μια αντλία νερού, η οποία συμβάλλει ώστε στην έξοδο της ( σημείο Ο ) να συντηρείται κατά την λειτουργία της μια σταθερή πίεση p=3pατ. Αν η μεταφορά γίνεται με Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Εκροή από ένα δοχείο με δύο υγρά.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Σεπτέμβριος 2015 και ώρα 17:30

Σε ένα μεγάλο κατακόρυφο σωλήνα ηρεμούν δύο υγρά, νερό με πυκνότητα ρ1=1.000kg/m3 και λάδι πυκνότητας ρ2=700kg/m3, όπως στο σχήμα, όπου h1=0,8m και h2=0,7m.  Μια τάπα, κλείνει μια οπή του δοχείου, εμβαδού Α=0,4cm2, η οποία  βρίσκεται σε ύψος h=0,2m από την βάση του σωλήνα.

i)  Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται η τάπα από το νερό, καθώς και η δύναμη την οποία δέχεται από τα τοιχώματα  του σωλήνα, θεωρώντας αμελητέο το βάρος της. Συνέχεια ανάγνωσης