Μια κρούση στη διάρκεια μιας οριζόντιας βολής

Από μια θέση Ο, σε ορισμένο ύψος από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια μια σφαίρα μάζας m=1kg με ταχύτητα υο=1m/s. Η σφαίρα στην πορεία της και αφού μετατοπισθεί κατακόρυφα κατά h=0,2m, συναντά μια πλάκα Σ μάζας Μ=2kg. Η πλάκα πριν την κρούση ταλαντώνεται κατακόρυφα με πλάτος Α1=0,3m, στο πάνω άκρο ιδανικού ελατηρίου, με φυσικό μήκος lο=1,2m και σταθερά k=25N/m. Η κρούση είναι ελαστική, χωρίς να εμφανιστούν τριβές στη διάρκειά της. Μετά από λίγο, η σφαίρα φτάνει στο σημείο Μ, στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο εκτόξευσης Ο, έχοντας οριζόντια ταχύτητα μέτρου υΜ. Συνέχεια ανάγνωσης

Στη διάρκεια της ταλάντωσης έχουμε μια κρούση

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=3kg ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=375Ν/m, γύρω από μια θέση ισορροπίας Ο, όπως στο σχήμα, έχοντας ενέργεια ταλάντωσης Ε1=7,5J. Μια  σφαίρα μάζας m=1kg είναι δεμένη στο άκρο νήματος μήκους Συνέχεια ανάγνωσης

Που επιτυγχάνεται η μέγιστη παραμόρφωση;

36460240_1166195986856054_6476480098735226880_nΔύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Κατά τη διάρκεια της κρούσης οι σφαίρες παραμορφώνονται παροδικά και μέρος της ενέργειας του συστήματος μετατρέπεται σε δυναμική ελαστική ενέργεια λόγω της παραμόρφωσης των σωμάτων. Κατά την κρούση, όσο υφίσταται η παραμόρφωση τα κέντρα μάζας των σωμάτων πλησιάζουν μεταξύ τους και αυξάνεται η ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. Συνέχεια ανάγνωσης

Δυο ελαστικές κρούσεις.

Μια σφαίρα μάζας m=0,5kg ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους l=1,25m, (θέση 1), το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Ένα σώμα Σ μάζας m1=2,5kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο και Συνέχεια ανάγνωσης

Στο τέλος η απόσταση μένει σταθερή!

physicstherinaΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε το σώμα Σ1 προς το σώμα Σ2 με ταχύτητα μέτρου υ1, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

ΚαταγραφήΤα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 = 0,7 kg αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο πολύ μεγάλης έκτασης. Τα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 8 m και το σώμα Σ1 απέχει απόσταση d1 από κατακόρυφο τοίχο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε τα δύο σώματα το ένα προς το άλλο με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κίνηση των στερεών

Untitled-1-600×440Στο σχήμα φαίνονται δύο μηχανικά στερεά σώματα Σ1 και Σ2 και τα αντίστοιχα κέντρα μάζας τους Κ και Λ, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα φέρουν στο κάτω μέρος τους προεξοχές (αιχμές) αμελητέων διαστάσεων και η προεξοχή στο κάτω μέρος του σώματος Σ1 βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με το κέντρο μάζας του Κ. Οι προεξοχές βρίσκονται σε ύψος h πάνω από λείο οριζόντιο δάπεδο. Τα σώματα αφήνονται να πέσουν και κάποια στιγμή συγκρούονται ελαστικά με το οριζόντιο δάπεδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Κρούση βλήματος με δίσκο

1. Σε δίσκο μάζας Μ και ακτίνας R προσκολλάμε σε σημείο της περιφέρειάς του σημειακή μάζα m.

Α. Θέλουμε να στηρίξουμε το σύστημα που προκύπτει σε κατακόρυφο στήριγμα, (σχήμα 1) που είναι καρφωμένο στο έδαφος για να ισορροπήσει. Επιβεβαιώστε ή όχι τις ακόλουθες προτάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης

Μετωπική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.

Θα μπορούσαμε να εξάγουμε τις σχέσεις ελαστικής κρούσης διαφορετικά;

Ναι, άσχετα με το αν η παρούσα πορεία θα είναι έξυπνη ή χαζή. Ευκολότερη ή δυσκολότερη.

Άσχετα με το ότι δεν είναι παρά ένα παιγνίδι.

Μας χρειάζεται μόνο κάτι γνωστό. Το ότι όταν μια μπάλα πέφτει σε ελαστικό τοίχωμα, ανακλάται με ταχύτητα ίδιου μέτρου. Αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο, διότι άλλως δεν θα διετηρείτο η ενέργεια.

Συνέχεια

Στροφή ράβδου και κρούση

Ενα σώμα μικρών διαστάσεων καλυμμένο με ισχυρή κολλητική ουσία που μαζί με την κολλητική ουσία έχει μάζα m  είναι αναρτημένο μέσω αβαρούς νήματος μήκους L σε ένα σημείο A ενός οριζόντιου άξονα. Στον ίδιο άξονα και στο ίδιο σημείο A είναι αναρτημένη από το ένα άκρο της λεπτή ράβδος μήκους επίσης L της οποίας η μάζα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του σώματος (η μάζα του σώματος μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα συγκρινόμενη με τη μάζα της ράβδου). Ο άξονας αποτελεί άξονα περιστροφής τόσο για τη  ράβδο όσο και για το σύστημα σώμα – νήμα. Η ράβδος παραμένει διαρκώς κάθετη στον άξονα και κατά την όποια κίνηση νήματος και ράβδου δε δημιουργούνται τριβές από τον άξονα στο νήμα ή στη ράβδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κρούση των βλημάτων με τη ράβδο

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας Μ=1kg και μήκους d=1,8m κινείται σε λείο  οριζόντιο επίπεδο με οριζόντια ταχύτητα , κάθετη στη ράβδο, με μέτρο υ=2m/s. Τη  χρονική στιγμή t = 0 δύο σημειακά βλήματα Σ1 και Σ2, ίδιας μάζας m=0,1kg, σφηνώνονται ακαριαία στα άκρα Α και Γ της ράβδου, έχοντας τη στιγμή της κρούσης οριζόντιες αντίρροπες ταχύτητες, κάθετες στη ράβδο, με μέτρα υ1=10m/s και υ2=14m/s. Η ταχύτητα υ2 είναι ομόρροπη της υ. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο σε αυτή που διέρχεται από το μέσο της Κ είναι Ι=(1/12)Md2 και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 17
1 2 3 4 5 6 17