Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ιξώδες

ς33Ορθογώνια μεταλλική πλάκα μάζας m = 1 kg και εμβαδού βάσης S = 45 cm2 είναι δεμένη σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m και ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Μεταξύ πλάκας και δαπέδου υπάρχει λεπτό στρώμα λιπαντικού υγρού πάχους   = 1 mm. Το λιπαντικό θεωρείται νευτώνειο υγρό.

Κάποια στιγμή ασκείται οριζόντια αρμονική δύναμη διέγερσης F στην πλάκα, οπότε αυτή αρχίζει να εκτελεί εξαναγκασμένη αρμονική ταλάντωση, η οποία αποκτά σταθερό πλάτος μετά από μια στιγμή t0 = 0 που τη θεωρούμε ως έναρξη μέτρησης του χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ίδιο βεληνεκές … αλλά από άλλες πλευρές!

gia-anevasma-1Ανοικτή δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο ακμής α, αρχίζει να γεμίζει τη χρονική στιγμή t = 0 με τη βοήθεια της βρύσης Β1 του σχήματος σταθερής παροχής Π1 = 2 10-4 m3/s. Σε ύψος h1 = 0,45 m (σημείο Α1) και h2 = 0,2 m (σημείο Α2) υπάρχουν δύο πολύ μικρές οπές, οι οποίες είναι κλεισμένες από τάπες εμβαδού Α1 = 1 cm2 και Α2 = 2 cm2 αντίστοιχα. Μετά από χρόνο Δt η δεξαμενή έχει γεμίσει μέχρι ύψος Η, οπότε κλείνουμε ακαριαία τη βρύση B1. Όταν το νερό στη δεξαμενή ισορροπήσει, ανοίγουμε ταυτόχρονα τις δύο τάπες εμβαδού Α1 και Α2 και τη βρύση Β2 σταθερής παροχής, οπότε αρχίζει να εκρέει νερό με μόνιμη και στρωτή ροή ενώ το ύψος του νερού μέσα στη δεξαμενή μένει ίδιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Ισχύς αντλίας και βάθος του σωλήνα εξόδου

Για την υδροδότηση ενός οικισμού με νερό, χρησιμοποιείται υδραγωγείο, τοποθετημένο σε λόφο ύψους Η από την επιφάνεια παρακείμενης λίμνης. Η δεξαμενή του υδραγωγείου διατηρείται συνεχώς γεμάτη, μέχρι ύψους h από τον πυθμένα της, με τη βοήθεια αντλίας Ρ που λειτουργεί αυτόματα όποτε χρειάζεται. Συνέχεια ανάγνωσης

Σιντριβάνι και ισχύς αντλίας

Σιντριβάνι-Αντλία-1Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα διακοσμητικό οριζόντιο σιντριβάνι νερού.

Το δοχείο Δ1 είναι γεμάτο με νερό μέχρι ύψους h1 = 0,45 m.

Ο οριζόντιος ανοικτός σωλήνας Σ, που είναι προσαρμοσμένος στο κάτω μέρος του Δ1, έχει διατομή Α = 1 cm². Το νερό εκρέει από αυτόν με στρωτή ροή και συλλέγεται στο δοχείο Δ2. Η επιφάνεια του νερού στο Δ2 βρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση h2 = 0,6 m από τον σωλήνα Σ. Συνέχεια ανάγνωσης

Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca_MΈνα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει νερό. Σε βάθος h από την πάνω επιφάνεια του νερού υπάρχει μια μικρή οπή από την οποία εκρέει το νερό με ταχύτητα υ1. Συνέχεια ανάγνωσης

Σωλήνας με υγρό, έμβολο και διπλή τροχαλία

33Ο κατακόρυφος κυλινδρικός σωλήνας του διπλανού σχήματος έχει διατομή Α₀ = 40 cm², και είναι στερεωμένος στο δάπεδο.

Στη βάση και στη μέση του, σε ύψος h = 0,8 m, έχει προσαρμοσμένες δύο οριζόντιες διακλαδώσεις (λεπτούς σωλήνες μικρού μήκους), που είναι κλεισμένες με τάπες (πώματα) π₁, π₂.

Γεμίζουμε τον σωλήνα μέχρι τη μέση με νερό, δηλαδή μέχρι την τάπα π₁ και στη συνέχεια τον κλείνουμε με κυλινδρικό έμβολο Σ₁, μάζας m₁ = 3 kg, που μπορεί να κινείται στεγανά και χωρίς τριβές κατά μήκος του σωλήνα.

Φροντίζουμε ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμένος αέρας κάτω από το έμβολο ή σε κάποια από τις διακλαδώσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Από δεξαμενή σε δεξαμενή

1α-7 (1)8θ95

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που περιέχει νερό σε βάθος h, από την βάση της οποίας ξεκινά ένας σωλήνας διατομής Α1, μέσω του οποίου τροφοδοτείται μια δεύτερη δεξαμενή Β. Από τη βάση της Β δεξαμενής  ξεκινά Συνέχεια ανάγνωσης

Ρευστά σε επιτάχυνση

Κατά την κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε διάφορα σημεία
μεταβάλλεται ανάλογα με το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων αίματος που περιέχονται στα διάφορα αγγεία.
α. Αν μια μέση τιμή υδροστατικής πίεσης στην καρδιά, όταν το σώμα είναι ακίνητο σε όρθια κατακόρυφη στάση είναι KP = 13, 2KPa , να υπολογίσετε την πίεση…. Συνέχεια ανάγνωσης

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία δημοσίευσης θεμάτων προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γράφω σήμερα για το 3ο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης «ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ».

Περισσότερα  ΕΔΩ.

Τριβή στον άξονα περιστροφής 2 (ιξώδες)

marg-ijodesΗ τροχαλία του σχήματος είναι ένας δίσκος με οπή με ακτίνες R1 = 0,1 m και R2 = 0,2 m , έχει πάχος d = 2 cm και ροπή αδράνειας Ιcm = 0,1π kgm2. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο κυλινδρικό άξονα ακτίνας R = 0,098 m. Στο κενό που έχε δημιουργηθεί ανάμεσα υπάρχει στρώμα λαδιού με συντελεστή ιξώδους n. Γύρω από το δίσκο είναι τυλιγμένο πολλές φορές λεπτό νήμα στο ελεύθερο άκρο του οποίου κρέμεται σώμα m = π kg. Αν το σύστημα αφεθεί ελεύθερο από την ηρεμία να κινηθεί τότε το σώμα m κάποια στιγμή αποκτά σταθερή ταχύτητα υ = 20 m/s. Συνέχεια ανάγνωσης

Δύο όμοια δοχεία.

Τα δοχεία του σχήματος είναι ολόιδια.

Στις βάσεις τους έχουν και πανομοιότυπες οπές.

Το πάνω είναι αρχικά γεμάτο και το κάτω εντελώς άδειο.

Το νερό που χύνεται από το πάνω, πηγαίνει μέχρι σταγόνας στο κάτω. Συνέχεια ανάγνωσης

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να κλείνεται αεροστεγώς. Σε βάθος h=5m από την επιφάνεια της δεξαμενής υπάρχει μια μικρή οπή εμβαδού Α=2cm2, η οποία κλείνεται με μια τάπα, η οποία μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Για την ισορροπία της τάπας και την μη εκροή νερού από την οπή, απαιτείται η άσκηση οριζόντιας δύναμης F, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 18
1 2 3 4 5 6 18