Ανελαστική κρούση και απώλεια ενέργειας

Βλήμα μάζας  m1=0,1kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=400m/s και προσκρούει σε κίνούμενο κιβώτιο μάζας m2=4kg που κατευθύνεται αντίθετα από το βλήμα με μέτρο ταχύτητας υ2=5m/s όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το βλήμα εξέρχεται από το κιβώτιο με ταχύτητα μέτρου υ1΄=80m/s.

Α.

i) Να προσδιορίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου Συνέχεια ανάγνωσης

Κύριε κύριε γιατί δεν ανασηκώνεται;

Βλήμα μάζα m1=1kg κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=6m/s µε κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ=300

µε την κατακόρυφο και συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο κιβώτιο μάζας m2=2kg. Το δάπεδο με το κιβώτιο δεν εμφανίζει τριβές. Αν η κρούση διαρκεί Δt=0.01s τότε: Συνέχεια ανάγνωσης

Ταλάντωση και κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάιος 2014 και ώρα 11:30

Το σώμα μάζας Μ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, απέχοντας κατά d από το έδαφος, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα προς τα πάνω κατά 2d, φέρνοντάς το στη θέση Ρ και τη στιγμή t=0, το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε εκτελεί ΑΑΤ με σταθερά D=k, όπου k η σταθερά του ελατηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποσοστά μεταφοράς κινητικής ενέργειας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Απρίλιος 2014 και ώρα 18:35

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα Α μάζας m με ταχύτητα υκαι συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β μάζας Μ > m. Η κρούση είναι Συνέχεια ανάγνωσης

Μερικές «αντιφάσεις» στην ελαστική κρούση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Απρίλιος 2014 και ώρα 9:00

Κατά την μετωπική ελαστική κρούση έχουμε καταλήξει στις σχέσεις:

Για τις ταχύτητες των δύο υλικών σημείων που συγκρούονται ελαστικά και που το δεύτερο σώμα είναι αρχικά ακίνητο. Συνέχεια ανάγνωσης

Δισκάρδο (ΙΙ)-εκ του μπιλιάρδο!

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα κυκλικό μπιλιάρδο(σαν αυτό  που λάνσαρε ο Κυριακόπουλος) ,οριζόντιο βέβαια, αλλά με τις εξής ιδιαιτερότητες. Αντί για μπίλιες έχουμε τρείς δίσκους ίδιας ακτίνας ( r ) και πάχους ,ενώ η ακτίνα του μπιλιάρδου είναι R=4r.

Οι δύο δίσκοι (κόκκινος και κίτρινος) ίσης μάζας (m )βρίσκονται ακίνητοι με τα κέντρα τους στο άξονα ψ και σε  επαφή στο κέντρο του μπιλιάρδο. Ο τρίτος δίσκος (λευκός) έχει μάζα (Μ) και υφίσταται μια ‘’στεκιά’’ οριζόντια       …για παιχνίδι εδώ

3ωρο Διαγώνισμα στις κρούσεις και τις ταλαντώσεις

Το σώμα Σ1,μάζας m1=1kg, είναι δεμένο στο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m ,το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο του τοίχου, και ισορρροπεί στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. Ασκούμε στο Σ1 οριζόντια σταθερή δύναμη F Συνέχεια ανάγνωσης

Ένα μονωμένο σύστημα και ολίγον από ΑΑΤ.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Νοέμβριος 2013 και ώρα 17:00

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο (1) ηρεμούν δυο σώματα Σκαι Σ2, με μάζες m1=1kg και m2=2kg αντίστοιχα, Συνέχεια ανάγνωσης

Μια ανάκλαση μπάλας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Νοέμβριος 2013 και ώρα 9:00

Μια μπάλα μάζας 0,5kg αφήνεται να πέσει από σημείο Α, σε ύψος 1,25m και αφού ανακλαστεί στο έδαφος, κινείται προς τα πάνω και φτάνει μέχρι ένα σημείο Β, όπου (ΑΒ)=0,45m. Κατά την κίνηση της μπάλας, η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια μπορεί να είναι η κίνηση μετά την κρούση;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 6 Αύγουστος 2013 και ώρα 8:00

ή

Η επιτάχυνση και ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας. Συνέχεια ανάγνωσης

Ποια η θέση της κρούσης;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Μάιος 2013 και ώρα 11:30

Το σώμα Σ είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο έχει συμπιέσει κατά d, με τη βοήθεια νήματος, όπως στο σχήμα.  Σε μια στιγμή t0=0, κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα Σ κινούμενο προς τα δεξιά συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ένα Συνέχεια ανάγνωσης

Μια κρούση και δυο «κρούσεις»…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Μάιος 2013 και ώρα 9:00

Τα σώματα Α,Β και Γ του σχήματος έχουν ίσες μάζες και ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ τα σώματα Β και Γ είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου. Κτυπώντας στιγμιαία το σώμα Α, του προσδίδουμε ταχύτητα υ πάνω στον άξονα του Συνέχεια ανάγνωσης