ΑΔΣ ή ΑΔΟ(μερικές περιπτώσεις)

ΑΔΣ ή ΑΔΟ ή τιποταΑ)Η ράβδος και το σημειακο σώμα m 1
(στο άκρο νήματος) Α
συγκρούεται στην κατώτερη θέση ελαστικά
με ράβδο που περιστρεφονταν ωρολογιακά
ΑΔΣ ? ως προς Α ή Γ ? Γ
( dL1/dt)Α = -2( dL2/dt ) Γ ? ν Γ

( dL1/dt)Γ = -( dL2/dt ) Γ ? ν
ΑΔΣ ή ΑΔΟ ή τιποτα

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στη μηχανική στερεού σώματος

Καθώς μαθητές και καθηγητές βρίσκονται στην τελική φάση για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να εμφανίσω συγκεντρωμένα θέματα Φυσικής που έχουν σχέση με τις εξετάσεις και τα οποία έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν με διαφορετικές αναρτήσεις.Ξεκινάω αυτή τη διαδικασία με το τελευταίο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Συνέχεια ανάγνωσης

Τελικό διαγώνισμα προσομοίωσης Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2017-2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Συνέχεια ανάγνωσης

Κύλιση ή ολίσθηση; … Λείο ή τραχύ;

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας m = 1 kg και ακτίνας R = 0,5 m, αφήνεται τη χρονική στιγμή t = 0 να κινηθεί στη θέση Α του κεκλιμένου επιπέδου του σχήματος γωνίας κλίσης φ = 30ο και τη χρονική στιγμή t1 φτάνει στη θέση Β έχοντας κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης ίση με 6 J. Η κατακόρυφη απόσταση h1 μεταξύ των δύο θέσεων Α και Β είναι ίση με h1 = 0,6 m. Από τη θέση Β και μετά Συνέχεια ανάγνωσης

Παίζοντας με ένα γιο–γιο

Ένα γιο–γιο είναι κατασκευασμένο από ένα λεπτό σωλήνα μάζας mΣ και ακτίνας R=π/4cm και δύο ομογενείς δίσκους με μάζα mΔ και ακτίνα R0=√2R ο καθένας. Τα κέντρα των τριών σωμάτων είναι ομοαξονικά. Ο λεπτός σωλήνας φέρει λεπτό αβαρές δακτυλίδι (σημείο Δ) στο οποίο μπορεί να δεθεί σχοινί, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Το γιο–γιο συνολικά έχει μάζα Μ=100g.

Α. Ποια είναι η ροπή αδράνειας του γιο–γιο ως προς τον άξονα που περνά από τα κέντρα των δίσκων; Να μην θεωρηθεί γνωστή η ροπή αδράνειας του λεπτού σωλήνα. Συνέχεια ανάγνωσης

Σανίδες σε ισορροπία vs σώματος σε ταλάντωση

Δυο όμοιες λεπτές σανίδες ΟΑ και ΟΓ, μικρού πλάτους , μήκους l, μάζας Μ=1kg η κάθε μια, αρθρώνονται στο Ο, έτσι που να μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από το Ο.  Στο Ο έχουμε προσαρτήσει το ένα άκρο αβαρούς ελατηρίου σταθεράς k=100N/m , στο άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα μάζας m=1kg.  Το σύστημα ισορροπεί σε κατακόρυφο επίπεδο, με τις σανίδες να είναι κάθετες στο Ο.  Δίνεται g=10 m/s2.Ο συντελεστής οριακής τριβής των σανίδων με το οριζόντιο επίπεδο είναι μσ=0,8.Θέτουμε σε ταλάντωση την μάζα m. Συνέχεια ανάγνωσης

Η κρούση των βλημάτων με τη ράβδο

Μια λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μάζας Μ=1kg και μήκους d=1,8m κινείται σε λείο  οριζόντιο επίπεδο με οριζόντια ταχύτητα , κάθετη στη ράβδο, με μέτρο υ=2m/s. Τη  χρονική στιγμή t = 0 δύο σημειακά βλήματα Σ1 και Σ2, ίδιας μάζας m=0,1kg, σφηνώνονται ακαριαία στα άκρα Α και Γ της ράβδου, έχοντας τη στιγμή της κρούσης οριζόντιες αντίρροπες ταχύτητες, κάθετες στη ράβδο, με μέτρα υ1=10m/s και υ2=14m/s. Η ταχύτητα υ2 είναι ομόρροπη της υ. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο σε αυτή που διέρχεται από το μέσο της Κ είναι Ι=(1/12)Md2 και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να υπολογίσετε: Συνέχεια ανάγνωσης

Σύνολο ερωτήσεων κλειστού τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων

   Έπειτα από το 3ο σετ ερωτήσεων που ανέβασε ο Νεκτάριος Πρωτοπαπάς έκρινα σκόπιμο να ανεβάσω ένα αρχείο όπου περιέχονται σε Quiz όλα τα θέματα των Πανελλαδικών από το 2002 έως και το 2017. Τα θέματα είναι ταξινομημένα σε διδακτικές ενότητες σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να κάνουν πρακτική εξάσκηση στα θέματα των Πανελληνίων χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της ύλης. Συνέχεια ανάγνωσης

Αυτοσχέδιο συντριβάνι !

Στο σχήμα απεικονίζεται δοχείο που περιέχει νερό μέχρις ύψους h που κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο Ε ,μάζας M και εμβαδού Α,

δύο ράβδοι ΖΗ και ΘΗ σε ορθή γωνία, μηκών (ZH)=l1και (ΗΘ)=l2και μαζών m1και m2 αντίστοιχα, που συνδέονται με άρθρωση στο Η, σταθερός οριζόντιος άξονας χωρίς τριβές στο Ο ,(η ράβδος ΗΘ είναι αρθρωμένη με το έμβολο στο κέντρο του Θ και παραμένει διαρκώς κατακόρυφη), Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8